Podręczniki do biologii - Klasa 4 - liceum i technikum

Bestsellery - Klasa 4

Nowości - podręczniki

Biologia jest nauką o wszystkich organizmach, które zamieszkują naszą planetę. Wiedza z jej zakresu rozprzestrzenia się przez to na każdy obszar życia, pozwalając na widzenie zjawisk z wielu perspektyw. Z myślą o zapewnieniu odpowiednich pomocy naukowych dla uczniów kończących już powoli licea i technika, stworzona została podsekcja "Podręczniki do biologii - Klasa 4 - liceum i technikum". Znajdziesz tutaj podręczniki, które pomogą w przygotowaniu do zdania zbliżających się egzaminów maturalnych.


Publikacje, które tutaj można znaleźć, zostały stworzone z myślą o przejrzystości przekazywanej wiedzy. Jednocześnie nie zabrakło oprawy graficznej, która zawiera w sobie wiele infografik, tabel i zdjęć, pomagając w ten sposób w zrozumieniu każdego biologicznego zjawiska. Każdy z podręczników został przystosowany pod najnowszą podstawę programową, dzięki czemu mogą stanowić świetną podstawę przygotowań do matury z biologii.


Na szczególną uwagę zasługuje czwarta część znanej serii "Biologia na czasie", która zawiera w sobie obszerne treści dotyczące genetyki, zmienności i ewolucji organizmów, jak również biotechnologii oraz ekologii. Co ważne, posiada w sobie także lekcje dotyczące analizy statystycznej, które pomagają w posługiwaniu się jej podstawowymi parametrami.