Klauzule informacyjne dla osób otrzymujących informacje handlowe (marketing)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TaniaKsiazka.pl tj. Glosel sp. z o.o. sp.k. ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym rodo@glosel.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem oraz podmioty przetwarzające

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania swojej zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości przesłania informacji handlowej

Zapisz się na newsletter

Promocje, obniżki, kody rabatowe - bądź na bieżąco!

Warto nam zaufać