Władysław Kubik

Profesor nauk teologicznych, jezuita oraz pierwszy rektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu katechetyki i pedagogiki, twórca podręczników do nauki religii.


Władysław Kubik to duchowny Kościoła rzymskokatolickiego pochodzący z Wilkowic koło Bielska-Białej. Absolwent studiów filozoficznych na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego oraz teologicznych na Wydziale Teologicznym "Bobolanum" w Warszawie. Studiował również pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją pracę doktorską zatytułował "Umiejętność koncentracji uwagi u uczniów klas VI, VII i VIII oraz jej konsekwencje dydaktyczne".


Pracę nad podręcznikami edukacyjnymi rozpoczął w 1962 roku w Centrum Katechetycznym Jana Charytańskiego SJ. W 1971 dostał pracę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w 1995 uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.


Jego książki do katechezy łączą w sobie wiedzę teologiczną i filozoficzną z podejściem pedagogicznym. Seria podręczników "W drodze do wieczernika" skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i wprowadza dzieci w świat religii. Dzięki ciekawej formie uwzględniającej ćwiczenia rysunkowe, kolorowanki i wycinanki podręczniki ks. Kubika nie tylko zaznajamiają uczniów z Ewangelią, ale również rozwijają zdolności manualne i plastyczne.


"Odsłonić twarz Chrystusa" to z kolei podręczniki przeznaczone dla uczniów w wieku gimnazjalnym, które w przyjazny sposób zapoznają młodzież z poważną tematyką doktryny katolickiej. W skład poszczególnych serii wchodzą książki dla uczniów, zeszyty ćwiczeń oraz podręczniki metodyczne dla katechetów.


We wszystkich swoich publikacjach dydaktycznych, takich jak "Kochamy dobrego Boga" czy "Nasza Boża Rodzina", Władysław Kubik dopasowuje formę przekazywania wiedzy do wieku uczniów. Dzięki temu katecheza jest prowadzona w sposób przystępny dla dzieci na różnych szczeblach edukacji.