Pierre Choderlos de Laclos

Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803) - francuski urzędnik, generał i pisarz. „Niebezpieczne związki” są jego najbardziej znanym dziełem, rozsławionym dzięki wielu ekranizacjom i adaptacjom scenicznym

Piotr Ambroży Franciszek Choderlos de Laclos urodził się w Amiens, w 1741 r., w rodzinie mieszczańskiej. Jako młody chłopiec okazywał zamiłowania literackie, dziedziczne w tym domu. Jednakże w XVIII w. literatura nie stanowiła jeszcze zawodu, zatem młody Laclos, po odbyciu studiów, zostaje w dwudziestym roku życia oficerem artylerii. Łatwość pióra i zręczność w składaniu madrygałów uczyniły go pożądanym gościem paryskich salonów; w nich też zapewne gromadzi zawczasu materiały do przyszłego arcydzieła. W 1774 r. zwraca na siebie uwagę zgrabną sztuką List do Małgosi; w trzy lata później pisze operę komiczną, jednak bez szczególnego powodzenia. W 1778 r., wysłany na prowincję jako oficer inżynierii, buduje fort na wyspie Aix; tam też, może aby rozproszyć nudę zapadłego kąta i orzeźwić myśl wspomnieniem błyszczącego paryskiego świata, pisze „Niebezpieczne związki” .


.