Seria Wczoraj i dzi¶

Seria podręczników do nauki historii adresowana do uczniów szkół podstawowych. "Wczoraj i dzi¶" obejmuje swoim zakresem wybrane okresy historyczne i opisuje, jak na przestrzeni wieków zmieniało się społeczeństwo.

Seria "Wczoraj i dzi¶" to lubiany i ceniony zestaw podręczników i innych publikacji do nauczania historii. Zapewnia praktyczne i ciekawe rozwi±zania w podręcznikach, jak również wsparcie w postaci obudowy dydaktycznej. Uczniowie zapoznaj± się z dziejami ludzko¶ci dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi materiału podanego zrozumiałym językiem.

Przebieg lekcji uatrakcyjniony jest za pomoc± kompleksowej obudowy dydaktycznej. Autorzy uwzględniaj± możliwo¶ci poznawcze uczniów szkoły podstawowej: podaj± tre¶ci przystępnym językiem, stosuj± odpowiednie proporcje liczby dat i nowych pojęć. Zaproponowane przez nich interesuj±ce rozwi±zania, multibooki, multiteki czy infografiki sprzyjaj± rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem. Sprawdzaniu wiedzy oraz kształtowaniu rozmaitych umiejętno¶ci historycznych sprzyjaj± szczególnie zeszyty ćwiczeń.

W skład serii wchodz± podręczniki dla klas od czwartej do ósmej, odpowiadaj±ce im pięć zeszytów ćwiczeń oraz dwa atlasy: "Atlas historyczny. Historia Polski. Dla klasy 4 szkoły podstawowej" oraz "Atlas historyczny. Od starożytno¶ci do współczesno¶ci. Dla klas 5-8 szkoły podstawowej".

Materiał zawarty w podręcznikach umożliwia ćwiczenie podstawowych umiejętno¶ci historycznych, w tym pracy z map±, tekstem i ilustracjami, poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów Ľródłowych. Chronologiczne przedstawienie materiału ułatwia naukę historii i sprzyja realizacji podstawy programowej. Dodatkow± pomoc w zrozumieniu omawianych tre¶ci stanowi± tabele, wypunktowania i schematy. Podsumowania w podręcznikach oraz zadania zawarte w zeszytach ćwiczeń ułatwiaj± utrwalanie wiedzy oraz przygotowywanie się do prac klasowych, a w konsekwencji także do egzaminu ósmoklasisty.

Podręczniki z serii Wczoraj i dzi¶

Może zainteresuj± Cię również