Książki - akty prawne

 • Prawo autorskie i prasowe w.27

  Książka zawiera: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Tekst ustawy Prawo prasowe, Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Pocket, op. miękka
  19,99 zł
  w magazynie
 • Kodeks wyborczy

  Broszura Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy na dzień 21 sierpnia 2023 r. W tekście uwzględniono jako ostatnie zmiany legislacyjne dokonane ustawą z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497). Stan prawny 21 sierpnia...
  Pocket, op. miękka
  9,59 zł
  w magazynie
 • Ustawa o fundacjach. Komentarz

  Duża liczba działających fundacji oraz popularność tej formy prawnej połączona z wciąż lakoniczną regulacją ustawową stwarza coraz więcej wyzwań nie tylko teoretycznoprawnych, lecz także praktycznych. Celem niniejszego komentarza jest wyjaśnienie istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem...
  Książka, op. twarda
  189,99 zł
  w magazynie
 • Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  84,15 zł
  w magazynie
 • Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka...

  Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r.Seria "Twoje Prawo" zawiera:- Hasła w nawiasach kwadratowych- Pzypisy z opisem poszczególnych zmian- Indeks rzeczowy- Pogrubienie ostatnich zmian
  Pocket, op. miękka
  17,84 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Ustawa o rachunkowości.. w.37

  Stan prawny: 19 września 2023 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:Ustawa o rachunkowości:15.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U....
  Książka, op. miękka
  19,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Ustawa o finansach publicznych w.23

  Książka zawiera: Tekst ustawy o finansach publicznych, Tekst ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Wyciąg z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
  Książka, op. miękka
  19,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Traktat o Unii Europejskiej

  Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi. Dodatkowo zamieszczono także tekst Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Książka...
  Podręcznik
  21,99 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące Outlet

  Publikacja zawiera:  Kodeks postępowania cywilnego,Przepisy wprowadzające - Kodeks postępowania cywilnego,Ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem...
  Książka, op. miękka
  22,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych Outlet

  Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). Książka zawiera: Tekst ustawy Podatek od osób fizycznych, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od...
  Pocket, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  12,10 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kodeks wyborczy w.3

  Książka zawiera: Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112). Tekst jednolity z dnia 11 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408), Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 113), Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo"...
  Pocket, op. miękka
  27,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zupełnie nowych regulacji aktu o usługach cyfrowych, których głównym celem jest: zwalczanie nielegalnych treści w internecie, zapewnienie odpowiedzialności platform za ich algorytmy oraz poprawienie moderacji treści on-line. Nowe regulacje usprawnią proces...
  Książka, op. twarda
  288,19 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

  Komentarz zawiera najbardziej kompleksowe na rynku opracowanie i wyjaśnienie regulacji aktu o usługach cyfrowych, ze wskazaniem kierunków wykładni, ułatwiających wdrożenie przepisów przez podmioty zobowiązane, przed wszystkim oferujących usługi pośrednie online, jak i stosowanie zarówno przez...
  Książka, op. twarda
  320,04 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami w.24

  Stan prawny: 13 września 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Nowy tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344), 30.6.2023 r. ? Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych...
  Książka, op. miękka
  27,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo upadłościowe w.38

  Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo upadłościowe, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Książka, op. miękka
  14,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne w.22

  Stan prawny: 5 października 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Nowy tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344), 30.6.2023 r. – Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych...
  Książka, op. miękka
  51,45 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kodeks postępowania cywilnego folia 18. 09. 2015 Outlet

  Ogół przepisów proceduralnych, odnoszących się do postępowania cywilnego, zawartych w jednym tomie.  Zbiór zawiera jeden z najobszerniejszych w polskim ustawodawstwie aktów prawnych ? kodeks postępowania cywilnego, uzupełniony o komplet rozporządzeń wykonawczych. Dodatkowo zamieszczono w nim całość...
  Książka, op. miękka
  18,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • KRO. PrASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w.29

  Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Książka, op. miękka
  15,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Outlet

  Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. "Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" odnosi się do aktualnej problematyki, która - zwłaszcza w ostatnich latach - nabrała na...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  90,22 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Ochrona danych osobowych. RODO w.3

  Stan prawny: 20 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawę o ochronie danych osobowych, Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem...
  Książka, op. miękka
  39,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo mieszkaniowe wyd. 27/2023

  Stan prawny: 1 lutego 2023 r.Publikacja zawiera:Prawo spółdzielcze,Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,Ustawę o własności lokali,Ustawę o gospodarce nieruchomościami,Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,Ustawę o ochronie praw lokatorów,...
  Pocket, op. miękka
  31,95 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Doręczenia elektroniczne. Komentarz

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. to podstawowy akt normatywny ustanawiający nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną przez podmioty publiczne i do podmiotów publicznych. W publikacji przedstawiono: terminy i zasady przyjęcia fikcji prawnej doręczenia...
  Książka, op. twarda
  152,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Vat Outlet

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawę o podatku od towarów i usług, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Książka, op. miękka
  18,16 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kodeks pracy 2014 Outlet

  Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe Stan prawny 2014 r. Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Świadczenia rodzinne Wypadki przy pracy i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  52,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 sierpnia 2022 r., w tym: Prawo budowlane: • ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1557) • ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  56,78 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy

  W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu przez nowelizacje Kodeksu postępowania karnego z lat 2019-2020, w tym wynikające z tzw. ustaw antycovidowych. Autorki uwzględniły również zmiany związane z reformą prawa karnego procesowego dokonane w latach...
  Książka, op. miękka
  10,55 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które...
  Książka, op. miękka
  79,41 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo rynku kapitałowego oraz akty wykonawcze

  Książka zawiera: Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi,Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,Ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,23 rozporządzenia.Książka adresowana jest do prawników...
  Książka, op. miękka
  54,76 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Ubezpieczenia społeczne (wyd. 13)

  Stan prawny: 26 października 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), 18.9.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń...
  Książka, op. miękka
  28,67 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kodeks Drogowy 2021 Outlet

  Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowiązkiJako odpowiedzialny kierowca lub pracownik służb mundurowych na pewno masz w małym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda się książkowe opracowanie Prawa o ruchu drogowym. Publikacja pozwoli Ci w każdej chwili odświeżyć sobie wiedzę i...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  19,95 zł
  wysyłka w 48 godzin

Bestsellery - Prawo

Nowości - Prawo

Kategoria "Akty prawne" gromadzi w sobie wszystkie publikacje, które je zawierają. Dzięki nim odbiorca może się zorientować w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących konkretnych, szczegółowo opisanych kwestii. Niektóre z książek przybierają postać przewodników ze wzorami, które umożliwiają lepsze zrozumienie konkretnych zasad, ustanowionych przez prawo.


W tej grupie publikacji znalazł się oczywiście najważniejszy dokument dotyczący naszego państwa, czyli "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej"  w opracowaniu Hanny Paluszkiewicz oraz Katarzyny Dudki. Ponadto zainteresowani znajdą tu szereg innych aktów prawnych, takich jak: "Prawo o ruchu drogowym", "Traktat o Unii Europejskiej", Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące" czy "Prawo autorskie i prawo prasowe". Można też znaleźć "Ustawę o zdrowiu publicznym", opatrzoną komentarzem, mającym na celu jej właściwszą interpretację. Publikacja została stworzona pod redakcją Macieja Dercza, a pracowali przy niej również Hubert Izdebski oraz Tomasz Rek.


Do tej kategorii zaliczają się również pozycje z serii "Prawo w pigułce", zawierające szczegółowe omówienie konkretnego aktu prawnego. Przedstawiane są w nich najważniejsze zagadnienia poruszane w danym dokumencie, najistotniejsze informacje zostają tam pogrubione, a materiał wzbogacony o schematy i tabele. Nie zabrakło tam również testów sprawdzających wiedzę. W serii ukazały się takie pozycje, jak: "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych", "Prawo rzymskie", "Prawo karne", "Prawo konstytucyjne" czy "Prawo finansowe".