Krzysztof Grzywocz

Krzysztof Grzywocz był prezbiterem diecezji opolskiej, w tym egzorcystą i teologiem. Siedemnastego sierpnia 2017 roku zaginął w Alpach Lepontyńskich.

Grzywocz urodził się siedemnastego października 1962 roku w Kożlu. Dwadzieścia lat później otrzymał Kartę Taternika. Rok później postanowił wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, natomiast święcenia kapłańskie przyjął w Opolu, w katedrze Świętego Krzyża (ceremonię odprawiał wówczas biskup Alfons Nossol. Był ponadto członkiem Klubu Wysokogórskiego Gliwice. Popularność przyniosły mu prowadzone rekolekcje, a także konferencje dotyczące ważnych społecznych problemów dotykających ludzi, takich jak depresja czy zranienie, a także potrzeby przebaczenia oraz patologii duchowości. Przez pewien czas wykładał też teologię duchowości.

Jego publikacje ukazywały się w "Życiu Duchowym", "Znaku", "Pastores", "Więzi" i w "Zeszytach Formacji Duchowej". Obecnie można też dotrzeć do nagrań dźwiękowych z wykładów oraz rekolekcji, które prowadził. Zostały one wydane na płytach CD. Wśród nich znalazły się: "Jak uprościć życie", "Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła", "Ból ludzkich zranień i potrzeba przebaczenia", "Duchowość i sny", "W duchu i przyjaźni", "Patologia duchowości. Od niezdrowej religijności do wiary dojrzałej".

Z kolei wśród publikacji w formie papierowej znalazły się artykuły, takie jak chociażby "Przesłonięte światło. Depresja a życie duchowe", "Wartość człowieka", "W mroku depresji" czy "Sztuka słuchania".