Podręczniki do fizyki - Klasa 3 - liceum i technikum

Bestsellery - Klasa 3

Nowości - Liceum i Technikum

W tej kategorii znajdziesz podręczniki do fizyki do klasy 3 szkoły ponadpodstawowej: zarówno liceum, jak i technikum.

Poniżej zebraliśmy podręczniki do fizyki obejmujące zakresy wiadomości i umiejętności zgodne z obecnie obowiązującą podstawą programową.

Są one przeznaczone zarówno dla absolwentów szkół podstawowych, uczniów realizujących program na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym.

Zgłębiając treści zawarte w podręcznikach, poznasz zagadnienia związane m.in. z elektrostatyką, elektromagnetyzmem oraz fizyką atomową.

Aby jeszcze lepiej opanować materiał i przygotować się do egzaminu maturalnego, sięgnij także po zbiory zadań do fizyki dla klasy 3 liceum i technikum (po podstawówce), dzięki którym możesz samodzielnie szlifować wiedzę zdobytą na lekcjach.