Podręczniki do plastyki - Klasa 7 - Szkoła podstawowa

Nowości - podręczniki

W kategorii Podręczniki do plastyki dla 7 klasy szkoły podstawowej dostępne są aktualnie obowiązujące książki i ćwiczenia do nauki plastyki i przedmiotów artystycznych. Wszystkie podręczniki dostosowane są do nowej podstawy programowej.

 

Książki z tego działu nauczają zasad poprawnego rysunku, charakteryzują style różnych epok i opisują wybranych twórców historii sztuki. Zawarte fotografie, rysunki i obrazy przybliżą poznawaną historię. Dodatkowe płyty DVD z filmami kreatywnie obrazują wiedzę zawartą w podręcznikach. Rozwijają wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne. Poznana wiedza będzie procentować w przyszłych latach. Dzięki przejrzystej treści z łatwością można pogłębić ogólną wiedzę. Podsumowania po każdym dziale pomogą w podsumowaniu najważniejszych informacji. Zgodnie z nową podstawą programową podręczniki zostały rozszerzone o treści z niej wynikające - dodany został między innymi rozdział Nowe media w plastyce, który pokazuje, w jaki sposób korzystać w twórczości plastycznej z komputera, aparatu cyfrowego i skanera. Na ostatnich stronach znajduje się słowniczek, który tłumaczy trudne pojęcia zawarte w całej książce.

 

W kategorii Podręczniki do plastyki dla 7 klasy szkoły podstawowej znajdują się również ćwiczenia, dzięki którym można przećwiczyć zdobytą wiedzę i sprawdzić czy przyswoiliśmy materiał poznany na lekcji. Skonstruowano je w taki sposób, by rozwijać kreatywne myślenie i łączenie różnych poznanych faktów.