Seria Dzieje Polski - Andrzej Nowak

Publikacje, które w bardzo przejrzysty i przystępny sposób przybliżą każdemu historię Polski. Sięgnij po poszczególne tomy i dowiedz się, jak wyglądały losy naszego kraju na przestrzeni wieków.

"Dzieje Polski" to seria wydawnicza, która ma na celu szczegółowo przedstawić historię Polski. Aktualnie składa się na nią pięć tomów: Tom 1: do 1202. Skąd nasz ród, Tom 2: 1202-1340. Od rozbicia do nowej Polski, Tom 3: 1340-1468. Królestwo zwycięskiego orła, Tom 4: 1468-1572. Trudny złoty wiek oraz Tom 5: 1572-1632. Imperium Rzeczypospolitej. Z początku całość miała się składać z sześciu tomów, ostatecznie jednak autor zdecydował się ją rozbudować i stworzyć w sumie dziesięć bądź jedenaście tomów.

Pierwszy tom skupia się na początkach państwa polskiego. Książka zawiera opis wydarzeń od tego, co wydarzyło się według legend, aż do śmierci Mieszka Starego oraz zakończenia kronik pisanych przez Wincentego Kadłubka.

Drugi tom rozpoczyna się w chwili, w której Władysław Laskonogi objął władzę w Krakowie, a kończy na wkroczeniu Kazimierza Wielkiego na Ruś. Zostały w nim opisane próby mające na celu odnowienie Królestwa Polskiego, które przejawiały się w działaniach Henryka IV Probusa, Przemysła II i Władysława Łokietka.

Trzeci tom rozpoczyna się od okresu władzy Kazimierza Wielkiego. W treści można znaleźć informacje na temat sporej części historycznych postaci, takich jak: Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi, księcia Witolda czy Kazimierza Jagiellończyka.

Czwarty spośród tomów przedstawia Polskę jako ówczesną potęgę militarną oraz kulturalną. Porusza się tu temat Unii Lubelskiej, w myśl której kraj stał się Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Ostatni spośród wydanych tomów skupia się natomiast na czasie królów elekcyjnych. Mowa tam o rosnących w siłę rodach magnackich, a także o przedstawieniu Polski jako zadziwiającego imperium.


O autorze

 

Za obecny kształt serii odpowiada Andrzej Nowak, polski historyk, publicysta, a także pisarz. Jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Produkty z serii Dzieje Polski

Może zainteresują Cię również