Andrzej Chwalba

Andrzej Chwalba jest polskim historykiem, a także eseistą, który wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród jego zainteresowań zawodowych znajduje się dziewiętnastowieczna historia, historia relacji polsko-rosyjskiej, a także najnowsza historia Polski oraz dzieje Krakowa.

Chwalba przyszedł na świat jedenastego grudnia 1949 roku w Częstochowie. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na jego koncie znajdują się liczne książki o tematyce historycznej, w tym również podręczniki. Wśród jego prac znalazło się wiele publikacji dotyczących historii naszego kraju w XIX wieku.

Historyk ma za sobą niejedno wystąpienie publiczne, mające na celu popularyzowanie zdobytej przez niego wiedzy. Zajmował się więc prowadzeniem wykładów otwartych, a także udzielaniem komentarzy przygotowanych dla mediów. Wywiady z nim ukazały się chociażby w "Tygodniku Powszechnym", "Dzienniku Zachodnim", "Polska The Times", "Newsweeku" czy "Mówią Wieki".

Za swoje zasługi dla Krakowa Chwalba otrzymał odznakę "Honoris Gratia", którą przyznał mu Prezydent Miasta Krakowa. W 2017 roku został z kolei nagrodzony Laurem Jagiellońskim za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych oraz prawnych. Wśród jego publikacji znalazły się takie prace, jak: "Józef Piłsudski - historyk wojskowości", "Nie ufam własnej pamięci: o tajemnicach Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji i nie tylko?", "Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918", "Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920" czy "Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii" (praca przygotowana razem z Wojciechem Harpulą).