Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski urodził się w Warszawie, 6 lipca 1958 roku. Jest polskim poetą, eseistą, animatorem kultury. Twórczość autora była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.

Krzysztof Czyżewski pracował jako instruktor oraz aktor teatralny. Był współzałożycielem, a także redaktorem pisma podziemnego noszącego nazwę "Czas Kultury". W drugiej połowie lat osiemdziesiątych działał jako wykładowca historii kultury i estetyki w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Krzysztof Czyżewski był również założycielem teatru "Arka". W 1990 roku został jednym z inicjatorów utworzenia Fundacji "Pogranicze".

W 1994 roku Krzysztof Czyżewski założył pismo o nazwie "Krasnogruda" i stał się jego redaktorem naczelnym. Ponadto, działa również jako redaktor naczelny w serii wydawniczej "Almanachu Sejneńskiego", a także jest redaktorem serii, takich jak: "Sąsiedzi" i "Meridian". Wśród jego publikacji eseistycznych można odnaleźć teksty, pisane dla "Tygodnika Powszechnego" czy "Gazety Wyborczej".

Wśród książek, napisanych przez Krzysztofa Czyżewskiego, znalazła się "Ścieżka pogranicza" wydana w 2001 roku. Ponadto, w 2008 roku, opublikowano również zbiór esejów Czyżewskiego pt. "Linia powrotu. Zapiski z pogranicza". W literackim dorobku autora znalazła się także książka "Miłosz. Tkanka łączna". Warto też zwrócić uwagę na to, że Czyżewski jest współautorem i redaktorem książek, takich jak: "Podlasie. Pamięć-Tożsamość- Rozwój", "Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość" i "Miłosz-Dialog-Pogranicze".

Bestsellery - albumy naukowe i popularnonaukowe

Nowości - książki naukowe i popularnonaukowe