Władysław Tatarkiewicz

Jeden z największych polskich filozofów w historii kraju, którego dzieła kształcą kolejne pokolenia. Jeśli chce się poznać filozofię klasyczną, bezapelacyjnie trzeba rozpocząć od zakupienia klasyki, czyli książek Władysława Tatarkiewicza!


Władysław Tatarkiewicz urodził się 3 kwietnia 1886 w Warszawie. Był polskim filozofem, historykiem sztuki, etykiem oraz estetykiem. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1915 roku, gdy wykładał filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W późniejszym okresie pracował w Wilnie oraz Poznaniu. W roku 1950 został odsunięty od prowadzenia zajęć, kiedy to ośmiu uczestników wykładów należących do PZPR wystąpiło z listem otwartym krytykującym Tatarkiewicza.


Najważniejszym dziełem autora jest trzytomowa księga "Historia filozofii", w której autor przedstawił wszelkie prądy filozoficzne. Tuż po jej ukazaniu w 1950 roku został na nią nałożony zakaz sprzedaży, który zniesiono dopiero po 7 latach wskutek krytyki komunizmu.


Tatarkiewicz był członkiem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, na której opierał się cały dorobek naukowy II Rzeczypospolitej. Do dziś uważa się go za jednego z najważniejszych filozofów w historii Polski.


"Historia filozofii" to nie jedyna ważna pozycja w dorobku profesora. W trzech tomach ukazała się "Historia estetyki", a w 2004 roku, już po jego śmierci, wydano jego pisma estetyczne.


Za swój dorobek naukowy Tatarkiewicz został doceniony krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 1938. W tym samym roku otrzymał również francuski krzyż kawalerski Orderu Legii Honorowej. Wyróżniono go też w 1966 roku nagrodą I stopnia za wybitne osiągnięcia w badaniach na dziejami filozofii. Zmarł w Warszawie 4 kwietnia 1980 roku.