Książki o przyszłości

Dociekanie na temat realiów przyszłości ludzkości stanowią temat zainteresowania niezliczonej rzeszy autorów. Można tu wymienić takich znanych futurologów jak Lem, Asimov, Huxley oraz Clarke. Jak pokazała ich twórczość, książki o przyszłości mogą zawierać wiele sprawdzających się prognoz. Takie przewidywania nie ograniczają się tylko do wizji podróży w kosmos lub wojen nuklearnych. Mogą dotyczyć tak ważnych zagadnień jak powstanie nowych systemów politycznych oraz technologii odmieniających społeczeństwo.


Książki zawierające wizje ludzkiej przyszłości, to w większości przypadków dzieła z gatunku science fiction. Ten dział literatury sprawdzi się zarówno w przypadku dorosłych czytelników, jak i u dzieci. Wybór jest niezwykle szeroki, co ułatwia odnalezienie pozycji odpowiadającej gustom i możliwościom każdej osoby.


Książki o przyszłości zapewniają ogrom intelektualnej rozrywki. Ich czytanie daje możliwość wysnuwania wielu interesujących wniosków. Czytelnicy mogą się zgadzać z wizjami przyszłości nakreślonymi przez autorów lub mieć zupełnie odmienne zdanie. Jest to zatem literatura zmuszająca do myślenia, a poza tym pozwala zapomnieć o trudach codziennego życia we współczesnym świecie.