Wydawnictwo GWO - Podręczniki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe należy do czołówki polskich prywatnych oficyn edukacyjnych powstałych po przemianach politycznych schyłku ubiegłego stulecia. Zostało założone w 1991 roku przez nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego Adama Mysiora oraz jego małżonkę Małgorzatę Dobrowolską.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – oficyna edukacyjna

Wydawnictwo GWO publikuje podręczniki, zbiory zadań i repetytoria dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczestniczy w projektach edukacyjnych. Z inicjatywy pracowników oficyny organizowane są konkursy szkolne oraz warsztaty dla kadry pedagogicznej.

Oferta podręczników GWO

W ofercie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego znajduje się bogaty wybór podręczników autorstwa doświadczonych dydaktyków. Ich atut stanowi połączenie wysokiej jakości merytorycznych treści z efektywnymi metodami nauki.

Matematyka GWO – "Matematyka z plusem"

Główny obszar działalności wydawnictwa to publikacja materiałów dydaktycznych do nauki matematyki. Wśród nich największą popularnością cieszą się podręczniki GWO z serii "Matematyka z plusem" do nauki tego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej.

Język polski GWO – "Sztuka wyrazu" i "Między nami"

Jeśli chodzi o naukę języka polskiego, w ofercie wydawnictwa GWO królują dwa tytuły: "Między nami", skutecznie zachęcający uczniów szkół podstawowych do sięgania po słowo pisane, oraz "Sztuka wyrazu". Ta druga pozycja przybliża uczniom liceów i techników specyfikę kolejnych epok historycznoliterackich.

Historia GWO – "Podróże w czasie" i "Ślady czasu"

Wydawnictwo GWO słynie także z wartościowych podręczników, które w układzie chronologicznym przedstawiają najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i historii powszechnej, uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy nimi. Najpopularniejszymi podręcznikami GWO dla szkół podstawowych są książki z serii "Podróże w czasie", zaś dla szkół średnich – "Ślady czasu".

Fizyka GWO – "Fizyka z plusem" i "To nasz świat. Fizyka"

Oferta wydawnicza GWO obejmuje także materiały dydaktyczne do nauki fizyki na poziomie szkoły podstawowej - "Fizyka z plusem" oraz "To nasz świat. Fizyka". Główny walor tych podręczników GWO stanowi wykorzystanie atrakcyjnych metod nauczania opartych na praktycznych doświadczeniach i przykładach zaczerpniętych z życia.

Przyroda, biologia, geografia – "To nasz świat"

W cyklu "To nasz świat" ukazują się także podręczniki GWO dla szkół podstawowych do nauki przedmiotów przyrodniczych: "To nasz świat. Przyroda", "To nasz świat. Biologia" i "To nasz świat. Geografia". Ich autorzy realizują misję edukacyjną, starając się wyjaśnić dzieciom mechanizmy rządzące przyrodą oraz rozbudzić w nich ciekawość świata.

Edukacja wczesnoszkolna – "Lokomotywa"

Wydawnictwo GWO ma propozycję również dla maluchów w wieku wczesnoszkolnym. Książki z serii "Lokomotywa" wspierają najmłodszych w opanowywaniu literek i cyferek. Stanowią pomoc podczas nauki czytania i kaligrafii oraz kształcą wyobraźnię matematyczną dzieci.

Zbiory zadań i repetytoria GWO

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe słynie również ze zbiorów zadań i repetytoriów umożliwiających uczniom wykonanie praktycznych ćwiczeń oraz powtórkę przyswojonego materiału. Tego typu publikacje znakomicie uzupełniają podręczniki GWO.