Jacek Lech

Jacek Lech jest matematykiem, nauczycielem tego przedmiotu i współautorem podręczników do matematyki. Na co dzień pracuje w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Jest współautorem wielu podręczników i książek pomocniczych do nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej, byłego gimnazjum i szkoły średniej wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Należą do nich między innymi książki z serii "Matematyka z Plusem".

Jacek Lech ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej. Jako uczestnik Fulbright Exchange Program for Teachers przez dwa lata nauczał w dwóch amerykańskich szkołach średnich. Przez pięć lat nauczał w Antwerp International School w Belgii. Współpracował z Okręgową Komisją Edukacyjną w Gdańsku, Instytutem Badań Edukacyjnych, polskim zespołem programu PISA oraz prowadzącym badania TIMSS.

Jest specjalistą w zakresie nauczania matematyki, między innymi według programu Międzynarodowej Matury (IB) i brytyjskiego programu IGCSE. W swoim dorobku ma liczne artykuły publikowane na łamach czasopism dla nauczycieli matematyki.

Prowadził warsztaty dla nauczycieli, a także spotkania popularyzujące matematykę. Uczestniczył w projekcie Korki.pl. Było to wspólne przedsięwzięcie Inicjatywy Społecznej W.I.E.M. i stacji TVN.