Wydawnictwo GWO - Podręczniki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) istnieje od 1991 roku. Wydawnictwo założyli ceniony wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego Adam Mysior z żoną Małgorzatą Dobrowolską. GWO specjalizuje się głównie w publikacji podręczników matematycznych, z których korzysta 60% uczniów z polskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto, w ofercie wydawnictwa znajdują się także cenione przez pedagogów i uczniów serie podręczników do edukacji wczesnoszkolnej ("Lokomotywa"), podręczniki do nauki języka polskiego ("Między nami", "Nauka o języku"), historii ("Wehikuł czasu",  "Podróże w czasie"), fizyki ("Fizyka z plusem", "Fizyka z tangramem"), biologii ("Biologia z tangramem") i plastyki ("Świeżo malowane") oraz liczne pomoce dydaktyczne.

Publikacje wydawnictwa cenione są między innymi za wykorzystywanie efektywnych metod kształcenia, dokładność i wysoką jakość merytoryczną. GWO współpracuje z licznymi doświadczonymi autorami podręczników, pedagogami i wykładowcami na uczelniach wyższych. Wydawnictwo jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń edukacyjnych, warsztatów dla nauczycieli i konkursów szkolnych.