Wydawnictwo Ekonomik


Wydawnictwo Ekonomik zostało założone w 1992 roku przez Jacka Musiałkiewicza. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacji podręczników oraz książek naukowych z zakresu ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości, rachunkowości, prawa administracyjnego i prawa karnego, kadr i płac, statystyki. Podręczniki wydawnictwa przeznaczone są w szczególności dla uczniów i studentów przedmiotów ekonomicznych, prawniczych. Poszczególne pozycje wydawnicze przygotowują do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, nauczają podstaw przedsiębiorczości, BHP, zarządzania finansami oraz marketingu. Ekonomik udostępnia także liczne dodatkowe materiały edukacyjne, na przykład testy i plany wynikowe, z których mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i przedsiębiorcy.


 • -3%
  Praca biurowa i korespondencja. Podręcznik

  Praca biurowa i korespondencja. Podręcznik

  Podręcznik Praca biurowa i korespondencja jest przeznaczony nie tylko dla uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, ale również dla osób, które w swojej pracy zawodowej wykonują rożneczynności biurowe lub zajmują się prowadzeniem korespondencji. Książka składa się z dwóch części. W części...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,52 zł 29,40 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kompetencje personalne i społeczne. Ćwiczenia

  Kompetencje personalne i społeczne. Ćwiczenia

  Książka zawiera 183 ćwiczenia, różnorodne pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Książka może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,30 zł 16,80 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ćwiczenia

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ćwiczenia

  Książka zawiera 352 ćwiczenia, różnorodne pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej". Zawarte w książce ćwiczenia dotyczą różnych branż, ponieważ bez względu na to, w jakiej branży ktoś...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,10 zł 16,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Wykonywanie projektów reklam

  Wykonywanie projektów reklam

  Podręcznik przeznaczony dla osób, których obszarem zainteresowań zawodowych jest projektowanie graficzne. Mogą zniego korzystać nie tylko uczniowie zdobywający zawody: technika reklamy, technika fotografii i multimediów, fotografa,technika informatyka, technika programisty lub technika grafiki i...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,47 zł 37,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kompetencje personalne i społeczne. Podręcznik

  Kompetencje personalne i społeczne. Podręcznik

  W podręczniku w przystępny sposób wyjaśnione są zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w społeczeństwie (kompetencje społeczne). Omówione w nim treści kształtują życiową zaradność ludzi,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,37 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Organizowanie pracy małych zespołów. Podręcznik

  Organizowanie pracy małych zespołów. Podręcznik

  Podręcznik może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Podręcznik przedstawia podstawową wiedzę z zakresu organizowania pracy małych zespołów oraz zawiera studium przypadku i wiele...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:8/2015
  Cena: Nasza cena: 20,37 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Statystyka. Ćwiczenia

  Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Statystyka materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobywających zawód technika: ekonomista,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin zawodowy

  Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin zawodowy

  Książka Kwalifikacja EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin zawodowy przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji, które chcą przygotować się do egzaminu zawodowego w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku. Mogą z niej...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 10,71 zł 11,04 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin zawodowy

  Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin zawodowy

  Książka Kwalifikacja EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin zawodowy przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji, które chcą przygotować się do egzaminu zawodowego w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku. Mogą z niej...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,54 zł 33,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Podstawy przedsiębiorczości 2.0

  Podstawy przedsiębiorczości 2.0

  Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Może być wykorzystywany przez uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia - w klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.   Podręcznik został napisany tak, aby w interesujący dla uczniów...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:1113/2020
  Cena: Nasza cena: 28,52 zł 29,40 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  BHP to materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz też INFO DLA NAUCZYCIELI) materiały edukacyjne mogą być wykorzystywane w szkołach zamiast podręcznika lub jako jego...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,21 zł 22,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik

  W roku szkolnym 2019/2020 podręcznik ten może być wykorzystywany do kształcenia: we wszystkich zawodach w klasach I–IV techników oraz w klasach I–III szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów gimnazjów), w których realizowane są obowiązkowe zajęcia z zakresu podejmowania i prowadzenia...
  Ocena: 5/5
  Podręcznik
  MEN:42/2014
  Cena: Nasza cena: 24,44 zł 25,10 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Elementy prawa. Ćwiczenia

  Elementy prawa. Ćwiczenia

  Książka zawiera 316 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Elementy prawa. Może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe źródło prac domowych dla...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,30 zł 16,80 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Biurowość ćwiczenia PKZ (A.m) w.2021 EKONOMIK

  Biurowość ćwiczenia PKZ (A.m) w.2021 EKONOMIK

  Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobywających zawód technika: ekonomista,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 17,07 zł 17,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych T.2

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych T.2

  Książka jest przeznaczona dla uczniów techników kształcących się w zawodzie technika rachunkowości. Może byćwykorzystywana również przez studentów rachunkowości i osoby wykonujące zawód księgowej/księgowego.W książce zawartych jest 107 ćwiczeń z zakresu ewidencji składników aktywów i pasywów oraz...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,10 zł 16,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych T.1

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych T.1

  Książka jest przeznaczona dla uczniów zdobywających zawód technika rachunkowości. Zawiera 190 ćwiczeń zzakresu zasad rachunkowości. Ćwiczenia te mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie zajęć lekcyjnychstanowiąc ich urozmaicenie, jak i jako źródło prac domowych dla uczniów. Dla osób, które...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,30 zł 16,80 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Podstawy finansów publicznych

  Podstawy finansów publicznych

  Książka zawiera 250 ćwiczeń z finansów publicznych, różnorodnych pod względem treści, formy i stopnia trudności. Układ zbioru ćwiczeń jest dokładnie dostosowany do treści i układu podręcznika Podstawy finansów publicznych i - podobnie jak podręcznik - składa się z czterech rozdziałów: 1. Podstawowe...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,10 zł 16,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Elementy prawa. Podręcznik i ćwiczenia

  Elementy prawa. Podręcznik i ćwiczenia

  Elementy prawa. Ćwiczenia Książka zawiera 316 ćwiczeń, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Elementy prawa. Może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:52/2015
  Cena: Nasza cena: 40,74 zł 41,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik i ćwiczenia

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik i ćwiczenia

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik W roku szkolnym 2019/2020 podręcznik ten może być wykorzystywany do kształcenia: we wszystkich zawodach w klasach I–IV techników oraz w klasach I–III szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów gimnazjów), w których realizowane są...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:42/2014
  Cena: Nasza cena: 40,54 zł 41,70 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Ekonomia w zarysie. Podręcznik i ćwiczenia

  Ekonomia w zarysie. Podręcznik i ćwiczenia

  Ekonomia w zarysie. Ćwiczenia Książka zawiera ćwiczenia dotyczące treści z zakresu mikroekonomii i makroekonomii występujących w podstawach programowych kształcenia w zawodach z 2012, 2017 i 2019 r. Ćwiczenia zawarte w książce polegają m.in. na: obliczaniu różnych wielkości; wyszukiwaniu informacji...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  MEN:1.8./2017
  Cena: Nasza cena: 44,82 zł 46,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Biurowość PZK(A.m). Materiały edukacyjne

  Biurowość PZK(A.m). Materiały edukacyjne

  Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty materiały...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,83 zł 22,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Statystyka. Materiały edukacyjne

  Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty materiały...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Ćwiczenia

  Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Ćwiczenia

  Książka zawiera 339 ćwiczeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, różnorodnych pod względem treści, formy i stopnia trudności. Układ zbioru ćwiczeń jest dokładnie dostosowany do treści i układu podręcznika Podstawy przedsiębiorczości 2.0, i podobnie jak podręcznik, książka ta - składa się z...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 16,10 zł 16,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Statystyka

  Statystyka

  W książce bardzo duży nacisk został położony na to, aby uczeń potrafił zinterpretować podstawowe miary statystyczne. Dzięki temu będzie umiał wyjaśnić, co oznaczają obliczone wielkości. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy podczas wykonywania różnych zadań zawodowych (np. sporządzania analiz...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,33 zł 18,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Matura z matematyki. Zbiór zadań. Zakres podstawowy

  Matura z matematyki. Zbiór zadań. Zakres podstawowy

  Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego. Mogą z niej korzystać uczniowie zarówno technikum, jak i liceum ogólnokształcącego, dla których priorytetem jest zdanie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym....
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,41 zł 23,10 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja A.35/AU.35 EKONOMIK

  Kwalifikacja A.35/AU.35 EKONOMIK

  Kwalifikacja A.35/AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Książka Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla zawodu technik...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,59 zł 33,60 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja A.36/AU.36 Odpowiedzi EKONOMIK

  Kwalifikacja A.36/AU.36 Odpowiedzi EKONOMIK

  Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 10,03 zł 10,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Książka „Kwalifikacja A.36/AU.36. Prowadzenie rachunkowości” pomaga uczniom i słuchaczom zdobywającym zawód technika ekonomisty i technika rachunkowości przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36/AU.36.   Książka ma 202 strony i składa się z...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,44 zł 25,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja A.26/AU.29 Odpowiedzi EKONOMIK

  Kwalifikacja A.26/AU.29 Odpowiedzi EKONOMIK

  Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 10,03 zł 10,34 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Książka Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pomaga osobom zdobywającym zawód technik organizacji reklamy przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.26/AU.29. Mogą z niej korzystać zarówno uczniowie...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,59 zł 33,60 zł
  wysyłka w 48 godzin