Paweł Jasienica

Paweł Jasienica, historyk i pisarz, stworzył znakomity cykl esejów historycznych, w których streścił przedrozbiorowe dzieje państwa polskiego.

Paweł Jasienica był historykiem i popularyzatorem wiedzy o historii Polski. To właśnie on opisał losy państwa polskiego w dziełach "Polska Piastów", "Polska Jagiellonów" czy "Rzeczpospolita Obojga Narodów". Był też eseistą i publicystą "Tygodnika Powszechnego"..

Naprawdę nazywał się Leon Lech Beynar, a urodził się w Symbirsku, w roku 1909. Gdy miał pięć lat, rodzina Beynarów wyruszyła do Polski, choć ze względu na wojenną zawieruchę dopiero w roku 1920 udało im się osiedlić na Wileńszczyźnie. To właśnie w Wilnie Leon Beynar ukończył gimnazjum, a następnie historię na Uniwersytecie Stefana Batorego. Był przewodniczącym naukowego koła historyków na USB. Po studiach przez kilka lat pracował w Grodnie jako nauczyciel historii. Był też spikerem Polskiego Radia Wilno. Jego pierwsza książka ukazała się w 1935 roku. Nosiła tytuł "Zygmunt August na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa".

Beynar publikował na łamach "Słowa", przedwojennym dzienniku, którego naczelnym był Stanisław "Cat" Mackiewicz. W trakcie II wojny światowej walczył jako oficer AK. Brał udział w operacji "Ostra Brama". Jego oddział stoczył bitwę z żołnierzami Armii Czerwonej i został rozbity, a sam Beynar dostał się do niewoli. Był przesłuchiwany przez NKWD i siłą wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Zdezerterował z szeregów LWP i przystąpił do 5 Wileńskiej Brygady AK, gdzie był adiutantem Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Ranny w walce ukrywał się u proboszcza we wsi Jasienica.

Po tym, jak w 1946 roku przedostał się do Krakowa, rozpoczął pracę w "Tygodniku Powszechnym". Pisał pod pseudonimem Paweł Jasienica. W swych tekstach opowiadał się za szerzeniem oświaty wśród młodzieży, sprzeciwiał się angażowaniu jej w walkę podziemną. Mimo to został aresztowany przez UB. Kiedy odzyskał wolność, zaangażował się w działalność intelektualistów katolickich. Gorąco sprzeciwiał się cenzurze i poparł protest studentów w 1968 roku. Pomówiony przez Gomułkę o współpracę z aparatem bezpieczeństwa zmarł zaledwie dwa lata później.

Największą sławę przyniosła mu synteza przedrozbiorowych dziejów państwa polskiego, której dokonał w swoich esejach historycznych. Zbiory tych esejów to właśnie wspomniane wyżej "Polska Piastów", "Polska Jagiellonów" i "Rzeczpospolita Obojga Narodów". Książki te po dziś dzień cieszą się niegasnącą popularnością.
 • Myśli o dawnej Polsce

  Czy dla nas – zwykłych czytelników, czytaczy historii – jest coś bardziej frapującego niż odpowiedź na pytanie – co by się stało, gdyby… A jeszcze większą przyjemnością jest, gdy takie nasze rozmyślania zostają podparte ogromną historyczną wiedzą, jaką prezentuje nam Paweł Jasienica w książce Myśli...
  Książka, op. twarda
  40,09 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rzeczpospolita obojga narodów Calamitatis regnum

  Mści się nierozwiązana kwestia Rusi Kijowskiej. Wybucha powstanie, na którego czele stoi Chmielnicki z Kozakami. Krwawa ta wojna domowa, tysiące ofiar po jednej i po drugiej stronie. A król, bezradny i bezzębny, nie słucha nikogo wiedziony planami magnatów ruskich i litewskich. Donikąd to prowadzi....
  Książka, op. twarda
  36,04 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polska Jagiellonów

  Bezpotomnie umiera ostatni Piast król Kazimierz zwany Wielkim. Los kraju zostaje oddany Andegawenom. Zgodnie z umową i przywilejem koszyckim koronę Polski obejmuje córka, ale wcale nie najstarsza Jadwiga Andegaweńska. Dali jej męża Jagiełłę! Dopiero czwarta żona, Sonka, urodzi mu wspaniałych...
  Książka, op. twarda
  45,07 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów Srebrny wiek

  Nie doczekał się potomków ostatni z Jagiellonów. Zygmunt August zakończył historię litewsko-polskiej dynastii. Została jedynie siostra Anna, ale powierzyć jej korony się nie zdecydowano. W ciągu niespełna roku spisano Pacta Conventa i wysłano propozycję pretendentowi. Przyjechał, koronę wziął i po...
  Książka, op. twarda
  39,33 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Trzej kronikarze

  …Autor umieszcza swe uwagi w szerokim kontekście dziejowym wczesnego średniowiecza polskiego. Przytaczając fragmenty kronik, ukazuje realia dawnej epoki, wydarzenia polityczne i przede wszystkim zwraca uwagę na ich znaczenie dla kształtowania się świadomości zbiorowej Polaków, na wartości ważne dla...
  Książka, op. twarda
  39,33 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Ostatnia z rodu

  Przemijają Jagiellonowie na polskim tronie, umiera bezpotomnie ostatni męski potomek Zygmunta Starego i Bony – Zygmunt August. Przed szlachtą i magnaterią staje widmo bezkrólewia. Walezjusz decyduje się objąć polski tron, ale bardziej go kusi tron francuski. Przy drugim sejmie elekcyjnym w ciągu...
  Książka, op. twarda
  36,29 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • eBook Rzeczpospolita obojga narodów Srebrny wiek mobi epub

  Nie doczekał się potomków ostatni z Jagiellonów. Zygmunt August zakończył historię litewsko-polskiej dynastii. Została jedynie siostra Anna, ale powierzyć jej korony się nie zdecydowano. W ciągu niespełna roku spisano Pacta Conventa i wysłano propozycję pretendentowi. Przyjechał, koronę wziął i po...
  eBook, mobi, epub
  38,01 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Rzeczpospolita obojga narodów. Calamitatis regnum mobi epub

  Mści się nierozwiązana kwestia Rusi Kijowskiej. Wybucha powstanie, na którego czele stoi Chmielnicki z Kozakami. Krwawa ta wojna domowa, tysiące ofiar po jednej i po drugiej stronie. A król, bezradny i bezzębny, nie słucha nikogo wiedziony planami magnatów ruskich i litewskich. Donikąd to prowadzi....
  eBook, mobi, epub
  38,01 zł
  Plik do pobrania
 • Pakiet Historia Polski Paweł Jasienica. 6 audiobooków CD

  Wnikliwy obraz Polski na przestrzeni wieków jest tematem esejów jednego z najwybitniejszych historyków w dziejach naszego kraju. Barwne rozprawy naukowca o wojnach, królach i dziejach naszego narodu, poprzez które Paweł Jasienica dokonuje analizy naszego narodowego charakteru, postrzega się jak...
  Audiobook CD
  151,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Audiobook Polska Jagiellonów mp3

  Wnikliwy obraz Polski za czasów Dynastii Jagiellonów jest tematem książki Pawła Jasienicy. Niespełna dwieście lat (1386-1572) opisanych przez autora obejmuje czas wojen, konfliktów wewnętrznych, ale i szybkiego rozwoju nauki, triumfu kultury. Tę barwną rozprawę naukowca postrzega się jak...
  Audiobooki mp3
  37,91 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calamitatis Regnum epub

  Mści się nierozwiązana kwestia Rusi Kijowskiej. Wybucha powstanie, na którego czele stoi Chmielnicki z Kozakami. Krwawa ta wojna domowa, tysiące ofiar po jednej i po drugiej stronie. A król, bezradny i bezzębny, nie słucha nikogo wiedziony planami magnatów ruskich i litewskich. Donikąd to prowadzi....
  eBook, epub
  44,54 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Trzej kronikarze mobi epub

  „…Autor umieszcza swe uwagi w szerokim kontekście dziejo­wym wczesnego średniowiecza polskiego. Przytaczając fragmen­ty kronik, ukazuje realia dawnej epoki, wydarzenia polityczne i przede wszystkim zwraca uwagę na ich znaczenie dla kształto­wania się świadomości zbiorowej Polaków, na wartości ważne...
  eBook, mobi, epub
  38,01 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Ostatnia z rodu mobi epub

  Przemijają Jagiellonowie na polskim tronie, umiera bezpotomnie ostatni męski potomek Zygmunta Starego i Bony - Zygmunt August. Przed szlachtą i magnaterią staje widmo bezkrólewia. Walezjusz decyduje się objąć polski tron, ale bardziej go kusi tron francuski. Przy drugim sejmie elekcyjnym w ciągu...
  eBook, mobi, epub
  34,20 zł
  Plik do pobrania
 • Myśli o dawnej Polsce Audiobook CD

  Przemyślenia Pawła Jasienicy na temat dawnej Polski, rzetelnie podparte faktami historycznymi i umieszczone w szerokim europejskim kontekście, napisane są w formie niezwykle ciekawych esejów. Ciągle fascynują świeżością sądów, mistrzowskim i niepowtarzalnym stylem kreślenia historycznych hipotez....
  Audiobook CD
  39,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Audiobook Myśli o dawnej Polsce mp3

  Przemyślenia Pawła Jasienicy na temat dawnej Polski, rzetelnie podparte faktami historycznymi i umieszczone w szerokim europejskim kontekście, napisane są w formie niezwykle ciekawych esejów. Ciągle fascynują świeżością sądów, mistrzowskim i niepowtarzalnym stylem kreślenia historycznych hipotez....
  Audiobooki mp3
  42,66 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Polska Jagiellonów mobi epub

  Bezpotomnie umiera ostatni Piast - król Kazimierz zwany Wielkim. Los kraju zostaje oddany Andegawenom. Zgodnie z umową i przywilejem koszyckim koronę Polski obejmuje córka, ale wcale nie najstarsza - Jadwiga Andegaweńska. Dali jej męża Jagiełłę! Dopiero czwarta żona, Sonka, urodzi mu wspaniałych...
  eBook, mobi, epub
  45,62 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Myśli o dawnej Polsce mobi epub

  Czy dla nas – zwykłych czytelników, czytaczy historii – jest coś bardziej frapującego niż odpowiedź na pytanie – co by się stało, gdyby… A jeszcze większą przyjemnością jest, gdy takie rozmyślania zostają podparte ogromną historyczną wiedzą, jaką prezentuje nam Paweł Jasienica w książce Myśli o...
  eBook, mobi, epub
  42,66 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Polska Piastów mobi epub

  ….Żadne przedwieczne wyroki nie orzekały, że między Odrą a Wisłą koniecznie musi wyrosnąć Polska. Kiedy pierwsi książęta piastowscy obwarowywali się na wzgórzu gnieźnieńskim, Łaba płynęła przez kraj słowiański, Obodrzyce siedzieli tam, gdzie dziś Lubeka. W przeciągu trzystu następnych lat bez...
  eBook, mobi, epub
  42,66 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Ostatnia z rodu mp3

  Pisana w latach 1963-1964 książka przedstawia postać Anny Jagiellonki (1523–1596) na tle dziejów XVI-wiecznej Rzeczypospolitej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Anna, córka Zygmunta I Starego i Bony, wychowana na renesansowym dworze, zdominowana przez silną osobowość matki, ponad dwie...
  Audiobooki mp3
  28,41 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Polska anarchia mp3

  Czy warcholstwo i skłonność do anarchii to część polskiego charakteru narodowego? W wydanym pośmiertnie zbiorze esejów Paweł Jasienica polemizuje z tym stereotypem, podtrzymywanym między innymi przez powieści Sienkiewicza. Analizując dzieje Rzeczpospolitej od XVI wieku i przyczyny jej upadku,...
  Audiobooki mp3
  28,41 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Polska anarchia CD

  Czy warcholstwo i skłonność do anarchii to część polskiego charakteru narodowego? W wydanym pośmiertnie zbiorze esejów Paweł Jasienica polemizuje z tym stereotypem, podtrzymywanym między innymi przez powieści Sienkiewicza.Analizując dzieje Rzeczpospolitej od XVI wieku i przyczyny jej upadku,...
  Audiobook CD
  29,67 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Audiobook Ostatnia z rodu CD

  Pisana w latach 1963-1964 książka przedstawia postać Anny Jagiellonki (1523–1596) na tle dziejów XVI-wiecznej Rzeczypospolitej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Anna, córka Zygmunta I Starego i Bony, wychowana na renesansowym dworze, zdominowana przez silną osobowość matki, ponad dwie...
  Audiobook CD
  27,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Audiobook Rzeczpospolita obojga narodów Dzieje agonii mp3

  Ostatnia część trylogii „Rzeczpospolita Obojga Narodów” przybliża słuchaczom dzieje Polski w latach 1696 – 1795. Jasienica nie tylko opisuje i ocenia w niej panowanie poszczególnych władców (Augusta II Mocnego, Augusta III, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego), ale także...
  Audiobooki mp3
  33,16 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Dzieje agonii Rzeczpospolita Obojga Narodów Tom 3 CD

  Ostatnia część trylogii „Rzeczpospolita Obojga Narodów” przybliża słuchaczom dzieje Polski w latach 1696 – 1795. Jasienica nie tylko opisuje i ocenia w niej panowanie poszczególnych władców (Augusta II Mocnego, Augusta III, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego), ale także...
  Audiobook CD
  31,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Audiobook Rzeczpospolita obojga narodów. Calamitatis regnum. mp3

  Abdykacja Jana II Kazimierza, wszechogarniający chaos, anarchia, wojny toczące się na kilku frontach, utrata terytoriów, próba odzyskania znaczenia „dawnej” Rzeczpospolitej przez Jana III Sobieskiego. Lata 1648-1696 to bez wątpienia jeden z najburzliwszych okresów w historii naszego kraju,...
  Audiobooki mp3
  33,16 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Calamitatis regnum Rzeczpospolita Obojga Narodów Tom 2 CD

  Abdykacja Jana II Kazimierza, wszechogarniający chaos, anarchia, wojny toczące się na kilku frontach, utrata terytoriów, próba odzyskania znaczenia „dawnej” Rzeczpospolitej przez Jana III Sobieskiego. Lata 1648-1696 to bez wątpienia jeden z najburzliwszych okresów w historii naszego kraju,...
  Audiobook CD
  33,92 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Audiobook Rzeczpospolita obojga narodów.Srebrny wiek mp3

  Umiera Zygmunt II August, jego bezpotomna śmierć kończy okres panowania Dynastii Jagiellonów. „Rzeczpospolita  Obojga Narodów. Srebrny wiek” opowiada o burzliwym czasie wolnych elekcji, o nieudanych rządach Henryka Walezego,  próbie przywrócenia i umocnienia władzy królewskiej Stefana Batorego oraz...
  Audiobooki mp3
  26,87 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny wiek mp3

  Umiera Zygmunt II August. Jego bezpotomna śmierć kończy okres panowania Dynastii Jagiellonów. „Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny wiek" opowiada o burzliwym czasie wolnych elekcji, o nieudanych rządach Henryka Walezego, próbie przywrócenia i umocnienia władzy królewskiej Stefana Batorego oraz...
  Audiobooki mp3
  33,16 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook Srebrny wiek. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Tom 1 CD

  Umiera Zygmunt II August, jego bezpotomna śmierć kończy okres panowania Dynastii Jagiellonów. "Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny wiek" opowiada o burzliwym czasie wolnych elekcji, o nieudanych rządach Henryka Walezego, próbie przywrócenia i umocnienia władzy królewskiej Stefana Batorego oraz...
  Audiobook CD
  33,92 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Archeologia na wyrywki Outlet

  Pisana w latach 1953?1956 ?Archeologia na wyrywki?, należąca do cyklu reportaży archeologicznych Jasienicy, stanowi w pewnym sensie kontynuację ?Świtu słowiańskiego jutra? (1952, 1954), wydanego w latach późniejszych jako ?Słowiański rodowód?. Autor wraca w znane już sobie miejsca, gdzie wciąż...
  Książka, op. twarda
  15,48 zł
  wysyłka w 48 godzin