Wydawnictwo EMPi2

Jedno z czołowych wydawnictw specjalizujących się w publikacjach naukowych i szkolnych, funkcjonujące od 1991 roku. Wydawnictwo swoją ofertę kieruje głównie do uczniów, pedagogów (nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, dyrektorów, psychologów, pracowników placówek oświatowych), pracowników organów metodycznych.

Publikacje oficyny cechują się wysoką zawartością merytoryczną, przejrzystością i łatwością w odbiorze. W pełni zaspokajają współczesne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, stanowią znaczące wsparcie dla nauczycieli, którzy odpowiadają za kształcenie przyszłych specjalistów z różnorodnych dziedzin - kreatorów przyszłego świata.

W ofercie Wydawnictwa eMPi2 znajdują się m.in.: zeszyty ćwiczeń, podręczniki dla uczniów, testy, sprawdziany, plany dydaktyczne i programy nauczania zgodne z MEN, wszechstronnie opracowane poradniki dla pedagogów.