Zbigniew Dmitroca

Zbigniew Dmitroca należy do najbardziej wszechstronnych literatów doby współczesnej. Miłośnikom literatury znany jest jako poeta, dramatopisarz, satyryk, bajkopisarz i tłumacz z języka rosyjskiego.

Pisarz urodził się w 1962 roku w podzamojskim Niewirkowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studiował także polonistykę na lubelskim UMCS i poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz był wolnym słuchaczem studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach licealnych współtworzył grupę teatralną "Adup". Należał również do Grupy Literackiej "Zamoście".

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wchodził w skład redakcji kilku lubelskich czasopism i współpracował z lokalnym radiem. Wraz z małżonką zajął się też rzemiosłem artystycznym. Po roku 2000 poświęcił się tworzeniu piosenek teatralnych, a w 2003 roku powołał teatrzyk dla dzieci - Jednoosobową Trupę Walizkową "Teatrzyk jak się patrzy".

Najwcześniejsze próby literackie pisarza przypadają na lata licealne. Jego poetycki debiut stanowi wiersz "Pejzaże Malczewskiego", opublikowany w 1980 roku na łamach miesięcznika literackiego "Odra". Z kolei pierwsze przekłady literatury rosyjskiej na język polski ukazały się w 1989 roku w czasopiśmie "Literatura na Świecie". Były to głównie tłumaczenia wierszy Anny Achmatowej, Michaiła Gumilowa i Osipa Mandelsztama. Autor ma w swoim dorobku kilka tomików poezji, wiele książek dla najmłodszych (w tym trzy sztuki teatralne) oraz utwory satyryczne.

Zbigniew Dmitroca znajduje się w gronie wielokrotnych stypendystów resortu kultury. W 2003 został wyróżniony Nagrodą Województwa Małopolskiego im. W. Orkana, a siedem lat później jego zasługi dla lokalnej społeczności docenili włodarze Zamościa, przyznając mu tytuł Ambasadora Kultury Zamościa. W 2015 roku poetę uhonorowano laurem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.