Rościsław Andrzejczak

  • Paluszkowa tabliczka mnożenia

    Publikacja umożliwia opanowanie tabliczki mnożenia dzięki metodzie paluszkowej. Książka skierowana jest do osób mających trudności w uczeniu się matematyki, a szczególnie w zapamiętaniu tabliczki mnożenia, do uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią lub będących w grupie ryzyka dyskalkulii oraz do...
    Podręcznik
    25,00 zł
    wysyłka w 24 godziny