Wiesława Regel

Wiesława Regel jest ekspertem w dziedzinie nauczania matematyki i autorką licznych podręczników i opracowań związanych z tym zagadnieniem oraz wprowadzających je w czyn. Wpadła na pomysł stworzenia tzw. "Biblioteczki opracowań matematycznych" (BOM), na którą składają się książki poświęcone najrozmaitszym zagadnieniom algebraicznym, geometrycznym, związanym z teorią liczb itp.

Jest absolwentką matematyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Nauczała matematyki niemal na wszystkich poziomach edukacji. Przez kilka lat wykładała na Politechnice Rzeszowskiej i uczestniczyła w Seminarium Naukowym z Dydaktyki Matematyki w Krakowie oraz licznych konferencjach organizowanych w kraju i za granicą, których tematyka dotyczyła metod nauczania matematyki. Jako doświadczony pedagog postawiła na dobrą zmianę w tej dziedzinie pisząc podręczniki z serii "Biblioteczka opracowań matematycznych". Pomysł ten pojawił się na skutek wieloletnich doświadczeń w wykładaniu tego przedmiotu na wyższej uczelni.

Spostrzegła to, co wydawało się oczywiste, jednak jakoś nikt wcześniej tak mocno nie podkreślał tego faktu. Chodzi mianowicie o kolosalną przepaść między wiedzą matematyczną wynoszoną przez uczniów ze szkoły średniej a tym, co wymagane jest podczas studiów wyższych. Po reformie edukacji z 1998 roku matematyka została okrojona z wielu treści, które przekazywane były wcześniej uczniom szkół średnich. Wcześniej absolwent klasy matematyczno-fizycznej miał szansę zdobyć wszystkie umiejętności oraz wiedzę potrzebną mu do swobodnego poruszania się w naukach, których podstawę stanowiła znajomość matematyki. Tymczasem zostaje on rzucony na głęboką wodę i musi jakoś sobie poradzić, gubiąc się w natłoku zupełnie nowych dla niego pojęć, teorii, operacji itp. Właśnie książki z serii BOM mają na celu ułatwić studentom zrozumienie poszczególnych dziedzin matematycznych poprzez prezentację gotowych rozwiązań, różnych metod oraz zastosowań poznanej wiedzy krok po kroku. Zapoznawanie się z gotowymi dowodami twierdzeń oraz przeprowadzonymi już rozumowaniami jest uznaną metodą dydaktyczną. Ich lektura ma na celu pokazanie pewnych sposobów myślenia, a w wyniku tego, nauczenie samodzielnego przeprowadzania dowodów i rozwiązywania innych problemów.

Na serię BOM składają się między innymi następujące tytuły:
"102 zadania z teorii liczb z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku...",
"105 przykładów zastosowań całki oznaczonej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku",
"310 przykładów granic wraz z obliczeniami krok po kroku",
"100 zadań z geometrii analitycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku",
"81 zadań o funkcjach zespolonych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku",
"25 zadań konstrukcyjnych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku...".