Łukasz Łuczaj

Łukasz Łuczaj jest polskim botanikiem i wykładowcą akademickim. W przestrzeni internetowej działa jako wideobloger. Chętnie działa na rzecz ochrony przyrody, a jednocześnie popularyzuje naukę.


Łuczaj przyszedł na świat dwudziestego siódmego września 1972 roku w Krośnie. Jest absolwentem biologii środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów doktoranckich zatrudnił się w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Osiadł w Pietruszej Woli na Podkarpaciu, gdzie założył dziki ogród. Zadbał o to, by cieszył się on bogatą bioróżnorodnością. Ogród ten jest miejscem jego ekologicznych eksperymentów. Zachęca do tworzenia dzikich ogrodów, a także stał się pionierem ruchu dzikich ogrodów w naszym kraju.


Łuczaj interesuje się głównie ekologią roślin oraz etnobotanikę. Tym samym poświęca też uwagę dzikim roślinom jadalnym oraz taksonomii ludowej. Należy do redakcji pism naukowych, takich jak: "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" czy "Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine". Sam stworzył również nowe polskie pismo "Etnobiologia Polska". Poświęca czas na uporządkowanie archiwalnych danych etnobotanicznych z terenu Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Białorusi. Zajmuje się również badaniami terenowymi nad użytkowaniem roślin (skupia się chociażby na Chinach, Kaukazie, Laosie oraz Bałkanach).


Przez dłuższy czas pisał artykuły dla miesięczników "Kuchnia” i "Wróżka". W obu przypadkach jego teksty skupiają się wokół dzikich roślin jadalnych. Wśród jego publikacji książkowych można wymienić: "Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy", "W dziką stronę" czy "Podręcznik robakożercy, czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy".