Żyję i działam bezpiecznie - Nowa Era. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

"Żyję i działam bezpiecznie" to podręczniki wykorzystywane na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa. Przejrzysty układ treści, mnóstwo ilustracji poglądowych, praktyczne ćwiczenia.

Edukacja dla bezpieczeństwa
jest przedmiotem szkolnym, który zastąpił wcześniejsze przysposobienie obronne. Podczas lekcji z EDB uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ochrony ludności cywilnej w czasie wojny i w czasie pokoju, zasady bezpieczeństwa podczas klęsk żywiołowych oraz w trakcie zagrożenia epidemicznego. Przedmiot ten nauczany jest obecnie od VIII klasy szkoły podstawowej, później zaś w liceach i technikach.

"Żyję i działam bezpiecznie" to seria podręczników autorstwa Jarosława Słomy, które ukazują się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Jeszcze kilka lat temu był to jeden podręcznik adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie, w związku z kolejną reformą systemu oświaty, mamy podręcznik dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (“Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej”) oraz drugi, potrzebny na lekcjach EDB w liceach i technikach (“Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum”).

Podręcznik "Żyję i działam bezpiecznie" charakteryzuje się bardzo prostym i klarownym przekazem. Autor postawił tu przede wszystkim na rozumienie i łatwe zapamiętywanie najważniejszych treści. W książce znajdziemy mnóstwo zdjęć i ilustracji poglądowych. Schematy i wykresy ułatwiają przyswajanie wiedzy, a wiele zadań do samodzielnego rozwiązywania również ma postać graficzną. Treść podręcznika koresponduje też z zeszytem ćwiczeń. Publikacja ta jest nowoczesnym i bardzo wygodnym w użytkowaniu źródłem wiedzy, chętnie wybieranym przez nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.