Seria Sztuka wyrazu

Szereg kompletnych podręczników do nauki języka polskiego, które w prosty i ciekawy sposób przybliżą zagadnienia z zakresu tego przedmiotu. Pozwól swoim pociechom na intuicyjne przyswajanie wiedzy z właściwie opracowanymi pomocami naukowymi.

"Sztuka wyrazu" to seria podręczników służących do nauki języka polskiego. Dzieli się ona na trzy części i zawiera w sobie materiały z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego tego przedmiotu.

W podręcznikach z tej serii znalazły się szczegółowe omówienia lektur obowiązkowych, które pozwalają lepiej zrozumieć przeczytane utwory. Książki zostały w sposób chronologiczny podzielone na epoki, a do każdej z nich przygotowane jest odpowiednie wprowadzenie. Dla lepszego zilustrowania poruszanych zagadnień, w treści znalazły się także reprodukcje dzieł sztuki, które dodatkowo nawiązują do poszczególnych tekstów.

W ramach podręczników zostały zaplanowane lekcje, skupiające się na analizie dzieł ikonicznych oraz teatralnych i filmowych. Pytania, ćwiczenia, polecenia, a także zadania do wykonania odpowiadają celom, jakie ma nieść ze sobą kształcenie. Twórcy podręcznika postawili także na spójne podsumowania, wykorzystujące graficzne mapy pojęć oraz zestawy pytań, ułatwiających sprawna i szybką powtórkę materiału. Utwory ze starszych epok zostały zestawione ze współczesnymi dziełami, by umożliwić uczniom łatwiejsze zrozumienie ich kontekstu, przesłania, a także płynących z nich prawd. Dzięki tym podręcznikom, młodzież uczy się patrzeć na teksty literackie, a także formułować konkretne wypowiedzi pisemne.