Nasza cena: 50,15 zł 59,00 zł Taniej o: 15%

Opis
Czym tak naprawdę jest prawo? Jak powstaje i jak funkcjonuje? Kim wobec przepisów prawa jest człowiek? Jakie jest znaczenie wymiaru sprawiedliwości? Usystematyzowane odpowiedzi na takie pytania czytelnik znajdzie w tej publikacji.

"Wstęp do prawoznawstwa" to profesjonalny podręcznik akademicki przeznaczony do nauki przedmiotu o tej samej nazwie. Zetkną się z nim studenci takich kierunków jak prawo, ale również administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, finanse czy marketing i zarządzanie.

Publikacja pozwala na kompleksowe zapoznanie się z tą niezwykle ważną dziedziną. Treść zawarta w książce stanowi jasny wykład podstaw prawa jako takiego. Dotyka kwestii jego powstawania, istnienia i stosowania. Daje rzut oka na popularne doktryny teorii prawa czy socjologiczne aspekty funkcjonowania norm w społeczeństwie. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego posługiwania prawem na odpowiednio wysokim poziomie w życiu zawodowym czy osobistym. Przedstawia fundament, na którym zbudowane są wszelkiego rodzaju kodeksy, ustawy czy rozporządzenia.

Mimo niełatwej treści czytelnik może liczyć na przystępną formę. Autorzy podręcznika zadbali o logiczny rozkład materiału, zrozumiały język, a przede wszystkim liczne przykłady obrazujące istotę omawianych problemów.

Książka jest wspólnym dziełem wybitnych prawników i naukowców: Agnieszki Bielskiej-Brodziak, Iwony Boguckiej, Józefa Nowackiego, Zygmunta Tobora, Sławomira Tkacza i Lidii Rodak.
Warto zwrócić uwagę na...
Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu doskonali wiele metod identyfikacji, pomiaru i prezentacji...
dodaj do schowka Do koszyka 52,25 zł
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem wprowadzającym w problemy fizyki subatomowej. Podstawowe zjawiska i pojęcia fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych zostały potraktowane wspólnie. Przedstawiono tu wielkości charakteryzujące jądro atomowe i cząstki elementarne, wybrane modele...
dodaj do schowka Do koszyka 59,00 zł
Książka jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w piśmiennictwie światowym monografią na temat oceny ilościowej struktur biologicznych i wykorzystania metod cyfrowej analizy obrazu i fotografii cyfrowej. Obecnie są to metody szeroko wkraczające w obszar nauk biomedycznych, stając się również...
dodaj do schowka Do koszyka 69,00 zł
Podręcznik akademicki, w którym zebrano i usystematyzowano całość dostępnej wiedzy teoretycznej o najmłodszej dyscyplinie naukowej, jaką są studia europejskie (europeistyka), w tym w szczególności o: okolicznościach jej wyodrębnienia się, pierwszych próbach naukowej refleksji, przedmiocie i...
dodaj do schowka Do koszyka 74,00 zł
Kolejne wznowienie podręcznika znanego wielu pokoleniom studentów matematyki. Zawiera elementy logiki matematycznej, teorii mnogości i algebry abstrakcyjnej w zakresie zapewniającym czytelnikowi odpowiednie przygotowanie do studiowania matematyki. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla...
dodaj do schowka Do koszyka 79,00 zł
Książka w przystępnej formie zapoznaje z najważniejszymi metodami opisu statystycznego w zakresie struktury: zbiorowości, współzależności cech oraz dynamiki zjawisk, wspomagającymi proces podejmowania decyzji i zarządzania. Uczy także opracowywania i prezentacji materiału źródłowego oraz właściwej...
dodaj do schowka Do koszyka 35,15 zł

Bestsellery - Prawo

 • Prawo międzynarodowe publiczne

  Podręcznik Prawo międzynarodowe publiczne autorstwa Remigiusza Bierzanka i Janusza Symonidesa przez wiele lat zajmował wyjątkowe miejsce wśród lektur dla studentów tego przedmiotu oraz dla szerszego grona czytelników. Znakomita część książki pozostała aktualna w XXI wieku, jednak wiele zagadnień...
  Akademickie podręczniki
  75,65 zł
  w magazynie
 • Rzymskie prawo prywatne. Kompendium w.7

  Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W publikacji przystępnie i zwięźle zaprezentowano instytucje i zasady tego prawa, w tym:- pojęcie, podziały, systematykę prawa rzymskiego,- zarys historii rozwoju państwa i prawa rzymskiego,- rzymskie prawo prywatne, materialne i formalne...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  w magazynie
 • Prawo rzymskie

  Nowe wydanie cenionego podręcznika pod redakcją profesora Kazimierza Kolańczyka. "Podręcznik prawa może mieć zatem cechy, które sprawiają, że jest użyteczny dla kilku pokoleń prawników. W przypadku tego dzieła za kluczowe uważam dwie kwestie. Po pierwsze, wyraźne pokazanie rozwoju prawa rzymskiego...
  Akademickie podręczniki
  55,20 zł
  w magazynie
 • Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami

  Podręcznik w przejrzysty sposób przedstawia zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce. Nowością w 11. wydaniu jest rozszerzony wykład na temat podstaw konstytucji, jej obowiązywania i stosowania. Najważniejsze kwestie prawa konstytucyjnego są uzupełnione o analizę zmian legislacyjnych, które...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  w magazynie
 • Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu w.7

  Podręcznik jest efektem wieloletnich doświadczeń autorów w pracy dydaktycznej ze studentami.Ico_Gray_17.gif [486 B] Wydanie siódme zostało uaktualnione i dostosowane do obecnych potrzeb czytelników oraz wymagań merytorycznych w zaliczeniu przedmiotu Prawo rzymskie, m.in:wprowadzono dodatkowe...
  Akademickie podręczniki
  50,15 zł
  w magazynie
 • Prawo administracyjne

  Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa administracyjnego. Autor w przystępny sposób przybliża najważniejsze pojęcia i aspekty tej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie tu m.in.: kluczowe definicje, cechy, źródła i...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  w magazynie
 • Prawo spadkowe

  Podręcznik "Prawo spadkowe" zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: pojęcie i skład spadku, dziedziczenie ustawowe, testament jako podstawę dziedziczenia, formę i treść testamentu, stanowisko prawne spadkobiercy, zachowek, wspólność majątku spadkowego i...
  Akademickie podręczniki
  54,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo rzeczowe

  Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości....
  Akademickie podręczniki
  54,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Zobowiązania. Część szczegółowa

  Podręcznik "Zobowiązania - część szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie...
  Akademickie podręczniki
  59,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Logika dla prawników

  W podręczniku zaprezentowano zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z dziedziny prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  w magazynie
 • Wprowadzenie do logiki dla prawników

  Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zobowiązania. Część ogólna

  Podręcznik Zobowiązania część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną w zakresie wskazanym w art. 353534 Kodeksu cywilnego. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł i miejsca prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym, świadczeń pieniężnych, wielości wierzycieli lub dłużników, umów...
  Akademickie podręczniki
  55,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Historia prawa

  Historia prawa Katarzyny Sójki-Zielińskiej przedstawia ewolucję prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej od starożytności do współczesności. Autorka szczególną uwagę poświęciła tym instytucjom, których przeszłość pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych rozwiązań prawnych oraz...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku

  Autor prezentuje rozwój myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Książka koncentruje się szczególnie na doktrynach, które według tradycji europejskiej miały i nadal mają znaczący wpływ na rozwój nie tylko poszczególnych ideologii, lecz także współczesnych instytucji...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

  Stan prawny na 15 maja 2012 roku.Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach to publikacja dla studentów studiów prawniczych, politologicznych, dziennikarskich oraz poświęconych stosunkom międzynarodowym. Pytania i odpowiedzi odnoszą się do wybranych instytucji i zagadnień z zakresu...
  Akademickie podręczniki
  41,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Elementy prawa podręcznik

  Podręcznik Elementy prawa może być wykorzystywany jako: podręcznik do kształcenia zawodowego w technikach i szkołach policealnych realizujących kształcenie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik prac biurowych, technik rachunkowości oraz technik usług pocztowych i finansowych...
  Akademickie podręczniki
  39,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Historia doktryn politycznych i prawnych

  Podręcznik omawia kształtowanie się poglądów - od czasów grecko-rzymskich do współczesności - mających decydujący wpływ na cele, zasady powstania, organizację oraz funkcjonowanie dzisiejszych instytucji państwa i prawa. Autor eksponuje zasadę państwa prawnego powiązaną z ideą sprawiedliwości...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Łacińska terminologia prawnicza

  Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, logiki, retoryki oraz erystyki. Spośród szerokiej gamy łacińskich haseł Autorzy wybrali te, które mają obecnie zastosowanie w obrocie prawnym. Zbiór pojęć i zwrotów...
  Akademickie podręczniki
  41,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Poradnik prawny dla influencerów i digital markete

  Jeśli „robisz internety”, to „Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów” jest pozycją, dzięki której poznasz – sformułowane w przystępny sposób – odpowiedzi na nurtujące Cię pytania prawne dotyczące tej właśnie branży. W książce znajdziesz praktyczne odpowiedzi na przeszło 130 pytań, z...
  Akademickie podręczniki
  8,49 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawo administracyjne

  W książce zaprezentowano problematykę prawa administracyjnego, w tym zagadnienia dotyczące m.in.: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, integracji europejskiej. Poruszane kwestie poszerzono...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
Wybrane bestsellery
Wayne W. Dyer badał intencję jako występującą we wszechświecie siłę, która pozwala na zaistnienie aktu stworzenia. Opisuje ją nie jako coś, co się robi, ale jako energię, której jesteśmy częścią. Wszyscy zostaliśmy stworzeni dzięki jej niewidzialnej mocy. Część I wyjaśnia podstawy intencji,...
dodaj do schowka Do koszyka 27,47 zł
Bestsellerowa międzynarodowa seria thrillerów. Simon Sax mógłby być szczęściarzem. Jest młody, inteligentny, a jeśli sprzeda swój niesamowity algorytm międzynarodowej korporacji, zostanie także miliarderem. A mimo to czuje się samotny. Jego sukces kontrastuje z całkowitym brakiem zdolności...
dodaj do schowka Do koszyka 42,74 zł
Na przedmieściach Tokio stoi rodzinny dom Sh?ichiego. Sh?ichi ma czterdzieści lat, bliznę na klatce piersiowej i obsesję na punkcie własnego serca. Jego zmarła właśnie matka manipulowała wspomnieniami z dzieciństwa, zawsze przedstawiając łagodniejszą wersję dziecięcych dramatów. Skąd Sh?ichi ma...
dodaj do schowka Do koszyka 37,91 zł
Ta książka pomoże ci poznać wiele istniejących współzależności pomiędzy określonymi organami czy układami. Zrozumiesz na przykład, dlaczego tarczyca reaguje, gdy woreczek żółciowy jest zatkany. Rozpoznasz zaburzenia wynikające z niedoboru poszczególnych witamin czy minerałów i dowiesz się jak je...
dodaj do schowka Do koszyka 46,32 zł
Jedno z najgłośniejszych śledztw w historii Włoch! Włochy. Dwie miejscowości. Szesnaścioro dzieci, które zostały odseparowane od swoich rodzin - i nigdy już do nich nie wróciły. W wyniku przesłuchań ich rodzice zostali oskarżeni o przynależność do satanistycznej sekty, która pod wodzą miejscowego...
dodaj do schowka Do koszyka 45,25 zł
Śmierć nigdy nie jest sprawiedliwa. Alicja Mort odkrywa to podczas swojej pierwszej sprawy, kiedy rozmawia z kobietą podejrzaną o zamordowanie córki. Wie, na które mięśnie mimiczne ma patrzeć, by odkryć, czy ta mówi prawdę. Jest pewna swoich wyroków. Alicja specjalizuje się w wykrywaniu kłamstw,...
dodaj do schowka Do koszyka 28,83 zł

Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula