Zbigniew Rokita

Zbigniew Rokita jest pisarzem, dziennikarzem i reporterem. Specjalizuje się w zagadnieniach społecznych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej oraz Górnego Śląska. Jest laureatem Nagrody Literackiej "Nike".


Urodził się 4 kwietnia 1989 roku w Gliwicach. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował między innymi w "Tygodniku Powszechnym", "Polityce" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". W latach 2012-2018 pełnił funkcję redaktora "Nowej Europy Wschodniej".


Kilka reportaży Zbigniewa Rokity zostało wydanych w formie książek. Były to między innymi "Na końcu języka" i "Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium". "Królowie strzelców" zostali przełożeni na język ukraiński. Spektakl na podstawie tej książki wystawiony został w Teatrze Nowym w Zabrzu.


W 2021 roku Zbigniew Rokita został laureatem Nagrody Literackiej Nike za książkę "Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku". Była to nagroda podwójna, przyznana zarówno przez kapitułę, jak i czytelników. To próba zmierzenia się z historią Śląska: krainy, która przez wieki leżała na styku kultur; ni to polskiej, ni to czeskiej, ni to niemieckiej, po prostu śląskiej.


Napisał też sztukę teatralną "Nikaj" wystawioną po raz pierwszy w 2021 roku na deskach Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Reżyserem spektaklu był Robert Talarczyk.