Autor Krzysztof Pazdro

Krzysztof Pazdro był znakomitym polskim chemikiem, który zasłynął z założenia Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro. To on stworzył bądź też współtworzył większość publikacji ukazujących się pod jej szyldem.

Pazdro przyszedł na świat dwudziestego czwartego września 1941 roku w Krakowie, natomiast zmarł dwudziestego ósmego października 2016 roku w Warszawie. Studiował chemię oraz fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, a po ukończeniu edukacji rozpoczął pracę jako nauczyciel chemii oraz fizyki. Jednocześnie wykładał także na Wydziale Chemii wspomnianego wcześniej uniwersytetu jako asystent.

Wraz z upływem czasu Krzysztofowi Pazdro udało się zostać kierownikiem Pracowni Chemii. Dzięki temu mógł zająć się organizacją oraz współorganizacją wielu spotkań dydaktyków chemii. Pazdro otrzymał nagrodę im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji (nagrodę tę przyznaje redakcja Magazynu Literackiego Książki). Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało mu z kolei w 2014 roku medal Jana Harabaszewskiego za osiągnięcia publikacyjne w zakresie edukacji chemicznej w Polsce.

Swoją Oficynę Edukacyjną Krzysztof Pazdro założył w 1992 roku. Prace tego autora były publikowane zarówno w Polsce, jak i w Anglii. Przygotował także liczne podręczniki do chemii, a także zbiory zadań, które zostały opublikowane przez jego wydawnictwo. Stworzone przez niego pomoce dydaktyczne mają wprowadzać w tajniki przedmiotu uczniów w różnym wieku, mniej lub bardziej zainteresowanych zagadnieniami chemicznymi w przyszłości.