Seria Spotkania z fizyką

Seria podręczników do nauki fizyki adresowana do uczniów szkół podstawowych. "Spotkania z fizyką" to wiedza przekazana w sposób prosty i przejrzysty. Przekonaj się, że fizyka to nic trudnego!

Seria podręczników "Spotkania z fizyką" została opracowana przez specjalistów konsultujących się z nauczycielami praktykami, poddana została także modyfikacjom z uwagi na wejście od września 2020 roku reformy szkolnictwa w kolejny etap (w klasach siódmych naukę podejmują uczniowie uczący się w nowym systemie szkolnym już od trzech lat). W skład nowej edycji serii, prócz dwóch podręczników i dwóch zeszytów ćwiczeń dla klas siódmej i ósmej, wchodzi też "Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej" oraz nowa publikacja: "Tablice chemiczno-fizyczne".

Seria "Spotkania z fizyką" łagodnie wprowadza uczniów w świat fizyki, zaczynając od oddziaływań i budowy materii. Wiedza fizyczna podawana jest w sposób tradycyjny, ale jednocześnie atrakcyjny i zrozumiały dla uczniów. Zagadnienia przedstawiane są według klasycznej metody, ilustrowane przykładami z życia codziennego oraz infografikami i materiałami multimedialnymi.

Zawarte w podręcznikach "Spotkania z fizyką" przykłady rozwiązań krok po kroku pozwalają na kształcenie umiejętności rozwiązywania różnych typów zadań, zaś zadania do samodzielnego rozwiązania w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń oraz zbiorze zadań pomagają w doskonaleniu tej umiejętności. W serii zaproponowane zostały uczniom różne eksperymenty, również możliwe do samodzielnego wykonania w domu, które uczą planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych.

Zróżnicowanie elementów znajdujących się w podręczniku "Spotkania z fizyką", wprowadzenie specjalnie oznakowanych treści rozszerzających i propozycja zadań o różnym poziomie trudności ułatwiają indywidualizację procesu nauczania oraz sprawiają, że z serii mogą z powodzeniem korzystać uczniowie o różnych umiejętnościach i poziomie wiedzy.

W celu ułatwienia uczniom nauki fizyki, podręczniki nawiązują do życia codziennego i stosują rozwiązania ułatwiające zrozumienie kolejnych zagadnień. Autorzy stawiają na przystępny język i małe porcje wiedzy, wiadomości podzielone są na krótkie akapity oddzielone śródtytułami. Wspierają też uczniów z problemami z matematyką, które przekładają się na trudności w nauce fizyki, szczególnie w przypadku zadań obliczeniowych. W tym celu wiele przykładów rozwiązań zadań przedstawia dwa sposoby rozwiązania, z których jeden nie zawiera przekształcania wzorów.

Ponadto seria "Spotkania z fizyką" wspiera proces przygotowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Sprzyjają temu stałe elementy w podręcznikach i filmy, na końcu każdego działu podręcznika znajduje się podsumowanie najważniejszych wiadomości, a po nim 3-stopniowy test umożliwiający sprawdzenie opanowania materiału.

Podręczniki z serii Spotkania z fizyką

Może zainteresują Cię również