Joanna Czarnowska

Joanna Czarnowska jest matematyczką, która wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Pełni funkcję starszego wykładowcy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, a konkretniej w ramach Instytutu Informatyki, gdzie pracuje w Zakładzie Sztucznej Inteligencji. Jako specjalistka w zakresie matematyki, często pracuje nad materiałami dydaktycznymi z zakresu tej dziedziny.

Czarnowska współtworzy przede wszystkim podręczniki do nauki matematyki dla szkół średnich. Należy do zespołu autorów tworzących serię "MATeMAtyka", w której znajdują się książki, tworzone w oparciu o nowoczesną formułę, mającą znacznie ułatwiać przyswajanie wiedzy z tego przedmiotu ścisłego. Jako ekspertka w dziedzinie matematyki, Joanna Czarnowska, podobnie jak pozostali twórcy tych podręczników, nakłania uczniów, by poszukiwali najbardziej interesujących ich zagadnień i zgłębiali wiedzę z ich zakresu przy pomocy licznych ciekawych rozwiązań, takich jak infografiki i odpowiednio dopasowane ilustracje.

Książki, nad którymi pracuje Czarnowska, zawierają obszerne działy powtórzeniowe, pozwalające w intuicyjny sposób utrwalić wiedzę z danego tematu. Co więcej, zawierają one zadania, specjalnie tworzone na bazie tych, które uczniowie będą mogli znaleźć w przyszłości na maturze z matematyki. Odpowiedni układ podręczników sprawia, że uczniom łatwiej jest dotrzeć do konkretnych treści i powtórzyć dokładnie tę tematykę, która obecnie jest im potrzebna. Opisywana seria stanowi jedną z częściej wybieranych przez placówki edukacyjne.