Edukacja dla bezpieczeństwa - podręczniki do 8 klasy szkoły podstawowej

Bestsellery - Klasa 8

Nowości - podręczniki

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) w klasie 8 szkoły podstawowej jest przedmiotem, na którym uczeń ma zdobyć wiedzę z czterech głównych działów. Celem nauczania tego przedmiotu jest:

  1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa państwa.
  2. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
  3. Poznanie podstaw pierwszej pomocy.
  4. Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Zachowania prozdrowotne.

W niniejszym dziale uczeń oraz jego rodzic znajdzie podręczniki i ćwiczenia do EDB, które pomogą zrealizować wymienione wyżej cele edukacyjne stawiane przez MEN uczniom klasy 8. Język publikacji z działu dostosowany do umiejętności, jakie posiada młody człowiek na tym poziomie edukacji.