Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra i psycholog, był najwybitniejszym uczniem Freuda. Dokonał częściowej krytyki psychoanalizy, stworzył też własną koncepcję psychologii analitycznej.

Carl Gustav Jung był szwajcarskim psychiatrą, psychologiem i ogólnie rzecz biorąc człowiekiem nauki. To jeden z twórców psychologii głębi, na bazie której opracował własną koncepcję psychologii analitycznej. Stanowiła ona częściową krytykę freudowskiej psychoanalizy. Jungowi zawdzięczamy wprowadzenie do psychologii takich pojęć, jak kompleks, introwersja, ekstrawersja, nieświadomość zbiorowa, a także synchroniczność czy archetyp.

Żył w latach 1875-1961. Był samotnym dzieckiem, miewał problemy w szkole i to zarówno w nauce, jak i w kontaktach z rówieśnikami. Wielkie wrażenie od najwcześniejszych lat wywierały na nim sny i koszmary, które stały się później inspiracją i materiałem do przemyśleń. Jung ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Bazylejskim. W 1900 roku rozpoczął w Zurychu pracę w klinice psychiatrycznej, zaś dwa lata później obronił pracę doktorską pt. "O psychologii i patologii tak zwanych zjawisk tajemnych". W roku 1903 poślubił Emmę Rauschenbach, z którą spędził ponad pięćdziesiąt lat życia.

Momentem przełomowym w karierze naukowej Junga było poznanie 19-letniej pacjentki, Sabiny Spielrein. W korespondencji lekarza z młodą Rosjanką po raz pierwszy pojawiło się wiele pojęć ważnych dla jego późniejszych prac (przeciwprzeniesienie, anima). On sam zaś zdobył wkrótce ogromne uznanie w oczach amerykańskich naukowców dzięki tzw. eksperymentowi skojarzeniowemu. Zaowocowało to częstą bytnością i wykładami w Stanach Zjednoczonych. W 1909 roku otworzył prywatną praktykę w Küssnacht i prowadził ją do końca życia.

Zygmunt Freud uważał Junga (z którym poznał się w 1907 roku) za swego najwybitniejszego ucznia i następcę. Jednak koniec przyjaźni tych znakomitych uczonych nastąpił w momencie, gdy Jung ogłosił drukiem pracę "Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii". Przedstawił w niej własne ujęcie kazirodztwa i libido. Jung sprzeciwiał się przede wszystkim upatrywaniu przez Freuda seksualnej motywacji w każdym bez wyjątku zachowaniu człowieka.

Swoją kolejną wielką pracę naukową, "Typy psychologiczne", opublikował Jung dopiero w 1921 roku. Jednak już wcześniej prowadził zapiski, które złożyły się na dzieło bodaj najbardziej nietypowe i osobiste. Zapiski te ozdabiał własnoręcznymi ilustracjami. Ujrzały one światło dzienne dopiero w roku 2009. Zostały wydane jako faksymile z przedmową pod tytułem "Czerwona księga".
 • -33%
  Typy psychologiczne

  Typy psychologiczne

  "Wielką rolę w powstawaniu tej pracy odegrała dość konkretna kwestia: Czym różnię się od Freuda, a czym od Adlera? Jakie są różnice między naszymi koncepcjami?`. Zastanawiając się nad tym, natrafiłem na problem typów. Bo właśnie to, do jakiego typu psychologicznego należymy, określa i z góry...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 69,93 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -28%
  Czerwona księga

  Czerwona księga

  "Czerwona Księga", wydana po raz pierwszy na świecie, wiele lat po powstaniu i przyjęta z uznaniem w roku 2009, obejmuje rdzeń późniejszych prac Carla G. Junga. Tutaj rozwinął ON swe główne teorie archetypów, nieświadomości zbiorowej i procesu indywidualizacji, które miały przekształcić...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 93,92 zł 129,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -33%
  Archetypy i nieświadomość zbiorowa

  Archetypy i nieświadomość zbiorowa

  "Archetypy i nieświadomość zbiorowa to centralne pojęcia w koncepcji analitycznej Carla Gustava Junga. Ich genezę można prześledzić do najwcześniejszych jego publikacji, czyli do rozprawy doktorskiej "Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phanomene" (1902), w której opisał fantazje...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,68 zł 94,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -34%
  Symbole przemiany

  Symbole przemiany

  Przełomowa praca C.G. Junga, będąca świadectwem odejścia od psychoanalitycznej tradycji Freuda w stronę projektu "psychologii analitycznej". Główne zagadnienia poruszane w książce to: rozszerzona koncepcja libido, analiza symboliki matki, podróż herosa jako walka o wyzwolenie się od matki,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 69,30 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  Życie symboliczne

  Życie symboliczne

  Dla człowieka decydujące jest pytanie: czy odnosisz się do tego, co nieskończone, czy nie? To jest kryterium ludzkiego życia. Jedynie wtedy, gdy wiem, że to, co bezgraniczne, stanowi o istocie, nie przywiązuje wagi do błahostek, rzeczy nieważnych.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 77,49 zł 94,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  Dynamika nieświadomości

  Dynamika nieświadomości

  Na moje dzieła można patrzeć jak na stacje mojego życia, są one wyrazem mego rozwoju wewnętrznego, albowiem zajmowanie się treściami nieświadomości kształtuje człowieka i określa jego przemianę. Może życie jest moim działaniem, moim duchowym wysiłkiem. Nie sposób ich rozdzielić.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 86,10 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -26%
  Psychologia a alchemia

  Psychologia a alchemia

  "Konfrontacja z nieświadomością zaczęła się z nadejściem drugiej połowy mego życia. Praca nad tym znacznie się przeciągnęła w czasie i dopiero po około dwudziestu latach udało mi się z grubsza zrozumieć treść imaginacji. Przede wszystkim musiałem dostarczyć sobie dowodu, że istnieje historyczna...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 77,70 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -33%
  Analiza marzeń sennych

  Analiza marzeń sennych

  Na początku listopada 1928 roku Jung rozpoczął seminarium poświęcone analizie marzeń sennych, którego tekst publikujemy w poniższym tomie. Do końca 1930 roku uczestnicy zajęć spotykali się co tydzień z miesięcznymi lub dłuższymi przerwami wakacyjnymi. Nie ulega wątpliwości, że notatki z seminariów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 70,24 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  O rozwoju osobowości

  O rozwoju osobowości

  W niniejszym tomie publikujemy prace Carla Gustava Junga poświęcone psychologii dziecka - ich rdzeń stanowią trzy wykłady pt. "Psychologia analityczna a wychowanie". Jung uważał, że psychologia rodziców i wychowawców stanowi czynnik miarodajny w procesie wzrostu i dojrzewania dziecka, zwłaszcza w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,20 zł 60,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  Psychologia kundalini - jogi

  Psychologia kundalini - jogi

  W chwili, gdy pada słowo "tantryzm", w umyśle człowieka Zachodu pojawiają się rożne dzikie i niesamowite skojarzenia, tworzące wespół mieszaninę psychospirytualnej science fiction i akrobatyki seksualnej - w wyniku tego pojawiają się obrazy, których nie powstydziliby się najbardziej rozbuchani...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,66 zł 63,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  Przełom cywilizacyjny

  Przełom cywilizacyjny

  Jeśli więc ktoś pragnie otrzymać odpowiedź na stawianą przez obecną epokę kwestię zła, potrzebuje dogłębnego samopoznania, to znaczy najlepszego poznania swej Całkowitości. Bez pardonu dla miłości własnej człowiek ten musi się dowiedzieć, na ile dobra go stać i do jakich haniebnych czynów jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 86,10 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  O zjawisku ducha w sztuce i nauce

  O zjawisku ducha w sztuce i nauce

  Słowo staje się w człowieku. Ulegamy mu, ponieważ jesteśmy zdani na głęboką niepewność... Mit jest lub może być dwuznaczny, jak pytia delficka albo jak sen. Nie możemy ani nie powinniśmy zrezygnować z posługiwania się rozumem, nie powinniśmy się też wyrzec nadziei, że instynkt pospieszy nam na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,20 zł 60,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -26%
  Mysterium coniunctionis. Studium dzielenia..

  Mysterium coniunctionis. Studium dzielenia..

  Dzieło Carla Gustava Junga Misterium coniunctionis jest najważniejszą z jego późnych prac. Sam Jung dał kiedyś wyraz swojemu ubolewaniu, że psychologia głębi powodowana koniecznością wewnętrzną musi się zajmować tak wieloma dziedzinami kultury duchowej, iż nigdzie nie może nadać swym badaniom...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 77,70 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -34%
  Praktyka psychoterapii

  Praktyka psychoterapii

  Od samego początku mej kariery psychiatrycznej studia Breuera-Freuda dostarczały mi, obok prac Pierre'a Janeta, żywej podniety. Przede wszystkim pomocne mi były Freudowskie przyczynki do interpretacji snów, gdyż dzięki nim mogłem lepiej zrozumieć formy wyrazu schizofrenii. Najwspanialszym...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,44 zł 84,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -20%
  Aion. Przyczynki do symboliki jaźni

  Aion. Przyczynki do symboliki jaźni

  "W Aionie" ponownie podjąłem problem Chrystusa. Nie chodziło mi już jednak o kwestię paraleli, jakie można by dlań znaleźć w "Geistesgeschichte", lecz o konfrontację postaci Chrystusa z psychologią. Poza tym nie ujmowałem postaci Chrystusa jako wolnej od wszystkiego, co zewnętrzne, lecz chciałem...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 64,00 zł 80,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -18%
  Psychologia a religia Zachodu i Wschodu

  Psychologia a religia Zachodu i Wschodu

  Problematyka religijna zajmuje centralne miejsce w dziele Carla Gustava Junga. Prawie wszystkie jego prace, a zwłaszcza te z późnych lat życia, poświęcone są zjawisku religijności. To, co Jung rozumie przez pojęcie "religii" nie jest jednak związane z konkretnym wyznaniem: chodzi tu o - jak ON sam...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 86,10 zł 105,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -6%
  O istocie psychiczności. Listy 1906-1961

  O istocie psychiczności. Listy 1906-1961

  Publikowane w niniejszym tomie listy zostały wybrane z trzytomowego zbioru listów Carla Gustava Junga opublikowanego przez Anielę Jaffé we współpracy z Gerhardem Adlerem. W sumie zachowało się około 1600 listów do różnych adresatów, wspomniane wydanie obejmuje 1000 listów, z czego jedną czwartą...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,22 zł 63,00 zł
  wysyłka w 48 godzin