Podręczniki do języka polskiego - Klasa 8 - Szkoła podstawowa

Nowości - podręczniki

Podręczniki do języka polskiego dla 8 klasy szkoły podstawowej zawierają wszystkie treści niezbędne do nauki przedmiotu i późniejszego zdania egzaminu końcowego. W tej kategorii dostępne są między innymi:

 

  • arkusze egzaminacyjne, które ułatwią przygotowanie do egzaminów końcowych
  • podręczniki do kształcenia literacko-kulturowego z serii Myśli Słowa, która zachowuje w poszczególnych podręcznikach ciągłość chronologiczną rozwoju literatury
  • podręczniki rozbudzające zainteresowanie literaturą i kulturą z serii Bliżej Słowa, zawierające szereg ćwiczeń i odwołania do tekstów współczesnych, interesujących młodzież
  • podręczniki do nauki gramatyki i stylistyki kładące nacisk na ćwiczenia, umożliwiające naukę zasad języka polskiego w praktyce
  • serię Nowe Słowa Na Start - ułatwiającą naukę zasad językowych i funkcjonujących środków artystycznych
  • serię Między Nami - charakteryzującą się wyjątkowo interesującym doborem tekstów literackich
  • podręczniki z serii Świat w Słowach i Obrazach, opierające się na podziale genealogicznym w poszczególnych częściach.

 

Wszystkie książki dostępne w dziale Podręczniki do języka polskiego dla klasy 8 spełniają formalne wymogi nowej ustawy oświatowej.