Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Średnia: 4.9 Ilość ocen: 11
Wysyłka w
48 godzin + czas dostawy
Wydawnictwo
MEN
1008/2/2020
Rok wydania
2020
Nasza cena: 49,99 zł 53,90 zł Taniej o: 7%

Opis

"Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe" to książka, która pozwoli zrozumieć młodzieży, jakie wymagania powinni spełnić, aby zadowalająco zdać egzamin maturalny.

Graficzna przejrzystość podręcznika oraz zadania do samodzielnej nauki oswajają ucznia z myślą o zdawaniu egzaminu dojrzałości z matematyki.

"Prosto do matury 2" to podręcznik do kształcenia z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących oraz techników po szkole podstawowej, autorstwa Krzysztofa Belki, Macieja Antka oraz Piotra Grabowskiego, wydawnictwa Nowa Era.

Książka zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne po każdym temacie (zestaw Prosto do matury), a także po każdym dziale (zestaw Powtórzenie). Zawiera około 1000 każdego rodzaju zadań, które pozwalają, m.in. na powtórzenie strategii matematycznych oraz algorytmów. Tematy oznaczone jako "Warto powtórzyć" przedstawią uczniom wstęp do poszczególnych tematów i pokażą jednocześnie, czy młodzież rozumie, na czym będzie polegało dane zagadnienie.

Ponadto podręcznik zawiera odpowiedzi do zadań, co pozwoli uczniom na ich samodzielne rozwiązywanie, a także sprawdzenie, czy wykonali poszczególne ćwiczenia poprawnie. Atutem książki jest również zamieszczenie w niej wskazówek do większości zadań, które pozwolą naprowadzić ucznia na odpowiedni tok myślenia podczas wykonywania danego ćwiczenia.

"Prosto do matury 2" to podręcznik obowiązkowy na liście uczniów po szkole podstawowej, przystępujących do matury. Jeśli nie jest wymagany przez dane liceum czy technikum, będzie bardzo dobrym uzupełnieniem do samodzielnej nauki oraz powtórzeń materiału. Jak wskazuje sama nazwa, książka pozwala zrozumieć najtrudniejsze zagadnienia (wymagane na egzaminie dojrzałości) i satysfakcjonująco zdać jeden z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, jakim jest matematyka.

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wykaz używanych oznaczeń matematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Dział 1. Zastosowania funkcji kwadratowej

1. Warto powtórzyć – własności funkcji, funkcja kwadratowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Wartość największa i wartość najmniejsza funkcji kwadratowej . . . . . . . . . . . . . .12

3. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Nierówności kwadratowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5. Zadania prowadzące do równań kwadratowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6. Własności funkcji kwadratowej – podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

7. Powtórzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Dział 2. Wielomiany i wyrażenia wymierne

1. Określenie funkcji wielomianowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2. Działania w zbiorze wielomianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3. Wzory skróconego mnożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4. Równania wielomianowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5. Dzielenie wielomianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6. Zastosowanie twierdzenia Bézouta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

7. Wyrażenia wymierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

8. Działania na wyrażeniach wymiernych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

9. Równania wymierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

10. Powtórzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Dział 3. Planimetria

1. Wstęp do planimetrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

2. Okręgi i proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

3. Kąty w kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

4. Twierdzenie Talesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5. Podobieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

6. Trójkąty podobne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

7. Powtórzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Dział 4. Funkcje trygonometryczne

1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

2. Związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego . . . . . . . . . . . . . . . 233

3. Warto powtórzyć – pola i obwody figur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240


Sekcja Q&A

Kto napisał "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy"?
Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski są autorami tego tytułu.
Są autorami zaledwie kilku podręczników, ale te treści są bardzo wartościowe. Często autorzy podręczników mają wysokie kompetencje w dyscyplinie, na temat której piszą. Niektórzy autorzy tworzą tylko niewiele podręczników edukacyjnych, skupiając się bardziej na eksploracji dziedziny nauczania. Wynikać to może z czerpanej radości z pisania. W przypadku niewielu zdarza się, że łączenie wiedzy oraz doświadczenia, z ich przekazywaniem dalej idą w parze.

Które wydawnictwo opracowało tę książkę?
Publikacja "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy" została opublikowana przez Wydawnictwo Nowa Era.


Jaki numer dopuszczenia MEN ma opisywany podręcznik szkolny?
1008/2/2020 jest nr dopuszczenia MEN podręcznika szkolnego. Informuje on o tym, że podręcznik został dopuszczony do używania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co ciekawe, termin podręcznik powinien być używany wyłącznie w przypadku książki do nauczania posiadającej numer dopuszczenia MEN.

Czy ten podręcznik jest zgodny z aktualnym programem nauczania?
Tak, "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy" został napisany zgodnie z obowiązującymi w dniu przyznania numeru wytycznymi programu nauki. Podręcznik został opisany numerem dopuszczenia MEN, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, co w praktyce oznacza, że został zweryfikowany w kwestii merytorycznym.


Jak mogę sprawdzić, czy to ten podręcznik muszę kupić?
Zweryfikuj dokładnie wykaz książek obowiązujących w Twojej szkole w bieżącym roku szkolnym. Skieruj uwagę na numer dopuszczenia MEN, tytuł, autora/autorów oraz wydawnictwo. Miej na uwadze, że każda placówka może mieć inne wymagania dotyczące wykazu podręczników. Z tego powodu warto uzyskać informacje bezpośrednio od nauczycieli bądź z wykazu podręczników szkolnych dostępnych w szkole.


Jaki poziom wiedzy obejmuje ta książka?
Książka ta jest przygotowana dla osób na poziomie podstawowym.


Jaka jest liczba stron w tym podręczniku?
344 to liczba stron książki "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy".
Jest wypełniona treścią edukacyjną uwydatnioną obrazkami i ilustracjami. Zawarto w niej ważne i starannie dobrane informacje, które utrwalają wiedzę z danego zakresu.


W jakiej okładce jest książka?
Podręcznik wydano w miękkiej okładce. Dzięki temu, że jest lekka, z łatwością można ją zapakować do szkolnej torby.


Do której klasy i na jakim stopniu edukacji jest potrzebny ten wspomniany podręcznik?
Pozycja została wydana dla uczniów klas LO 2. Jeśli nie sugerujesz się listą podręczników od nauczyciela, to pamiętaj, by dobrać podręcznik dopasowany do poziomu edukacji, na którym jest uczeń.

W kontekście jakiego przedmiotu ta publikacja jest potrzebna?
Podręcznik został opracowany z myślą o konkretnej sekcji nauki, jaką jest matematyka.


W którym roku został wydany "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy"?
Ten podręcznik został opublikowany w 2020 roku. "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy" od lat jest uznaną kopalnią wiedzy i narzędziem dla wielu uczniów. Przez ten okres zdobył duże zaufanie nauczycieli, co potwierdza jego wartość edukacyjną.


Do której serii podręczników należy "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy"?
Tytuł jest częścią popularnej serii "Prosto do matury".
Analogicznie do pozostałych składników z tego cyklu, podręcznik został stworzony w celu zapewnienia uczniom spójnych materiałów edukacyjnych, które umożliwią im rozwijanie umiejętności i wiedzy w sposób uporządkowany, jak również logiczny.


W co, poza podręcznikami, warto zaopatrzyć ucznia?
Nie zapomnij o odpowiednich zeszytach. Na stronach www szkół często można znaleźć informacje dotyczące dodatkowych zapotrzebowań odnośnie wyprawki dla poszczególnych klas. Na listach zazwyczaj znajdują się: przybory do pisania, kredki, artykuły plastyczne i kreatywne. Pamiętaj, że uczniowi otoczonemu artykułami, które mu się podobają, takich jak piórnik z ulubionym bohaterem oraz plecak w ulubionym kolorze, będzie w szkole raźniej. Sprawdź, jakie artykuły i przybory do szkoły polecamy w TaniaKsiazka.pl. Mamy tak imponujący wybór, że na pewno znajdziesz coś interesującego.


Jeśli pomylę się podczas kupowania to czy mogę zwrócić lub wymienić podręcznik?
Nie wymieniamy produktów, ale pamiętaj o tym, że nietrafiony podręcznik kupiony online zawsze możesz zwrócić, a w zamian kupić ten właściwy. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak można zwracać podręczniki? Wszystkie informacje znajdziesz na tej stronie.


Warto zwrócić uwagę na...
"Prosto do matury" do klasy 2 dla zakresu podstawowego i rozszerzonego to podręcznik  opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do matury z matematyki. Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym przez kolejne lata nauki w szkole ponadpodstawowej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po...
dodaj do schowka Do koszyka 61,19 zł
„Prosto do matury” do klasy 1 dla zakresu podstawowego to podręcznik opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadpodstawowej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym...
dodaj do schowka Do koszyka 46,99 zł
„Prosto do matury” do klasy 3 dla zakresu podstawowego to podręcznik opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym przez kolejne lata nauki w szkole ponadpodstawowej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym...
dodaj do schowka Do koszyka 49,99 zł
„Prosto do matury” do klasy 1 dla zakresu podstawowego i rozszerzonego to podręcznik opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do matury z matematyki. Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadpodstawowej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po...
dodaj do schowka Do koszyka 59,99 zł
„Prosto do matury” do klasy 3 dla zakresu podstawowego i rozszerzonego to podręcznik  opracowany z myślą o wszystkich przygotowujących się do matury z matematyki. Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym przez kolejne lata nauki w szkole ponadpodstawowej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po...
dodaj do schowka Do koszyka 59,99 zł
MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych "MATeMAtyka" do zakresu podstawowego i rozszerzonego w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia matematyczne. Umożliwia...
dodaj do schowka Do koszyka 128,97 zł

Recenzje

 1. Recenzenckie Mistrzostwo Świata
  Ocena: 5/5
  Opinia użytkownika sklepu
  Dodana przez w dniu
  Recenzja dotyczy produktu typu: podręcznik
  0 z 0 osób uznało recenzję za przydatną

  Uważam, że godzina lekcyjna trwa za krótko. W czasach nierozszerzających matematyki uczniowie wolniej przyswajają materiał, więc czasem zdarzają się opóźnienia w realizacji. Ten podręcznik w dużym stopniu pozwala przezwyciężyć ten problem. Został stworzony z myślą o samodzielnej nauce, więc moi uczniowie mogą nadrabiać ewentualne zaległości czy doskonalić swoje zdolności. Bardzo cenię wskazówki przy zadaniach powtórzeniowych. Nawet bez mojej obecności uczniowie mogą poprawiać matematyczne rozumowanie. Dobrym rozwiązaniem są też zadania podobne do maturalnych, dzięki czemu moi uczniowie odpowiednio wcześnie się do nich przyzwyczają.

  Czy ta recenzja była przydatna? tak | nie
  Napisz pierwszy komentarz
 2. Recenzenckie Mistrzostwo Świata
  Ocena: 5/5
  Opinia użytkownika sklepu
  Dodana przez w dniu
  Recenzja dotyczy produktu typu: podręcznik
  0 z 0 osób uznało recenzję za przydatną

  Tytuł podręcznika, czyli "Prosto do matury" bardzo dobrze przedstawia cel, jaki mieli autorzy podręcznika tzn. kompleksowe przygotowanie ucznia do matury i oswojenie go z przykładowymi zadaniami, które mogą się na niej pojawić. Wielu uczniów szczególnie boi się egzaminu właśnie z tego przedmiotu, dlatego uważam, że jest to dużym plusem. Książka zawiera odpowiedzi do zadań, dzięki czemu uczniowie mogą sprawdzić, czy dobrze je rozwiązali, a w razie trudności do bardzo wielu zadań zostały podane wskazówki przydatne przy ich rozwiązywaniu. To na pewno bardzo ułatwia naukę w domu. Polecam ten podręcznik, ja jestem z niego zadowolona, uczniowie również.

  Czy ta recenzja była przydatna? tak | nie
  Napisz pierwszy komentarz
 3. Recenzenckie Mistrzostwo Świata
  Ocena: 5/5
  Opinia użytkownika sklepu
  Dodana przez w dniu
  Recenzja dotyczy produktu typu: podręcznik
  0 z 0 osób uznało recenzję za przydatną

  Bardzo dobra książka, która pomaga skutecznie przygotować się do matury. Matematyka nie jest prostym przedmiotem w szkole, jednak ten podręcznik dobrze i jasno tłumaczy wiele skomplikowanych kwestii. Dobrze dobrane są zadania - ich trudność jest zwiększana stopniowo, dzięki czemu można zacząć od prostych zadań i zobaczyć czy rozumiemy temat. Zadanie dobrane są zgodnie z wymogami maturalnymi, co jest dużą zaletą. Wzorowy podręcznik dla uczniów szkół średnich, którzy przygotowują się do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Myślę, że warto z niego korzystać oraz ćwiczyć na zadaniach, które podane są w podręczniku.

  Czy ta recenzja była przydatna? tak | nie
  Napisz pierwszy komentarz
 4. Recenzenckie Mistrzostwo Świata
  Ocena: 5/5
  Opinia użytkownika sklepu
  Dodana przez w dniu
  Recenzja dotyczy produktu typu: podręcznik
  0 z 0 osób uznało recenzję za przydatną

  Wychowawca mojego syna, będący jednocześnie nauczycielem matematyki w jego szkole, zaproponował zakup książki "Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum". Stwierdzam, że był to bardzo dobry wybór. Książka rewelacyjnie przygotowana, zawiera w sobie dużą ilość zadań, równań, regułek oraz ich dokładne rozwiązania, wraz ze szczegółową interpretacją. Całość przystosowana w odpowiedni sposób dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Duża ilość ćwiczeń pozwala na doskonałe przyswajanie wiedzy. Dzięki temu podręcznikowi moje dziecko na pewno zda egzamin maturalny na wysokim poziomie.

  Czy ta recenzja była przydatna? tak | nie
  Napisz pierwszy komentarz
 5. Recenzenckie Mistrzostwo Świata
  Ocena: 5/5
  Opinia użytkownika sklepu
  Dodana przez w dniu
  Recenzja dotyczy produktu typu: podręcznik
  0 z 0 osób uznało recenzję za przydatną

  Miałem okazję korzystać z książki Prosto do matury 2 w zeszłym roku i byłem z niej zadowolony. Podręcznik jest obszerny, zawiera dużo tematów i zadań. Treść jest skonstruowana w prosty sposób, dzięki czemu łatwo przyswajać wiedzę. W każdym rozdziale podane są przykłady i wskazówki niezwykle ułatwiające zrozumienie poszczególnych zagadnień matematycznych. Ogromną zaletą są zadania powtarzające skonstruowane na wzór maturalnych, które pomagają przygotować się do egzaminu dojrzałości. Dzięki podręcznikowi Prosto do matury 2 dużo lepiej radzę sobie z matematyką, na pewno mogę go z całego serca polecić każdemu drugoklasiście.

  Czy ta recenzja była przydatna? tak | nie
  Napisz pierwszy komentarz

Pokaż pozostałe 6 recenzji

Bestsellery - Matematyka

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych "MATeMAtyka" do zakresu podstawowego w przystępny sposób wprowadza uczniów w zagadnienia matematyczne. Pozwala na przeprowadzanie ciekawych lekcji, jednocześnie umożliwiając efektywną pracę w domu. Małe porcje teorii umożliwiają uczenie się krok po kroku, a...
dodaj do schowka Do koszyka 48,99 zł
Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności....
dodaj do schowka Do koszyka 37,55 zł
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych "MATeMAtyka" do zakresu podstawowego i rozszerzonego w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia matematyczne. Umożliwia lepsze zrozumienie treści prezentowanych na lekcji oraz ułatwia efektywną pracę w domu. Wyróżnienie treści rozszerzonych pozwala świadomie...
dodaj do schowka Do koszyka 58,99 zł
Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do nowego, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2019 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności....
dodaj do schowka Do koszyka 37,99 zł
Materiał zamieszczony w tym podręczniku jest kontynuacją i rozwinięciem zagadnień matematycznych przedstawionych w podręczniku do klasy pierwszej. Rozpoczynamy od omówienia przekształceń wykresów funkcji i zastosowaniu tych wykresów do rozwiązywania równań i nierówności. Podobnie jak w klasie...
dodaj do schowka Do koszyka 54,87 zł
Materiał zamieszczony w tym podręczniku jest kontynuacją i rozwinięciem zagadnień matematycznych przedstawionych w podręczniku do klasy pierwszej. Rozpoczynamy od omówienia przekształceń wykresów funkcji i zastosowaniu tych wykresów do rozwiązywania równań i nierówności. Podobnie jak w klasie...
dodaj do schowka Do koszyka 45,51 zł
Wybrane bestsellery
Podręcznik numer AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-1-01/18. Zawiera 60 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń. Różnorodność zadań i bogata nowoczesna szata graficzna zachęcają uczniów do twórczej pracy. Atrakcyjny przekaz treści: ilustracje, fotografie, tekst...
dodaj do schowka Do koszyka 14,39 zł
Descubre to zestaw 4 podręczników do nauki języka hiszpańskiego w szkołach ponadpodstawowych lub dla młodzieży od około 14. roku życia. Nauka języka obejmuje poziomy: A1, A2 A2/B1 oraz B1. Każdy z podręczników zawiera część ćwiczeniową oraz posiada zestaw nagrań MP3. Dodatkowym atutem jest bogata...
dodaj do schowka Do koszyka 89,99 zł
Obejmuje materiał z zakresu epoki nowożytnej. Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje. Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi...
dodaj do schowka Do koszyka 43,90 zł
Impulse to seria podręczników, którą wyróżnia jej nowoczesność – zarówno pod kątem podejścia metodycznego, jak i dostosowania do potrzeb, zainteresowań i świata nastolatków z pokolenia iGen. Seria Impulse wspiera zarówno mniej, jak i bardziej zaawansowanych językowo uczniów, pozwalając...
dodaj do schowka Do koszyka 98,70 zł
Nowa edycja podręczników dla szkół ponadpodstawowych już od 1 klasy stopniowo przygotowują i oswajają uczniów z wymaganiami egzaminu maturalnego od 2023 r. Seria Oblicza epok w uporządkowany sposób odnosi treści z minionych epok do współczesności. To pozwala nauczycielowi zainteresować uczniów...
dodaj do schowka Do koszyka 54,99 zł
Podręcznik "Ponad słowami" dla klasy 2 część 1 obejmuje romantyzm, natomiast część 2 obejmuje pozytywizm. W przystępny sposób przedstawiają obraz epoki literackiej. Pozwalają harmonijnie łączyć treści literackie, kulturowe oraz językowe.Charakteryzują się uporządkowaniem poszczególnych obszarów...
dodaj do schowka Do koszyka 91,54 zł

Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula