Aaron T. Beck

Aaron T. Beck był amerykańskim psychiatrą, a także profesorem Uniwersytetu Pensylwanii. Powszechnie uważa się, że wraz z kilkoma innymi uczonymi odpowiadał za stworzenie terapii poznawczej.


Beck przyszedł na świat osiemnastego lipca 1921 roku w Providence, natomiast zmarł pierwszego listopada 2021 roku w Filadelfii. Odbył studia z medycyny na Uniwersytecie Yale. Kiedy ukończył studia, rozpoczął staż w Rhode Island Hospital. Zdecydował się na neurologię. Ostatecznie został przeniesiony na oddział psychiatryczny. Wtedy też Beck doszedł do wniosku, że chciałby zająć się psychoanalizą. Po zakończeniu stażu pracował jako kierownik poradni zdrowia psychicznego, a następnie jako zastępca ordynatora neuropsychiatrii, a w końcu ordynator oddziału psychiatrycznego. Na oddziale miał do czynienia z licznymi żołnierzami, którzy stoczyli walki w Korei. Sporo z nich cierpiało na zespół stresu pourazowego.


Z czasem Becka zainteresowały zagadnienia poziomów poznania oraz myśli automatyczne pacjentów. Co ciekawe, wielu spośród pacjentów nie zdawało sobie sprawy z tego, że w ogóle ma takie myśli, póki ten nie zapytał o nie bezpośrednio. Zwykle stanowiły one komentarz do bieżących zdarzeń. Teoria poznawcza, którą sformułował, wzięła się z obserwacji zachowań oraz doświadczeń pacjentów. Przy jej konstruowaniu posiłkował się koncepcją schematów poznawczych George’a Kelly oraz na pracach Karen Horney.


Pierwsze artykuły związane z nową terapią zaczął publikować między 1960 a 1963 rokiem. W języku polskim zostały wydane następujące publikacje: "Miłość nie wystarczy. Jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie", "Terapia poznawcza jako teoria intrygująca psychoterapię", "Terapia poznawcza zaburzeń osobowości" oraz "Terapia poznawcza uzależnień".