Autor Marcin Kurczab


Marcin Kurczab jest autorem i współautorem podręczników, zbiorów zadań, programów nauczania i materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w liceum i technikum. Autor współpracuje z Oficyną Wydawniczą Krzysztof Pazdro.

Marcin Kurczab jest autorem lub współautorem m.in.: „Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy”, „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników”, „Matematyka Ćwiczenia do liceów i techników, „Materiały pomocnicze dla nauczycieli liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy”, „Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom rozszerzony. Matura 2011-2014”.