Feliks Koneczny

 • Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży

  Nie sztuka wiedzieć, że zaznamy rozmaitości, przenosząc się z miejsca na miejsce. Ale nie każdemu wiadomo, że można mieć nie mniejszą rozmaitość, przenosząc się myślą w rozmaite czasy tego samego miejsca. Historia jest takim podróżowaniem po rozmaitych czasach. Książka ta jest jedną z...
  Książka, op. miękka
  26,28 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dzieje Polski za Piastów

  „Wielkim Piastom i tym naszym prapradziadom z owych wieków zawdzięczamy i naszą wiarę, i naszą narodowość. Cześć im za to” – pisał Feliks Koneczny o piastowskiej Polsce. Wznawiamy jedną z najważniejszych popularyzatorskich prac krakowskiego historyka, który prowadzi swych czytelników od czasów...
  Książka, op. miękka
  32,03 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dzieje Rosji

  Jednym z głównych tematów zainteresowań badawczych Feliksa Konecznego była historia Rosji oraz losy stosunków litewsko-moskiewskich. W 1919 r. uzyskał on habilitację za wydaną dwa lata wcześniej pracę „Dzieje Rosji do roku 1449”. Z kolei w roku 1921 ukazała się publikacja „Dzieje Rosji od...
  Książka, op. miękka
  26,28 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Polska między Wschodem a Zachodem

  „Syntezę Zachodu a Wschodu uważam za czczy frazes literacki, a widoczna obecnie w Polsce mieszanina cywilizacyjna jest w mych oczach świadectwem upadku cywilizacji” – pisał w broszurze „Polska między Wschodem a Zachodem” Feliks Koneczny. Profesor jednoznacznie opowiadał się za odrzuceniem...
  Książka, op. miękka
  12,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 9

  W tomie IX "Dzieł zebranych" odnajdziemy teksty Feliksa Konecznego z lat 1919-1921. Do najistotniejszych prac pochodzących z tego okresu należą "Dzieje Rosji od najdawniejszych do najnowszych czasów" oraz "Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski". Druga z nich stanowi pomost...
  Książka, op. twarda
  65,09 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 8

  Tom VIII „Dzieł zebranych” obejmuje prace Feliksa Konecznego z lat 1917-1918. W tym czasie wydana została publikacja „Dzieje Rosji. Tom I (do roku 1449)”, napisana podczas Wielkiej Wojny, która stała się podstawą do uzyskania przez Konecznego habilitacji. Recenzenci, wśród nich prof. Władysław...
  Książka, op. twarda
  65,09 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dzieje Polski za Jagiellonów

  „Za drugiej dynastii, za Jagiellonów, wchodzi Polska w trwałe związki państwowe z innymi narodami; naród walczący długo o swe istnienie, wzmożony połączeniem unią z sąsiadami, tworzy ze swego państwa mocarstwo europejskie i dokonuje dzieł wielkich” – pisał Feliks Koneczny o jagiellońskiej Polsce....
  Książka, op. miękka
  32,03 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 4

  Czwarty tom "Dzieł zebranych" Feliksa Konecznego, obejmujący prace z lat 1902-1903, zawiera dwie ważne popularyzatorskie publikacje - "Dzieje Polski" oraz "Dzieje Polski za Piastów". Pisząc je Feliks Koneczny miał na celu upowszechnienie wiedzy o chwalebnej przeszłości Polski oraz uświadomienie...
  Książka, op. twarda
  56,21 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 1

  Istnieją w naszej kulturze wybitni uczeni, których praca nie może zostać przeceniona. Do takich osób należy bez wątpienia Feliks Koneczny (1862-1949), wielki historyk, teoretyk cywilizacji, humanista i filozof, który całe swe pracowite życie poświęcił służbie Polsce i jej kulturze (...). Koneczny...
  Książka, op. twarda
  53,26 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • O pierwotnej polskości Rusi Czerwonej

  Fragment: Żywioł polski trwał i nadawał nadal cechę swą ustrojowi społecznemu „Rusi Czerwonej”. Kiedy na całej Rusi zaginął już wszelki ślad wspólnoty rodowej, w ruszczejących ziemiach Grodów Czerwieńskich, na Rusi Czerwonej istniały wspólnoty rodowe długo jeszcze potem, jako przeżytek nie ruskiego...
  Książka, op. miękka
  7,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Audiobook Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży mp3

  „Zakuć, zdać, zapomnieć", a może „zasłuchać się, zrozumieć, zapamiętać"? Zamiast maratonu dat Feliks Koneczny obiecuje wciągającą rozrywkę umysłową: podróż w czasie po terenach Polski. Zaczynając od pierwszych plemion piastowskich snuje swoją opowieść z pasją i głębokim zrozumieniem zmian, które...
  Audiobooki mp3
  19,00 zł
  Plik do pobrania
 • Feliks Koneczny. Dzieła Zebrane T.11

  W XI tomie „Dzieł zebranych” Feliksa Konecznego można odnaleźć teksty Profesora z lat 1928-1935. Owocem jego badań stały się publikacje poświęcone historii Rosji, wśród nich książka „Litwa a Moskwa w latach 1449-1492 ("Dziejów Rosji" tom II)”. Jednakże najważniejszą część niniejszego tomu stanowią...
  Książka, op. twarda
  65,09 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane T.10

  W tomie X „Dzieł zebranych”, zawierającym prace Feliksa Konecznego z lat 1922-1927, można wyróżnić trzy najważniejsze obszary zainteresowań Profesora. Koneczny kontynuował badania nad dziejami Rosji, a w sposób szczególny nad relacjami litewsko-moskiewskimi w XV wieku. Artykuły „Rzekoma koalicja...
  Książka, op. twarda
  63,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 6

  W szóstym tomie "Dzieł zebranych" Feliksa Konecznego można odnaleźć jego publikacje z lat 1905-1909. Krakowski historyk opublikował wówczas znaczącą popularyzatorską pracę "Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży", w której w sposób przystępny dla młodego czytelnika opowiedział o losach ziem...
  Książka, op. twarda
  62,94 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Księstwo Cieszyńskie

  Feliks Koneczny: Kto lubi wygody, nie znajdzie ich nigdzie tylu, ile w księstwie Cieszyńskim. Kraina mała, a pełna rozmaitości, podzielona od przyrody jakby na jakieś kantony, poodgradzane wzgórzami. Szereg kotlin i dolin wiąże się ze sobą, a w każdej okolicy jest jakieś centrum przemysłowe lub...
  Książka, op. miękka
  12,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 5

  Na piąty tom "Dzieł zebranych" Feliksa Konecznego składają się prace opublikowane przez krakowskiego historyka w latach 1903-1905. Znajdziemy wśród nich książkę "Dzieje Polski za Jagiellonów", w której w sposób przystępny przedstawił losy Polski w czasach panowania litewskiej dynastii. Warto...
  Książka, op. twarda
  62,94 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Święci w dziejach Narodu Polskiego

  Fragment książki Historia Polski to także historia świętych, których ona na przestrzeni tysiąclecia wydała, tych bardziej i mniej znanych, którzy jednak współtworzyli, często jako postaci pierwszoplanowe, ojczyste dzieje. Wybitny autor tej książki, profesor Feliks Koneczny, zaprasza nas w podróż...
  Książka, op. twarda
  54,57 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • eBook Jan III Waza i misja Possewina mobi epub

  Szwecja w XVI wieku uwalnia się spod panowania duńskiego, na tronie zasiada Gustaw Waza, a w Europie żniwa zaczyna zbierać rewolucja protestancka. Po jego śmierci w 1560 roku zaczyna się walka o władzę między synami: Erykiem XIV, Magnusem, Janem III i Karolem Sudermańskim. Jednocześnie zaczyna się...
  eBook, mobi, epub
  18,91 zł
  Plik do pobrania
 • Życie i zasługi Adama Mickiewicza

  Feliks Koneczny: Mickiewicz należy do największych poetów całego świata, a zasługą jego, że całemu światu pokazał, jakie to doskonałe dzieła, jakie piękne poematy dadzą się układać w polskim języku. On wsławił nasz język, przydał zaszczytu imieniowi polskiemu, on obcym pokazał, jak wysoko wznieść...
  Książka, op. miękka
  19,63 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 3

  Tom trzeci ,,Dzieł zebranych" Feliksa Konecznego zawiera prace z lat 1898-1902. Wśród nich można znaleźć pokaźny zasób recenzji sztuk teatralnych. Autor wyrażał niekiedy krytyczne sądy o stanie ówczesnego dramatopisarstwa oraz krakowskiej sceny, nie wahając się wskazywać błędy nawet w utworach...
  Książka, op. twarda
  54,83 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 2

  Drugi tom "Dzieł zebranych" Feliksa Konecznego obejmuje prace z lat 1896-1898. Do najistotniejszych z nich należą "Dzieje Śląska" adresowane do polskiego ludu znajdującego się pod zaborem niemieckim i austriackim. Kwestiom teoretycznym dotyczącym problematyki rozwijania polskości wśród niższych...
  Książka, op. twarda
  57,40 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Do metodologii nauki o cywilizacji

  Fragment: Historia musi stwierdzić, że są cywilizacje, które nie wytwarzają wcale narodowości, i że są narody oparte o cudze cywilizacje, a nie przestające przez to być narodami. Narodowość a cywilizacja mogą się tedy rozwijać niezależnie od siebie. A może być cywilizacja wspólna niejednemu...
  Książka, op. miękka
  5,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Geografia historyczna

  Geografia fizyczna podaje przegląd warunków danych pewnemu krajowi od przyrody, a historyczna poucza, jak sobie człowiek wśród tych warunków radził i jakie piętno wycisnął na ziemi swą działalnością historyczną. Trwała i wydatna praca pokoleń pozostawia po sobie pewne ślady, które dla potomnych...
  Książka, op. miękka
  19,91 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dzieje Polski za Jagiellonów

  Feliks Koneczny (1862-1949), historyk i historiozof, twórca jednej z najoryginalniejszych koncepcji cywilizacji, należał do niezwykłego "pokolenia niepokornych", któremu Polacy zawdzięczali powstanie Odrodzonej, a potem walkę o jej wskrzeszenie. Mimo iż w okresie PRL był pisarzem wyklętym,...
  Książka, op. miękka
  46,28 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dzieje Śląska

  Feliks Koneczny swoją pierwszą z szeregu popularyzatorskich prac poświęcił dziedzinie, która była dla niego szczególnie ważna – historii Śląska. Prowadząc opowieść od czasów najdawniejszych aż do jemu współczesnych ukazywał nigdy nieprzerwaną łączność tej dzielnicy z ogólnopolską historią....
  Książka, op. miękka
  35,22 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dzieje administracji w Polsce w zarysie

  Feliks Koneczny uważał badania nad administracją, w tym jej historią, za jedną z najistotniejszych państwowotwórczych nauk. Na podstawie swoich długoletnich badań u progu II Rzeczpospolitej podjął się opracowania "Dziejów administracji w Polsce w zarysie", obejmujących czasy od zarania państwowości...
  Książka, op. miękka
  28,54 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Święci w dziejach narodu polskiego

  Poprzez chrzest Mieszka I i jego poddanych Polska została włączona w społeczność chrześcijańską, a wiara w Chrystusa towarzyszyła polskim dziejom na przestrzeni wieków. Na tej długiej i krętej drodze przewodnikami narodu byli święci – zarówno wyniesieni na ołtarze, jak i pozostali, o których mało...
  Książka, op. miękka
  40,02 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Artykuły na łamach "Tygodnika Warszawskiego"...

  Publikacja zawiera jedenaście artykułów, które wyszły spod pióra Feliksa Konecznego i zostały opublikowane w latach 1946-1948 na łamach „Tygodnika Warszawskiego”, najbardziej antykomunistycznego pisma w powojennej Polsce funkcjonującego w oficjalnym obiegu. Teksty te są syntetycznym podsumowaniem...
  Książka, op. miękka
  15,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Audiobook O ład w historii mp3

  Książka „O ład w historii", ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest niejako syntezą i ostatecznym zreasumowaniem jego poglądów na zagadnienie wielości cywilizacji. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich...
  Audiobooki mp3
  14,31 zł
  Plik do pobrania
 • Feliks Koneczny. Dzieła zebrane. Tom 7

  W VII tomie "Dzieł zebranych" zamieszczone zostały prace Feliksa Konecznego z lat 1909-1917. Koneczny do roku 1914 kontynuował redagowanie miesięcznika "Świat Słowiański", w którym postulował współpracę słowiańskich narodów Europy Środkowo-Wschodniej wobec niebezpieczeństwa germanizmu wspieranego...
  Książka, op. twarda
  65,09 zł
  wysyłka w 48 godzin