Seria Wczoraj i dzi¶

Seria podręczników do nauki historii adresowana do uczniów szkół podstawowych. "Wczoraj i dzi¶" obejmuje swoim zakresem wybrane okresy historyczne i opisuje, jak na przestrzeni wieków zmieniało się społeczeństwo.

Seria "Wczoraj i dzi¶" to lubiany i ceniony zestaw podręczników i innych publikacji do nauczania historii. Zapewnia praktyczne i ciekawe rozwi±zania w podręcznikach, jak również wsparcie w postaci obudowy dydaktycznej. Uczniowie zapoznaj± się z dziejami ludzko¶ci dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi materiału podanego zrozumiałym językiem.

Przebieg lekcji uatrakcyjniony jest za pomoc± kompleksowej obudowy dydaktycznej. Autorzy uwzględniaj± możliwo¶ci poznawcze uczniów szkoły podstawowej: podaj± tre¶ci przystępnym językiem, stosuj± odpowiednie proporcje liczby dat i nowych pojęć. Zaproponowane przez nich interesuj±ce rozwi±zania, multibooki, multiteki czy infografiki sprzyjaj± rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem. Sprawdzaniu wiedzy oraz kształtowaniu rozmaitych umiejętno¶ci historycznych sprzyjaj± szczególnie zeszyty ćwiczeń.

W skład serii wchodz± podręczniki dla klas od czwartej do ósmej, odpowiadaj±ce im pięć zeszytów ćwiczeń oraz dwa atlasy: "Atlas historyczny. Historia Polski. Dla klasy 4 szkoły podstawowej" oraz "Atlas historyczny. Od starożytno¶ci do współczesno¶ci. Dla klas 5-8 szkoły podstawowej".

Materiał zawarty w podręcznikach umożliwia ćwiczenie podstawowych umiejętno¶ci historycznych, w tym pracy z map±, tekstem i ilustracjami, poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów Ľródłowych. Chronologiczne przedstawienie materiału ułatwia naukę historii i sprzyja realizacji podstawy programowej. Dodatkow± pomoc w zrozumieniu omawianych tre¶ci stanowi± tabele, wypunktowania i schematy. Podsumowania w podręcznikach oraz zadania zawarte w zeszytach ćwiczeń ułatwiaj± utrwalanie wiedzy oraz przygotowywanie się do prac klasowych, a w konsekwencji także do egzaminu ósmoklasisty.

Podręczniki z serii Wczoraj i dzi¶

Może zainteresuj± Cię również

 • -40%
  Bioterapia wczoraj i dzi¶. Medycyna energetyczna w teorii i praktyce
  Nowo¶ćPolecane

  Bioterapia wczoraj i dzi¶. Medycyna energetyczna w teorii i praktyce

  Bioterapia wczoraj i dzi¶ – zgromadzona na przestrzeni tysi±cleci wiedza na temat medycyny energetycznej, bioenergoterapii i samouzdrawiania. Jerzy Str±czyński – uzdrowiciel, bioterapeuta, nauczyciel – dzieli się swoim wieloletnim do¶wiadczeniem, wprowadzaj±c czytelnika w arkana medycyny...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 23,94 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • -16%
  Przyjaciółki i moda. Moda wczoraj i dzi¶

  Przyjaciółki i moda. Moda wczoraj i dzi¶

  Wspaniała zabawa z przyjaciółkami Ozdabiaj suknie, doklejaj stroje, projektuj wymarzone kreacje Użyj kolorowych kredek, mazaków i naklejek z ksi±żki. Baw się mod± Rozwijaj wyobraĽnię i poczucie estetyki. Działaj kreatywnie na co dzień
  Ocena: 0/5
  Kolorowanki
  Cena: Nasza cena: 10,91 zł 12,99 zł
  w magazynie
 • -13%
  Polsko ojczyzno moja twoja tożsamo¶ć wczoraj dzi¶ i jutro

  Polsko ojczyzno moja twoja tożsamo¶ć wczoraj dzi¶ i jutro

  Ksi±żka „Polsko, Ojczyzno moja!” podpowiada, aby w ¶wietle wiary odczytywać historyczne zadania, jakie Bóg nakłada na ramiona narodu. Polakom – podpowiadaj± papieże – Pan historii wyznaczył misję „przedmurza chrze¶cijaństwa”. Polska została też nazwana „sercem Europy”, krajem tolerancyjnym i bez...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,71 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • Poci±gi wczoraj i dzi¶

  Kompendium wiedzy młodego kolejarza. Dlaczego po szynach? Jak działa parowóz? Czy poci±g może być szybszy od samolotu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w tej ksi±żeczce. W ¶rodku czekaj± również naklejki i obrazki do kolorowania.W serii " Zakręcona Kolejka" znajdziecie też rodzinn±...
  Ocena: 5/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 6,57 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Kwestia robotnicza wczoraj i dzi¶

  Kwestia robotnicza wczoraj i dzi¶

  Jest rok 1926. W formie zebranych w jedn± broszurę tekstów wychodzi Kwestia robotnicza wczoraj i dzi¶ Romana Dmowskiego. Jest to wynik silnych potrzeb społeczeństwa na podjęcie sprawy gospodarczych kryzysów. W Rzeczypospolitej nie cichn± dysputy na temat spadku walut, ogromnego bezrobocia na...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,46 zł 16,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -11%
  eBook Bankowo¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  eBook Bankowo¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  We współczesnym ¶wiecie system bankowy jest w zasadzie najpoważniejszym elementem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i stanowi podstawowe ogniwo po¶rednicz±ce w procesie wymiany pomiędzy dostawcami dóbr i usług a odbiorcami (konsumentami) tychże, zapewniaj±c w sposób...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 35,52 zł 40,00 zł
  Plik do pobrania
 • -13%
  List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶

  List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶

  Kogo pytasz o radę, gdy nie wiesz co zrobić? Gdy widzisz, że Polska się stacza i chcesz to zatrzymać? Witold Bere¶ i Krzysztof Burnetko, autorzy wielu ksi±żek, przyznaj± się do inspiracji Markiem Edelmanem. Wielkim patriot± wolno¶ci, jednym z komendantów powstania w getcie warszawskim, żołnierzem...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 26,09 zł 29,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -11%
  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ mobi epub

  AGNIESZKA HOLLAND: Autorzy głęboko wyczuwaj± brunatne chmury zbieraj±ce się nad naszym krajem. Marek Edelman nie pozwoliłby patrzeć obojętnie na rosn±ce ZŁO. My też nie powinni¶my. Nasz sprzeciw lub przyzwolenie zadecyduj± o przyszło¶ci. Ważny tekst. KRYSTYNA JANDA: Gorzki esej, który uzmysławia...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 17,68 zł 19,90 zł
  Plik do pobrania
 • -10%
  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ epub

  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ epub

  AGNIESZKA HOLLAND: Autorzy głęboko wyczuwaj± brunatne chmury zbieraj±ce się nad naszym krajem. Marek Edelman nie pozwoliłby patrzeć obojętnie na rosn±ce ZŁO. My też nie powinni¶my. Nasz sprzeciw lub przyzwolenie zadecyduj± o przyszło¶ci. Ważny tekst. KRYSTYNA JANDA: Gorzki esej, który uzmysławia...
  Ocena: 0/5
  eBook, epub
  Cena: Nasza cena: 17,92 zł 19,90 zł
  Plik do pobrania
 • -10%
  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ mobi

  eBook List do Marka Edelmana. Za wolno¶ć wczoraj i dzi¶ mobi

  AGNIESZKA HOLLAND: Autorzy głęboko wyczuwaj± brunatne chmury zbieraj±ce się nad naszym krajem. Marek Edelman nie pozwoliłby patrzeć obojętnie na rosn±ce ZŁO. My też nie powinni¶my. Nasz sprzeciw lub przyzwolenie zadecyduj± o przyszło¶ci. Ważny tekst. KRYSTYNA JANDA: Gorzki esej, który uzmysławia...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi
  Cena: Nasza cena: 17,92 zł 19,90 zł
  Plik do pobrania
 • -11%
  eBook Dyskusje o kapitale wczoraj i dzi¶ pdf

  eBook Dyskusje o kapitale wczoraj i dzi¶ pdf

  Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędn± kategori± analityczn±, bez której nie da się uchwycić ani opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się. Niniejsza wieloautorska monografia naukowa Dyskusje o...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 27,53 zł 31,00 zł
  Plik do pobrania
 • Samorz±dno¶ć wczoraj i dzi¶. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego

  Istota społeczeństwa obywatelskiego realizuje się głównie w procesie twórczego współdziałania i negocjacji – w procesie, w którym uczestnicz± podmioty wolne od uprzedzeń kulturowych, religijnych i ¶wiatopogl±dowych. Znawcy przedmiotu podkre¶laj±, że chodzi tutaj także o otwarto¶ć wobec tzw. różnic...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -25%
  eBook Bioterapia wczoraj i dzi¶ mobi epub
  Nowo¶ć

  eBook Bioterapia wczoraj i dzi¶ mobi epub

  Starożytna wiedza i zgromadzone na przestrzeni tysi±cleci do¶wiadczenie na temat relacji kosmos – człowiek – ¶rodowisko naturalne na wyci±gnięcie ręki! Jerzy Str±czyński – uzdrowiciel, bioterapeuta, nauczyciel – dzieli się swoj± wiedz± i wieloletnim do¶wiadczeniem, wprowadzaj±c czytelnika w arkana...
  Ocena: 0/5
  eBook, mobi, epub
  Cena: Nasza cena: 22,43 zł 29,90 zł
  Plik do pobrania
 • -13%
  Then and now 2020 Wczoraj i Dzi¶

  Then and now 2020 Wczoraj i Dzi¶

  Przez dziesięciolecia fotografia rozwijała się w kierunku coraz większego poziomu automatyzacji, industrializacji, pocz±tkowo opieraj±c się na fabrycznych, żelatynowo-srebrowych materiałach, a póĽniej przyjmuj±c postać cyfrow±. Z jednej strony doprowadziło to do niezwykłej wprost demokratyzacji...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,75 zł 25,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -45%
  Przyjaciółki i moda. Moda wczoraj i dzi¶

  Przyjaciółki i moda. Moda wczoraj i dzi¶ Outlet

  Wspaniała zabawa z przyjaciółkami Ozdabiaj suknie, doklejaj stroje, projektuj wymarzone kreacje Użyj kolorowych kredek, mazaków i naklejek z ksi±żki. Baw się mod± Rozwijaj wyobraĽnię i poczucie estetyki. Działaj kreatywnie na co dzień
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Ograniczona dostępno¶ć
  Cena: Nasza cena: 7,68 zł 13,99 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Polszczyzna wczoraj i dzi¶

  Niniejszy tom jest zbiorem 24 tekstów przygotowanych specjalnie z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP przez jego członków i sympatyków. Znalazły się tu artykuły zebrane w kilku kręgach tematycznych: słowotwórstwo onomastyczne, kultura języka, język mediów, leksyka i semantyka, język utworów...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 39,50 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Wojna a państwo Wczoraj i dzi¶

  Wojna a państwo Wczoraj i dzi¶

  Ile nowego jest we współczesnych wojnach? Co to znaczy - wygrać wojnę? Jak± rolę w jej prowadzeniu odgrywa państwo? Piotr Chmielarz poszukuje odpowiedzi na pytanie o naturę wojen, z którymi stykaj± się b±dĽ mog± zetkn±ć współczesne społeczeństwa europejskie. Wojna, podobnie jak społeczeństwo, a...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,67 zł 40,95 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Energia j±drowa wczoraj i dzi¶

  Sięgaj±c po tę ksi±żkę, czytelnik zdobędzie rzetelne i obiektywne informacje o historii energii j±drowej oraz jej współczesnych zastosowaniach, które pozwol± mu ukształtować własne pogl±dy. Ponadto dzięki bardzo szerokiemu kontekstowi omówienia tematu, obejmuj±cemu oprócz zagadnień naukowych i...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 87,70 zł 89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Warszawa wczoraj i dzi¶ wer. Angielska

  Warszawa wczoraj i dzi¶ wer. Angielska

  Ponad sto lat historii zmie¶ciło się nam w niewielkim albumie o Warszawie. Miasto pocz±tku XX wieku, trochę nostalgiczne na pożółkłych fotografiach miasto dwudziestolecia międzywojennego – pełne nadziei na lepsze jutro umieraj±ce miasto podczas drugiej wojny… Potem czas odbudowy – upór i...
  Ocena: 0/5
  Ksi±żka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 26,67 zł 29,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -29%
  eBook Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dzi¶ pdf

  eBook Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dzi¶ pdf

  Zjawisko turystyki we współczesnej kulturze zachodniej doczekało się wielu analiz teoretycznych. Turystyka i przemysł turystyczny s±, od co najmniej trzech dekad znacz±c± dziedzin± badań akademickich, przyci±gaj±c± uwagę nie tylko socjologów czy ekonomistów, ale również historyków, etnografów, czy...
  Ocena: 0/5
  eBook, pdf
  Cena: Nasza cena: 7,79 zł 11,00 zł
  Plik do pobrania

Bestsellery - podręczniki do 4 klasy szkoły podstawowej

Nowo¶ci - podręczniki do szkoły podstawowej - klasy 4-8