Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych

  Książka jest próbą rekonstrukcji głównych nurtów myśli pozaeuropejskiej oraz prezentuje analizę wzajemnego oddziaływania zachodniej i pozaeuropejskiej nauki o stosunkach międzynarodowych. Autorzy poszukują nowych inspiracji, które nie tylko pozwolą na lepsze zrozumienie i uchwycenie specyfiki i...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się

  Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności poziomu rozwoju oraz...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Mitologia Słowian

  Mitologia Słowian

  Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono w nim aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą kilkaset pozycji), przygotowany częściowo przez Aleksandra Gieysztora i zachowany w rękopisie, częściowo...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,20 zł 39,00 zł
  w magazynie
 • Sztuka grecka

  Publikacja jest doskonale napisanym, wyróżniającym się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i dydaktycznym podręcznikiem akademickim, przeznaczonym dla studentów historii sztuki, historii, filologii klasycznej oraz innych kierunków humanistycznych. Autorka zachowała w nim wyważone proporcje między...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,00 zł
  w magazynie
 • -3%
  Wybrane opowiadania
  Nowość

  Wybrane opowiadania

  Pierwszy polski przekład jedenastu opowiadań Shin’ichiego Hoshi, legendarnego przedstawiciela japońskiej literatury science fiction. Teksty z tomu Akuma no iru tengoku (Diabeł w raju; wyd. 1961) ukazują się w tłumaczeniu studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej z przedmową i pod redakcją naukową...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,44 zł 19,01 zł
  w magazynie
 • -50%
  Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris

  Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris

  Autorka analizuje w książce historie życia uczestniczek i uczestników oraz praktyki religijne polskiego odłamu ruchu Brahma Kumaris. Przedstawia konwersję do badanej grupy jako proces zmian w obrębie tożsamości płciowej i sprawczości, reorganizacji więzi oraz podporządkowania się obowiązującej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 14,50 zł 29,00 zł
  w magazynie
 • -28%
  Pismo, tekst, literatura

  Pismo, tekst, literatura

  Respektując przyjęty podział historii starożytnej Grecji na okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny, [autor] w każdym z nich skupia uwagę na wybranych przypadkach, które jego zdaniem najwyraziściej, a niekiedy w sposób skrajny, reprezentują proces „upiśmienniania” społeczeństwa greckiego....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,11 zł 42,00 zł
  w magazynie
 • -3%
  Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki

  Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki

  Podręcznik, przygotowany przez starannie dobrany zespół złożony z wytrawnych i sprawdzonych autorów, wybitnych i kompetentnych komparatystów, doświadczonych w praktyce dydaktycznej wykładowców z kilku różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich. Najbardziej uderzającą swoistością tego podręcznika...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,53 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Partyjni agenci

  Partyjni agenci Outlet

  W systemie gospodarczym realnego komunizmu przywódcy partii starali się przejąć pełną kontrolę nad niemal wszystkimi aspektami życia gospodarczego. Centralne władze nie były jednak w stanie samodzielnie kierować przejętymi przedsiębiorstwami. Zarządzanie i nadzór nad gospodarką znalazły się w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 24,50 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Kulturologia polska XX wieku T.1 A-K

  Kulturologia polska XX wieku T.1 A-K Outlet

  Dwutomowy leksykon biograficzny przedstawicieli polskiej myśli kulturoznawczej XX w. Twórcy wyboru prezentują sylwetki ponad sześćdziesięciu wybitnych myślicieli, starają się określić i opisać swoistość myśli polskiej XX w., a także wskazać wspólne problemy i podobne ich ujęcia u autorów z różnych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,50 zł 75,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Kulturologia polska XX wieku T.2 L-Ż

  Kulturologia polska XX wieku T.2 L-Ż Outlet

  Dwutomowy leksykon biograficzny przedstawicieli polskiej myśli kulturoznawczej XX w. Twórcy wyboru prezentują sylwetki ponad sześćdziesięciu wybitnych myślicieli, starają się określić i opisać swoistość myśli polskiej XX wieku, a także wskazać wspólne problemy i podobne ich ujęcia u autorów z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 37,50 zł 75,00 zł
  w magazynie
 • -22%
  Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991

  Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991

  Książka dotyczy nowego realizmu – jednego z najnowszych trendów w rosyjskim polu literackim po 1991 roku, powstałego w opozycji do literackiego postmodernizmu; o jego specyfice stanowi przede wszystkim kryterium polityczności. Autorka analizuje twórczość trzech klasyków nurtu: Zachara Prilepina,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,03 zł 36,00 zł
  w magazynie
 • -22%
  Filozofia i wartości T.2

  Filozofia i wartości T.2

  Publikacja jest kontynuacją tomu Filozofia i wartości I. Autor porusza w niej różne zagadnienia filozoficzne: od bardzo konkretnych po abstrakcyjne. W tej rozmaitości dochodzi pośrednio do głosu przeświadczenie, że filozofia jest uniwersalna. Nie ma w niej specjalizacji: można mówić o wszystkim –...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,05 zł 45,00 zł
  w magazynie
 • -11%
  Radykalny nonantropocentryzm

  Radykalny nonantropocentryzm

  Autorka publikacji podejmuje polemikę z interpretacjami, według których filozofia Martina Heideggera wpisuje się w tradycję antropocentryzmu. Stara się nie tylko oddalić niemożność zaadaptowania filozofii Heideggera przez ekofilozofię w ogóle i ekologię głęboką w szczególności, lecz pokazuje także,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,08 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt

  Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt Outlet

  Nowoczesny podręcznik zoologii kondensujący w czternastu rozdziałach wiedzę na temat całego świata zwierzęcego w perspektywie ewolucyjnej. Omówienie poszczególnych grup pierwotniaków, bezkręgowców i kręgowców uwzględnia nie tylko dane anatomiczne, ale również bogate już obecnie dane molekularne....
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 34,50 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • -12%
  Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?

  Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?

  Autorka dokonała przeglądu różnych ujęć etosu nauczycielskiego, uporządkowała je i zaprezentowała własną definicję tego zagadnienia. Przedstawiła interesujące, a momentami również zaskakujące wyniki badań, dotyczące wymagań społecznych względem nauczycieli (okazało się między innymi, że obejmują...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,71 zł 35,00 zł
  w magazynie
 • -20%
  Esej o malarstwie

  Esej o malarstwie

  Esej o malarstwie Diderota jest jednym z najgłośniejszych tekstów o sztuce w pisarstwie francuskim. Był podsumowaniem kilkuletniego okresu życia Diderota, w dużej mierze poświęconego sztukom pięknym, poprzedzonego z kolei latami rozważań nad fizjologicznymi uwarunkowaniami odbioru i studiami nad...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 23,28 zł 29,00 zł
  w magazynie
 • -22%
  Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem

  Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem

  Edukacja obywatelska w czasie kryzysów ekonomicznych i politycznych, w czasie doraźności i relatywizacji wartości oraz postępującego zaniku więzi społecznych nabiera szczególnego znaczenia.Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wychowanie młodych obywateli dysponujących bogatym zasobem cnót i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 31,92 zł 41,00 zł
  w magazynie
 • -22%
  Zbiór zadań z matematyki dla biologów

  Zbiór zadań z matematyki dla biologów

  Książka ta jest uzupełnieniem podręcznika Dariusza Wrzoska Matematyka dla biologów. Zadania i przykłady zawarte w zbiorze ilustrują pojęcia omawiane w podręczniku, ułatwiając zrozumienie i przyswojenie materiału. W zbiorze Czytelnik znajdzie liczne przykłady z pełnymi, wzorcowymi rozwiązaniami, a...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,03 zł 27,00 zł
  w magazynie
 • -28%
  20 lat rzeczywistości poradzieckiej

  20 lat rzeczywistości poradzieckiej

  Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskim i narodach syberyjskich.Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,55 zł 55,00 zł
  w magazynie
 • -20%
  Polska po 20 latach wolności

  Polska po 20 latach wolności

  `Na tom składa się, poza nader rzeczowym redaktorskim wprowadzeniem, 30 rozpraw, stanowiących pokłosie udanej konferencji naukowej, którą Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował w maju 2009 roku na dwudziestolecie przełomu ustrojowego w naszym kraju. W żadnym razie nie jest to...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 47,35 zł 59,00 zł
  w magazynie
 • -22%
  Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie...

  Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie...

  Praca ma na celu aplikację pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego do analizy konwersacji w celu interpretacji rytualnych form naprawy w codziennej rozmowie. Analiza empiryczna dotyczy sytuacji zagrożenia naturalnego przebiegu rozmowy. Do analizy wykorzystana została rytualna analiza konwersacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,23 zł 26,00 zł
  w magazynie
 • -3%
  Muzyczne przygody gustu ludowego
  Nowość

  Muzyczne przygody gustu ludowego

  Autor podejmuje problematykę tak zwanych niskich obiegów współczesnej polskiej muzyki popularnej (muzyka emitowana na pocztówkach dźwiękowych, weselna, szeroko pojmowana muzyczna twórczość samorodna, disco polo, przyśpiewki stadionowe, amatorski rock). Analizuje upodobania muzyczne polskiej klasy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,04 zł 32,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -20%
  Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla...

  Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla...

  Książka Umberto Eco, włoskiego semiotyka i estetyka, profesora wielu uniwersytetów (m.in. we Florencji i Bolonii), została pomyślana jako poradnik dla studentów przystępujących do pisania pracy magisterskiej. Autor przedstawia kolejne fazy powstawania pracy, począwszy od wyboru promotora i...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 27,20 zł 34,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Samobójstwo w kulturze dzisiejszej

  Samobójstwo w kulturze dzisiejszej

  Autorka tej książki podjęła próbę znalezienia odpowiedniego języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji. Prezentowane studium porównawcze, zestawiające autentyczne zapisy pozostawiane przez samobójców z ich kulturowymi przedstawieniami, umożliwia dostrzeżenie różnic między tymi tekstami....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,71 zł 43,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Konfucjusz. Analekta

  Niniejsze wydanie Analektów jest dopiero drugim przekładem naukowym sporządzonym przez polskich sinologów, a pierwszym wyposażonym w rozległy i nowoczesny aparat krytyczny uwzględniający współczesny stan badań. Opracowanie ma na celu przybliżenie i szczegółowe objaśnienie myśli Konfucjusza...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -3%
  Pod presją nowoczesności
  Nowość

  Pod presją nowoczesności

  Książka stanowi pierwszą całościową próbę opisania polityki władz Księstwa Warszawskiego (1807–1815) wobec Żydów. Było to państwo na granicy epok, między światem feudalnym a XIX-wiecznym marzeniem o postępie. Wprowadzało mechanizmy nowoczesnego zarządzania, ale dawne wyobrażenia i postawy społeczne...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,47 zł 51,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -11%
  eBook Filozofia i wartości. Tom II pdf

  eBook Filozofia i wartości. Tom II pdf

  Publikacja jest kontynuacją tomu Filozofia i wartości I. Autor porusza w niej różne zagadnienia filozoficzne: od bardzo konkretnych po abstrakcyjne. W tej rozmaitości dochodzi pośrednio do głosu przeświadczenie, że filozofia jest uniwersalna. Nie ma w niej specjalizacji: można mówić o wszystkim -...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 19,98 zł 22,50 zł
  Plik do pobrania
 • -11%
  eBook Filozofia i wartości. Tom I pdf

  eBook Filozofia i wartości. Tom I pdf

  Zebrane w tomie rozprawy i wypowiedzi łączy nie tylko osoba autora i luźna wspólnota tematyki zaznaczona w tytule. Reprezentują one także pewien sposób uprawiania filozofii, odmienny od obu dziś panujących: pozytywistycznego i hermeneutycznego. Odzwierciedla się w nim pogląd autora na jej naturę....
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 18,20 zł 20,50 zł
  Plik do pobrania
 • -11%
  eBook Pożegnanie z Matką Polką? pdf

  eBook Pożegnanie z Matką Polką? pdf

  Jak w okresie transformacji ustrojowej i ekonomicznej zmieniało się w Polsce macierzyństwo? Jak ewoluowały wzorce, ideologie, postawy, reprezentacje, a także praktyki życiowe związane z rolą matki? Autorki książki odpowiadają na te pytania w sposób kompleksowy i wielowątkowy, stawiając jednocześnie...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 10,66 zł 12,00 zł
  Plik do pobrania