Wychowanie do życia w rodzinie - podręczniki do 7 klasy szkoły podstawowej

Bestsellery - Klasa 7

Nowości - podręczniki

W tej kategorii znajdziesz dopuszczone przez MEN podręczniki do nauki wychowania do życia w rodzinie w 7 klasie szkoły podstawowej. Wszystkie są zgodne z obowiązująca podstawą programową określającą zakres nauczania tego przedmiotu.

Przedmiot wychowanie do życia, który jest realizowany w szkole podstawowej, pozwoli uczniom zdobyć wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji w przyszłości.

Wiedza, którą przyswoją uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej, jest dostosowana do potrzeb ich wieku.