Edukacja dla bezpieczeństwa - podręczniki do 1 klasy liceum i technikum

Nowości - podręczniki

W tej kategorii uczniowie - absolwenci szkół podstawowych oraz rodzice znajdą podręczniki i zeszyty ćwiczeń z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, potrzebne do pierwszej klasy szkoły średniej - zarówno w liceum, jak i technikum.

Czego nauczą się w ramach edukacji dla bezpieczeństwa w 1 klasie liceum i technikum?

Edukacja dla bezpieczeństwa to praktyczne i interesujące zajęcia, na których młodzież uczy się podejmowania prawidłowych działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, poznaje podstawy pierwszej pomocy i zachowania prozdrowotne. Przedmiot kształtuje wiedzę i konkretne umiejętności uczniów w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki

W podręczniku do edukacji dla bezpieczeństwa znajdują się podstawowe zagadnienia teoretyczne, niezbędne do pozytywnego zaliczenia przedmiotu oraz ciekawostki, fotografie i materiały edukacyjne pogłębiające wiedzę o wybranych zagadnieniach, przedstawione w przystępny i atrakcyjny dla ucznia sposób. Znacząco wzbogacają one proces przyswajania wiedzy, który w tym przedmiocie powinien składać się również z zadań praktycznych - np. nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych na specjalnych manekinach czy ćwiczeń szybkiej i sprawnej ewakuacji przy wsparciu nauczyciela prowadzącego.

Edukacja dla bezpieczeństwa WSiP - podręczniki

Wydawnictwo WSiP oferuje nową edycję swojego podręcznika, którego będzie potrzebowała 1 klasa liceum i technikum w trakcie ponadpodstawowego kształcenia. Książka została wzbogacona między innymi o treści dotyczące pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nowe grafiki ilustrujące szczegółowe zasady postępowania ratowniczego. W propozycji wydawnictwa WSiP wykorzystano najnowsze informacje prawne, zgodne również z Ustawą o obronie ojczyzny.

Ten podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa umożliwia wykorzystywanie różnorodnych sposobów efektywnego osiągania celów edukacyjnych, kształtując świadome postawy młodych obywateli. To nie tylko wiedza szkolna, większość informacji przekazywanych na zajęciach to przede wszystkim zagadnienia przydatne w życiu.

Edukacja dla bezpieczeństwa Nowa Era - seria “Żyję i działam bezpiecznie”

W pierwszych klasach liceum i technikum wykorzystuje się również podręcznik Nowej Ery - Żyję i działam bezpiecznie. Znajdziemy tu między innymi opis zagrożeń czasu pokoju, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa czy charakterystykę zachowań podejmowanych w nieprzewidzianych sytuacjach kryzysowych. Uczniowie uczęszczający na przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa mogą skorzystać z tego wzbogaconego o wykresy, zdjęcia i ilustracje poglądowe podręcznika, który będzie niezastąpioną pomocą naukową.

W serii “Żyję i działam bezpiecznie” Nowa Era proponuje również zeszyt ćwiczeń, który jest idealnym dopełnieniem zagadnień poruszanych w podręczniku. W zeszycie ćwiczeń znajdują się zadania praktyczne, które sprawdzają i utrwalają wiedzę wyniesioną z zajęć z nauczycielem. Często odwołują się do sytuacji z życia codziennego, które mogą spotkać każdego z nas - przygotowują uczniów np. do odpowiedniego udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej czy zachowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Zadania wzbogacają zagadnienia teoretyczne z podręcznika i są skomponowane w taki sposób, by odpowiadały ich poszczególnym rozdziałom. Zapamiętywanie i rozumienie poszczególnych zagadnień będzie więc dla młodzieży prostsze i efektywniejsze.

Atrakcyjnie zaprezentowane treści z pewnością sprawią, że uczniowie zainteresują się przedmiotem, jakim jest edukacja dla bezpieczeństwa