Maciej Kozłowski

Maciej Kozłowski to polski historyk, publicysta i dyplomata. Przez pewien czas pełnił funkcję ambasadora RP w Izraelu.

Kozłowski urodził się 12 stycznia 1943 roku w Luborzycy. Współpracował z miesięcznikiem "Kultura", również w trakcie swojego pobytu w Paryżu, a będąc korespondentem miesięcznika, musiał wyjeżdżać m.in. do Czechosłowacji. Później należał do redakcji magazynu "Wieści", następnie został redaktorem naczelnym "Wiadomości Krakowskich", by wreszcie zacząć pracować dla "Tygodnika Powszechnego". Dopiero po roku 1989 postanowił zająć się dyplomacją i przejąć funkcję radcy-ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Należał do Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, później pracował w centrali MSZ, gdzie stał się dyrektorem departamentu Ameryki Północnej i Południowej, a niedługo potem został podsekretarzem stanu.

W latach siedemdziesiątych skupiał się na przekładach z języka angielskiego oraz na częstej współpracy z prasą. Później, w latach osiemdziesiątych, zajmował się natomiast prowadzeniem wykładów z najnowszej historii Polski, z historii Polski nowożytnej oraz Europy Środkowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do Rady Funduszu Wydawnictw Niezależnych, ponadto skorzystał ze stypendium naukowego Fundacji Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych.

Kozłowski przygotował kilka publikacji z zakresu poezji i prozy - warto tu wymienić chociażby "Duchy polskie", "Krajobrazy przed bitwą", "Między Sanem a Zbruczem", "Poland ? The Story" oraz "Almanach piękności".