Roman Dmowski

Roman Dmowski na kartach historii przede wszystkim zapisał się jako utalentowany polityk. Uznawany jest za jednego z ojców niepodległej Polski. Jako słynny przywódca Narodowej Demokracji był również skutecznym dyplomatą i wnikliwym analitykiem procesów politycznych. Całe swoje życie poświęcił walce o wolność kraju. Ale historia poznała go także jako wybitnego pisarza politycznego i myśliciela.

Głównym przedmiotem jego prac pisarskich było sformowanie ideologii narodowej oraz wytyczanie kierunków polskiej polityki zagranicznej. Są to lektury przeznaczone przede wszystkim dla wszelkiej maści historyków oraz pasjonatów tych idei, które w dużym stopniu wpłynęły na rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy.

Roman Dmowski urodził się w 1864 roku w Kamionku, zmarł natomiast w 1939 roku w Drozdowie. Będąc głównym ideologiem polskiego nacjonalizmu oraz publicystą, napisał kilka prac na temat owej idei. Do najpopularniejszych publikacji jego autorstwa należy między innymi dzieło "Kościół, Naród i Państwo" wydane w 1927 roku - przez krytyków i historyków zostało ono okrzyknięte mianem rozprawy, której treści w znaczny sposób przyczyniły się odrodzenia religijnego wielu pokoleń Polaków. Książka, która wyszła spod ręki Dmowskiego, zachęca do refleksji na temat miejsca Kościoła Katolickiego nawet we współczesnej rzeczywistości, albowiem nie traci wcale na swojej aktualności. Giętka narracja wprowadza czytelnika w świat idei i skłania go do przemyśleń nad tożsamością polskiego narodu.

Inną znaną rozprawą jest "Przewrót" wydany w pierwszej połowie XX wieku, dotyczący kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku. Roman Dmowski w wnikliwy sposób analizuje przyczyny kryzysu, jaki w tamtym okresie wstrząsnął całą gospodarką światową. Kolejną godną uwagi pozycją jest także "Wybór pism" wydany w dwóch tomach. Można odnaleźć tam takie rozprawy jak "Myśli nowoczesnego Polaka", w których Dmowski opisał stan polskiego umysłu, czy "Polityka polska i odbudowanie państwa".

 

Roman Dmowski przede wszystkim pragnął, żeby jego książki przyczyniły się do przemiany narodu polskiego. Nie do końca mu się to udało - i zwłaszcza z tego powodu warto jeszcze raz, w nowej rzeczywistości, zapoznać się z nimi ponownie.

 • Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

  Ponad 100 lat minęło już od pierwszego wydania Upadku myśli konserwatywnej w Polsce. Mimo to nie jest to jedynie źródło historyczne opisujące dawne spory polskich stronnictw politycznych w przededniu odzyskania niepodległości. To również inspirująca do dziś rozprawa z postawą ugodową, politycznym...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  24,40 zł
  w magazynie
 • Wybór pism. Tom 2

  Zasługi Romana Dmowskiego dla odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego są nieocenione. Ten wielki przywódca Narodowej Demokracji, skuteczny dyplomata i wnikliwy analityk procesów politycznych całe życie poświęcił walce o wolność kraju. Był też wybitnym pisarzem politycznym i...
  Książka, op. twarda
  47,25 zł
  w magazynie
 • Myśli nowoczesnego Polaka

  "Myśli nowoczesnego Polaka" są arcydziełem polskiej myślipolitycznej.To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego,oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowegoPolaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruchnarodowy i cały naród w...
  Książka, op. miękka
  23,52 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Myśli nowoczesnego Polaka

  Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród...
  Książka, op. miękka
  18,77 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Duch Europy

  Książka "Duch Europy" jest tylko zaczątkiem dzieła, którego Roman Dmowski nie zdążył ukończyć. Jest to pięć fragmentów, w których Autor starał się wytłumaczyć kryzysy polityczne i moralne w Europie. Dmowski w naukowy sposób nakreślił zależności między wzlotami i upadkami cywilizacji europejskiej a...
  Książka, op. miękka
  16,80 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kościół, Naród i Państwo

  Wydana w 1927 roku rozprawa Kościół, naród i państwo w znacznym stopniu przyczyniła się do odrodzenia religijnego wielu pokoleń Polaków. W swoim głównym zarysie pozostaje nadal aktualna w sytuacji, gdy po kilkudziesięciu latach Polska odzyskuje suwerenność, a naród polski swoją tożsamość. W tym...
  Książka, op. miękka
  9,24 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Separatyzm Żydów i jego źródła

  Książka Separatyzm Żydów i jego źródła  jest nowym wydaniem broszury opublikowanej w 1909 roku. Dmowski bz emocji, uprzedzeń i w sposób rzeczowy porusza kwestię separatyzmu Żydów. Przedstawia w broszurze swoje polityczne refleksje co do znaczenia "żywioły żydowskiego" dla Rzeczpospolitej, w oparciu...
  Książka, op. miękka
  13,10 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Anglia powojenna i jej polityka

  Broszura "Anglia powojenna i jej polityka" (1926 r.) jest rozwinięciem myśli zawartych w słynnym memoriale napisanym w Londynie w 1917 roku. Autor ukazuje stosunek Anglii - ówczesnego hegemona europejskiego i silnego zawodnika na rynku handlu światowego do kwestii europejskiej i polskiej. Dmowski w...
  Książka, op. miękka
  14,70 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Niemcy, Rosja i Kwestia polska

  NIEMCY, ROSJA I KWESTIA POLSKA to jedno z najcenniejszych dzieł Romana Dmowskiego, wybitnego męża stanu, polityka i przywódcy ruchu narodowego. Wydane zostało po raz pierwszy we Lwowie w 1908 roku, a następnie miało wiele przekładów. Międzynarodowy zasięg tego dzieła nie był przypadkowy, ponieważ...
  Książka, op. twarda
  33,50 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Przewrót

  Przewrót to ostatnia z książek Romana Dmowskiego, które ukazały się przed wybuchem II wojny światowej. Wydana po raz pierwszy w 1934 r. jest zbiorem artykułów autora, publikowanych w Gazecie Warszawskiej w latach 1932-33. Dmowski analizuje przyczyny i skutki krachu na nowojorskiej giełdzie i...
  Książka, op. miękka
  26,84 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wobec rodzących się totalitaryzmów

  Tom z tekstami czołowego ideologa polskiej myśli narodowo-demokratycznej, ukazujący jego refleksję o hitleryzmie, faszyzmie, komunizmie i tendencjach autorytarnych w Polsce po zamachu majowym.Spis treściOlgierd Grott, Wstęp . . . VIISny a rzeczywistość . . . 1Wschód i Zachód w Polsce . . . 7Faszyzm...
  Książka, op. twarda
  39,93 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Świat powojenny i Polska

  Książka stanowi III poprawione i rozszerzone wydanie pozycji ukazującej prawdę o zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach 10 lipca 1941 r. w miasteczku Jedwabne. Autor ukazuje mechanizm manipulacji oraz obala mity zasugerowane w książce Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi", że rzekomo Polacy sami...
  Książka, op. miękka
  25,35 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

  Roman Dmowski (1864-1939), jeden z najwybitniejszych polityków polskich i mężów stanu XX wieku, w Upadku myśli konserwatywnej w Polsce", zdefiniował patriotyczne obowiązki Polaków oraz program i zadania, stojące przed narodem polskim i narodową demokracją na przełomie XIX i XX wieku. Program...
  Książka, op. miękka
  28,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Świat powojenny i Polska

  Książka stanowi III poprawione i rozszerzone wydanie pozycji ukazującej prawdę o zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach 10 lipca 1941 r. w miasteczku Jedwabne. Autor ukazuje mechanizm manipulacji oraz obala mity zasugerowane w książce Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi", że rzekomo Polacy sami...
  Książka, op. miękka
  26,28 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Anglia powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne

  Jakie interesy kierują polityką Wielkiej Brytanii? Dlaczego angielscy kapitaliści nie zawsze są sprzymierzeńcami rządu londyńskiego? Dlaczego każdy rząd na Downing Street musi się liczyć z London City? Jak dużą rolę w polityce angielskiej odgrywa masoneria? Czy relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają...
  Książka, op. miękka
  17,11 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Wychodźstwo i osadnictwo

  Broszura w oryginalnej nazwie: Wychodztwo i osadnictwo ukazała się w 1900 roku dzięki pomocy J. L. Popławskiego, który dzieło zredagował i pomógł wydać. Sam Roman Dmowski w tym czasie przebywał w Brazylii, aby poznać w praktyce prawdziwy kolonizacyjny potencjał Polaków. Poniższa książka jest...
  Książka, op. miękka
  19,87 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kwestia robotnicza wczoraj i dziś

  Jest rok 1926. W formie zebranych w jedną broszurę tekstów wychodzi Kwestia robotnicza wczoraj i dziś Romana Dmowskiego. Jest to wynik silnych potrzeb społeczeństwa na podjęcie sprawy gospodarczych kryzysów. W Rzeczypospolitej nie cichną dysputy na temat spadku walut, ogromnego bezrobocia na...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  16,80 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • eBook Polityka polska i odbudowanie państwa mobi epub

  Dzieło „Polityka polska i odbudowanie państwa" zostało napisane przez Dmowskiego w latach 1923-1924, a wydane po raz pierwszy w 1925 roku. Pozycja ta stanowi zapis działalności Dmowskiego oraz całego obozu narodowego, mającej na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Opisuje ona kulisy...
  eBook, mobi, epub
  22,41 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Kościół, naród i państwo mobi epub

  Broszura „Kościół, naród i państwo" szybko stała się jedną z najważniejszych i najchętniej czytanych pozycji w dorobku polskiego nacjonalizmu. Autor rozważał w niej wpływ wiary katolickiej na kształtowanie się narodu polskiego, rolę jaką religia powinna odgrywać w życiu społecznym i politycznym, a...
  eBook, mobi, epub
  5,31 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Niemcy, Rosja i kwestia polska mobi epub

  Książka „Niemcy, Rosja i kwestia polska" jest uważana za manifest polityczny Nowej Demokracji , ujmujący koncepcję tzw. orientacji rosyjskiej. Wydana po raz pierwszy w 1908 roku, była dostępna od razu w języku polskim, francuskim i rosyjskim, ukazując się później również w innych językach. Dmowski...
  eBook, mobi, epub
  17,91 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Myśli nowoczesnego Polaka mobi epub

  „Myśli nowoczesnego Polaka" stanowią najbardziej znane dzieło w historii ruchu narodowego oraz najważniejszą publikację polityczną Dmowskiego. Autor przedstawił tam swoje poglądy na szereg spraw związanych ze stosunkiem jednostki do narodu i jej zobowiązań względem niego. Zawarte w książce...
  eBook, mobi, epub
  8,91 zł
  Plik do pobrania
 • Świat powojenny i Polska

  Książka ukazała się po raz pierwszy w 1931 r. Autor opisuje w niej wyzwania jakie stoją przed niepodległą Rzeczpospolitą w dobie Wielkiego Kryzysu. Analizuje sytuację polityczną zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i w perspektywie międzynarodowej. Szeroko omawia problematykę sąsiednich narodów,...
  Książka, op. miękka
  26,84 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • eBook Myśli nowoczesnego Polaka pdf mobi epub

  " „Myśli nowoczesnego Polaka” jest to tekst polityczny Romana Dmowskiego.   Roman Dmowski pisze w przedmowie do swojego trzeciego wydania Myśli nowoczesnego Polaka, że celem jego książki nie było propagowanie czytelnika na rzecz pewnych dogmatów, ale pobudzenie go do myślenia o rzeczach, które dla...
  eBook, pdf, mobi, epub
  3,04 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Myśli nowoczesnego Polaka mobi epub

  „Myśli nowoczesnego Polaka" jest to tekst polityczny Romana Dmowskiego.   Roman Dmowski pisze w przedmowie do swojego trzeciego wydania Myśli nowoczesnego Polaka, że celem jego książki nie było propagowanie czytelnika na rzecz pewnych dogmatów, ale pobudzenie go do myślenia o rzeczach, które dla...
  eBook, mobi, epub
  3,25 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Myśli nowoczesnego Polaka mobi epub

  "Od dawna już mam poczucie tego, że nasz systemat politycznego myślenia -- o ile o takim może być mowa -- w przeważnej mierze zbudowany jest na fałszach. W najważniejszych sprawach, w kwestjach dotyczących samej istoty naszego narodowego bytu, naszego stosunku do innych narodów i naszych widoków na...
  eBook, mobi, epub
  3,88 zł
  Plik do pobrania
 • Przewrót

  Kwiecień 2006 - Autor zanalizował przyczyny kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku, który wówczas wstrząsnął całą gospodarką światową.
  Książka, op. miękka
  31,89 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • eBook Roman Dmowski Wybór pism Tom 2 mobi epub

  Zasługi Romana Dmowskiego dla odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego są nieocenione. Ten wielki przywódca Narodowej Demokracji, skuteczny dyplomata i wnikliwy analityk procesów politycznych całe życie poświęcił walce o wolność kraju. Był też wybitnym pisarzem politycznym i...
  eBook, mobi, epub
  40,80 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Wybór pism Tom 1 mobi epub

  Roman Dmowski należy bezsprzecznie do kręgu najwybitniejszych polityków polskich XX wieku. Kształtował losy Polski wraz z takimi osobistościami, jak: Wincenty Witos, Ignacy Paderewski czy Władysław Sikorski, ale też jak jego przeciwnik polityczny ? Józef Piłsudski. Był przede wszystkim twórcą obozu...
  eBook, mobi, epub
  40,80 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Myśli Nowoczesnego Polaka mobi epub

  Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. To bez wątpienia najbardziej znany fragment z Myśli Nowoczesnego Polaka - książki, która stanowi fundament polskiego ruchu narodowego. Wiele osób w dzisiejszych...
  eBook, mobi, epub
  5,23 zł
  Plik do pobrania
 • Niemcy Rosja i kwestia polska

  Niemcy, Rosja i kwestia polska to cenne dzieło Romana Dmowskiego (1864-1939), wybitnego męża stanu, polityka i przywódcy ruchu narodowego. Autor przedstawił w sposób syntetyczny sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.W swoim głównym zarysie...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  24,09 zł
  wysyłka w 48 godzin