Seria Wczoraj i dzi¶

Seria podręczników do nauki historii adresowana do uczniów szkół podstawowych. "Wczoraj i dzi¶" obejmuje swoim zakresem wybrane okresy historyczne i opisuje, jak na przestrzeni wieków zmieniało się społeczeństwo.

Seria "Wczoraj i dzi¶" to lubiany i ceniony zestaw podręczników i innych publikacji do nauczania historii. Zapewnia praktyczne i ciekawe rozwi±zania w podręcznikach, jak również wsparcie w postaci obudowy dydaktycznej. Uczniowie zapoznaj± się z dziejami ludzko¶ci dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi materiału podanego zrozumiałym językiem.

Przebieg lekcji uatrakcyjniony jest za pomoc± kompleksowej obudowy dydaktycznej. Autorzy uwzględniaj± możliwo¶ci poznawcze uczniów szkoły podstawowej: podaj± tre¶ci przystępnym językiem, stosuj± odpowiednie proporcje liczby dat i nowych pojęć. Zaproponowane przez nich interesuj±ce rozwi±zania, multibooki, multiteki czy infografiki sprzyjaj± rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem. Sprawdzaniu wiedzy oraz kształtowaniu rozmaitych umiejętno¶ci historycznych sprzyjaj± szczególnie zeszyty ćwiczeń.

W skład serii wchodz± podręczniki dla klas od czwartej do ósmej, odpowiadaj±ce im pięć zeszytów ćwiczeń oraz dwa atlasy: "Atlas historyczny. Historia Polski. Dla klasy 4 szkoły podstawowej" oraz "Atlas historyczny. Od starożytno¶ci do współczesno¶ci. Dla klas 5-8 szkoły podstawowej".

Materiał zawarty w podręcznikach umożliwia ćwiczenie podstawowych umiejętno¶ci historycznych, w tym pracy z map±, tekstem i ilustracjami, poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów Ľródłowych. Chronologiczne przedstawienie materiału ułatwia naukę historii i sprzyja realizacji podstawy programowej. Dodatkow± pomoc w zrozumieniu omawianych tre¶ci stanowi± tabele, wypunktowania i schematy. Podsumowania w podręcznikach oraz zadania zawarte w zeszytach ćwiczeń ułatwiaj± utrwalanie wiedzy oraz przygotowywanie się do prac klasowych, a w konsekwencji także do egzaminu ósmoklasisty.

Podręczniki z serii Wczoraj i dzi¶

Może zainteresuj± Cię również

 • -35%
  Bioterapia wczoraj i dzi¶. Medycyna energetyczna w teorii i praktyce

  Bioterapia wczoraj i dzi¶. Medycyna energetyczna w teorii i praktyce

  Bioterapia wczoraj i dzi¶ – zgromadzona na przestrzeni tysi±cleci wiedza na temat medycyny energetycznej, bioenergoterapii i samouzdrawiania. Jerzy Str±czyński – uzdrowiciel, bioterapeuta, nauczyciel – dzieli się swoim wieloletnim do¶wiadczeniem, wprowadzaj±c czytelnika w arkana medycyny...
  Ocena: 4/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,94 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • -10%
  Wczoraj, dzi¶ i jutro...

  Wczoraj, dzi¶ i jutro...

  Cyprian Kosiński odpowiada na wiele pytań, które otrzymał od miło¶ników swoich ksi±żek, m.in. czy jest szczę¶cie i jak je w życiu osi±gn±ć. Prezentowany zbiór nowel to pokłosie licznych spotkań autorskich, rozmów przez telefon i skype?a, otrzymania ponad 500 listów i e-maili po ukazaniu się...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,12 zł 16,80 zł
  w magazynie
 • -15%
  Polskie nazwy geograficzne na mapie ¶wiata. Wczoraj i dzi¶

  Polskie nazwy geograficzne na mapie ¶wiata. Wczoraj i dzi¶

  Ze Wstępu ...W niniejszym opracowaniu starałem się pokazać wszystkie polskie nazwy geograficzne – te obecnie uznawane, a także te, które przeszły już do historii. Za polskie nazwy geograficzne uznałem te nadane przez Polaków dla upamiętnienia: wydarzeń historycznych, wybitnych postaci z...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,92 zł 59,90 zł
  w magazynie
 • -8%
  Indonezja. Ludożercy wczoraj i dzi¶

  Indonezja. Ludożercy wczoraj i dzi¶

  Niebywała opowie¶ć o wizycie w najbardziej dzikich i oddalonych od cywilizacji zak±tkach Indonezji.Czy w¶ród rdzennych ludów Indonezji do dzi¶ istnieje ludożerstwo? Niebywała opowie¶ć o wizycie w najbardziej dzikich i oddalonych od cywilizacji zak±tkach państwa południowo-wschodniej Azji. Autorzy...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,04 zł 37,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  Samorz±d terytorialny wczoraj i dzi¶

  Samorz±d terytorialny wczoraj i dzi¶

  Samorz±d terytorialny jest trwale zakorzeniony w tradycji i bardzo bogatej polskiej my¶li samorz±dowej, rozwijanej szczególnie od okresu międzywojennego. Jest trwałym elementem historii ustroju Polski. To, że nie może istnieć sprawnie rozwijaj±ce się społeczeństwo obywatelskie bez efektywnie...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 45,00 zł 50,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -25%
  eBook Bioterapia wczoraj i dzi¶ mobi epub

  eBook Bioterapia wczoraj i dzi¶ mobi epub

  Starożytna wiedza i zgromadzone na przestrzeni tysi±cleci do¶wiadczenie na temat relacji kosmos – człowiek – ¶rodowisko naturalne na wyci±gnięcie ręki! Jerzy Str±czyński – uzdrowiciel, bioterapeuta, nauczyciel – dzieli się swoj± wiedz± i wieloletnim do¶wiadczeniem, wprowadzaj±c czytelnika w arkana...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 25,43 zł 33,90 zł
  Plik do pobrania
 • -15%
  Floty niemieckie wczoraj i dzi¶

  Floty niemieckie wczoraj i dzi¶

  Dzieje flot wojennych to ci±gle temat fascynuj±cy, daleki od wyczerpania. Po latach, od czasu ¶mierci Jerzego Pertka, który jako pierwszy podejmował w szerszy sposób powstanie i rozwój floty niemieckiej, polska historiografia wojskowa doczekała się badacza od wielu lat kontynuuj±cego i...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,15 zł 59,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -5%
  Wojna a państwo Wczoraj i dzi¶

  Wojna a państwo Wczoraj i dzi¶

  Ile nowego jest we współczesnych wojnach? Co to znaczy - wygrać wojnę? Jak± rolę w jej prowadzeniu odgrywa państwo? Piotr Chmielarz poszukuje odpowiedzi na pytanie o naturę wojen, z którymi stykaj± się b±dĽ mog± zetkn±ć współczesne społeczeństwa europejskie. Wojna, podobnie jak społeczeństwo, a...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,90 zł 40,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Samorz±dno¶ć wczoraj i dzi¶. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego

  Samorz±dno¶ć wczoraj i dzi¶. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego

  Istota społeczeństwa obywatelskiego realizuje się głównie w procesie twórczego współdziałania i negocjacji – w procesie, w którym uczestnicz± podmioty wolne od uprzedzeń kulturowych, religijnych i ¶wiatopogl±dowych. Znawcy przedmiotu podkre¶laj±, że chodzi tutaj także o otwarto¶ć wobec tzw. różnic...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,30 zł 34,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -29%
  eBook Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dzi¶ pdf

  eBook Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dzi¶ pdf

  Zjawisko turystyki we współczesnej kulturze zachodniej doczekało się wielu analiz teoretycznych. Turystyka i przemysł turystyczny s±, od co najmniej trzech dekad znacz±c± dziedzin± badań akademickich, przyci±gaj±c± uwagę nie tylko socjologów czy ekonomistów, ale również historyków, etnografów, czy...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 7,79 zł 11,00 zł
  Plik do pobrania
 • -23%
  eBook Bankowo¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  eBook Bankowo¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  We współczesnym ¶wiecie system bankowy jest w zasadzie najpoważniejszym elementem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i stanowi podstawowe ogniwo po¶rednicz±ce w procesie wymiany pomiędzy dostawcami dóbr i usług a odbiorcami (konsumentami) tychże, zapewniaj±c w sposób...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 30,73 zł 40,00 zł
  Plik do pobrania
 • Reklama wczoraj i dzi¶

  Podręcznik ł±czy teorię z praktyk±, staj±c się swoistym przewodnikiem po ¶wiecie reklamy, w którym zaczynaj± dominować nowoczesne formy komunikacji z klientem. Lektura pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kluczowymi narzędziami promocyjnymi, sposobem opracowania planu mediów, a także dostarcza...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  eBook Kibuc. Wczoraj i dzi¶ pdf

  eBook Kibuc. Wczoraj i dzi¶ pdf

  Od lat w obrębie gospodarki izraelskiej funkcjonuj± elementy państwa kapitalistycznego i socjalistycznego tj. kibuce (w języku hebrajskim oznacza gromadzenie, grupowanie), gdzie wszyscy członkowie prowadz± proste życie, maj± równe prawa i obowi±zki, przy czym nie posiadaj± jakiejkolwiek własno¶ci...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 30,66 zł 34,06 zł
  Plik do pobrania
 • -14%
  eBook Na pograniczu wczoraj i dzi¶ mobi epub

  eBook Na pograniczu wczoraj i dzi¶ mobi epub

  Aleksander Lubarecki, wybitny i ceniony pisarz, choć bezsilny wobec największych słabo¶ci i niebezpiecznie zatracony w pasji, wci±ż stara się poci±gać za sznurki swojej żony. Emma, stoj±ca w cieniu swojego męża-pisarza, musi być dla niego wszystkim: sprz±taczk±, kuchark±, pielęgniark±, muz±,...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 24,19 zł 28,00 zł
  Plik do pobrania
 • Outlet
  -50%
  Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dzi¶ /n

  Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dzi¶ /n Outlet

  Zjawisko turystyki we współczesnej kulturze zachodniej doczekało się wielu analiz teoretycznych. Turystyka i przemysł turystyczny s±, od co najmniej trzech dekad znacz±c± dziedzin± badań akademickich, przyci±gaj±c± uwagę nie tylko socjologów, ale również historyków, etnografów, czy historyków...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 17,50 zł 35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dzi¶

  Praca dotyczy zwi±zków Monteskiusza z Polsk± pocz±wszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Autor z jednej strony przedstawia pogl±dy francuskiego filozofa i prawnika na ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, z drugiej za¶ – recepcję jego refleksji politycznych w polskiej...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -23%
  eBook Andaluzja wczoraj i dzi¶. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu - geneza, przyczyny, kierunki zmian pdf

  eBook Andaluzja wczoraj i dzi¶. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu - geneza, przyczyny, kierunki zmian pdf

  Monografia po¶więcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej. W ksi±żce przedstawiono geograficzn±, ekonomiczn± i polityczn± specyfikę opisywanej wspólnoty autonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 9,47 zł 12,30 zł
  Plik do pobrania
 • -10%
  List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶

  List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶

  Kogo pytasz o radę, gdy nie wiesz co zrobić? Gdy widzisz, że Polska się stacza i chcesz to zatrzymać? Witold Bere¶ i Krzysztof Burnetko, autorzy wielu ksi±żek, przyznaj± się do inspiracji Markiem Edelmanem. Wielkim patriot± wolno¶ci, jednym z komendantów powstania w getcie warszawskim, żołnierzem...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,99 zł 29,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -11%
  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  AGNIESZKA HOLLAND: Autorzy głęboko wyczuwaj± brunatne chmury zbieraj±ce się nad naszym krajem. Marek Edelman nie pozwoliłby patrzeć obojętnie na rosn±ce ZŁO. My też nie powinni¶my. Nasz sprzeciw lub przyzwolenie zadecyduj± o przyszło¶ci. Ważny tekst. KRYSTYNA JANDA: Gorzki esej, który uzmysławia...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 17,68 zł 19,90 zł
  Plik do pobrania
 • -11%
  eBook Dyskusje o kapitale wczoraj i dzi¶ pdf

  eBook Dyskusje o kapitale wczoraj i dzi¶ pdf

  Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędn± kategori± analityczn±, bez której nie da się uchwycić ani opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się. Niniejsza wieloautorska monografia naukowa Dyskusje o...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 27,53 zł 31,00 zł
  Plik do pobrania