Prawo międzynarodowe - książki prawnicze

Bestsellery - Prawo

Nowości - Prawo

Kategoria "Prawo międzynarodowe" to zbiór publikacji adresowanych zarówno do prawników, jak i wszystkich tych, w których życiu zawodowym prawo, w szczególności prawo międzynarodowe, odgrywa szczególne znaczenie.


W kategorii "Prawo międzynarodowe" pomocne tytuły znajdą nie tylko prawnicy, ale i politolodzy, socjolodzy, dziennikarze czy osoby zarządzające firmami związanymi z logistyką. Do kategorii tej zajrzą również studenci wielu kierunków, poczynając od prawa i administracji, na kierunkach społecznych i ekonomicznych kończąc.


W kategorii tej znalazły się zarówno publikacje zawierające teksty poszczególnych aktów prawnych wraz z komentarzem, jak i zbiory praw dotyczących konkretnych tematów. Można tu odnaleźć również podręczniki, a także analizy poszczególnych zagadnień prawniczych.


Wśród interesujących pozycji w tej kategorii wymienić można "Prawo karne międzynarodowe. Zarys systemu" Lecha Gardockiego, Łukasza Majewskiego i Teresy Gardockiej. Publikacja ta to kompendium wiedzy o międzynarodowym prawie karnym, a jednocześnie doskonały podręcznik akademicki. Na uwagę zasługuje też "Prawo prywatne międzynarodowe", czy publikacje z cyklu "System Prawa Prywatnego", którego kolejne tomy tworzą pełne opracowanie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, przydatne zarówno praktykom prawa, jak i aplikantom zawodów prawniczych czy studentom pragnącym pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.


Inne ciekawe publikacje to: "Prawo międzynarodowe praw człowieka" Krzysztofa Orzeszyny, Michała Skwarzyńskiego i Roberta Tabaszewskiego, "70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" Moniki Florczak-Wątor i Michała Kowalskiego czy "Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym" Anny Głogowskiej-Balcerzak.