Wojciech Babiański

Wojciech Babiański jest współautorem wielu pomocy naukowych z zakresu matematyki. Do pozycji opatrzonych jego nazwiskiem należą takie książki jak "Matematyka 1 podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony", "Teraz matura 2017 Matematyka Zbiór zadań i zestawów maturalnych Poziom podstawowy" bądź "MATeMAtyka 1 Podręcznik wieloletni Zakres podstawowy".

Publikacje tego autora od lat pomagają uczniom szkół średnich w zdaniu matury i podczas przygotowań do sprawdzianu. Ten fakt potwierdzają wysokie oceny przyznawane publikacjom przez użytkowników. Podręczniki uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej i są zgodne z podstawą programową nauczania obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Podręczniki są zaprojektowane w taki sposób, aby zoptymalizować proces nauki - są praktyczne, nowoczesne i skuteczne. Dzięki systemowi powtórek, zgrabnemu uporządkowaniu treści i części praktycznej pozwalamy sobie na szybkie i sprawne przyswajanie wiedzy. Ćwiczenia są ułożone wg stopnia trudności, a zadania takie same jak te, z którymi spotkamy się na maturze. Zrozumienie i przyswojenie treści merytorycznej wspomagają zawarte w podręcznikach rysunki oraz ilustracje. Dla najbardziej ambitnych niektóre książki zawierają również omówienie zagadnień uzupełniających.

Poza podręcznikami można również nabyć zbiory zadań, które z pewnością staną się doskonałym uzupełnieniem.