Seria Wczoraj i dziś

Seria podręczników do nauki historii adresowana do uczniów szkół podstawowych. "Wczoraj i dziś" wydawnictwa Nowa Era obejmuje swoim zakresem wybrane okresy historyczne i opisuje, jak na przestrzeni wieków zmieniało się społeczeństwo.

“Wczoraj i dziś” – podręczniki do historii dla klas 4-8 szkoły podstawowej

Seria "Wczoraj i dziś" to lubiany i ceniony zestaw podręczników i innych publikacji do nauczania historii. Zapewnia praktyczne i ciekawe rozwiązania w podręcznikach, jak również wsparcie w postaci obudowy dydaktycznej. Uczniowie zapoznają się z dziejami ludzkości dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi materiału podanego zrozumiałym językiem.


W skład serii "Wczoraj i dziś" wchodzą podręczniki dla klas od czwartej do ósmej, odpowiadające im pięć zeszytów ćwiczeń oraz dwa atlasy: "Atlas historyczny. Historia Polski. Dla klasy 4 szkoły podstawowej" oraz "Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Dla klas 5-8 szkoły podstawowej".

Dlaczego warto sięgnąć po serię “Wczoraj i dziś” Nowej Ery”

Materiał zawarty w podręcznikach “Wczoraj i dziś” umożliwia ćwiczenie podstawowych umiejętności historycznych, w tym pracy z mapą, tekstem i ilustracjami, poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych. Chronologiczne przedstawienie materiału ułatwia naukę historii i sprzyja realizacji podstawy programowej. Dodatkową pomoc w zrozumieniu omawianych treści stanowią tabele, wypunktowania i schematy. Podsumowania w podręcznikach oraz zadania zawarte w zeszytach ćwiczeń ułatwiają utrwalanie wiedzy i przygotowywanie się do prac klasowych, a w konsekwencji także do egzaminu ósmoklasisty.


Przebieg lekcji uatrakcyjniony jest za pomocą kompleksowej obudowy dydaktycznej. Autorzy serii podręczników “Wczoraj i dziś” (Nowa Era) uwzględniają możliwości poznawcze uczniów szkoły podstawowej: podają treści przystępnym językiem, stosują odpowiednie proporcje liczby dat i nowych pojęć. Zaproponowane przez nich interesujące rozwiązania, multibooki, multiteki czy infografiki sprzyjają rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem. Sprawdzaniu wiedzy oraz kształtowaniu rozmaitych umiejętności historycznych sprzyjają szczególnie zeszyty ćwiczeń.

Podręczniki z serii Wczoraj i dziś

Może zainteresują Cię również