Jerzy Vetulani

Jerzy Vetulani był polskim psychofarmakologiem, a także biochemikiem i neurobiologiem. Należał do Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Vetulani urodził się 21 stycznia 1936 roku w Krakowie, gdzie również zmarł 6 kwietnia 2017 roku. W trakcie swojej pracy naukowej był związany z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przez pewien czas pełnił tam funkcję kierownika Zakładu Biochemii. Był autorem kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, a w 1983 roku otrzymał Nagrodę Anna-Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdowały się zaburzenia depresyjne, pamięć, uzależnienia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Jerzy Vetulani wykładał na uniwersytetach i popularyzował naukę. Przez lata sprawdzał się jako redaktor naczelny czasopisma popularnonaukowego "Wszechświat", ponadto angażował się w działalność społeczną i kulturalną - był jednym z twórców Piwnicy pod Baranami.

Był autorem lub współautorem około dwustu pięćdziesięciu prac badawczych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, z których sześć International Science Index uznało za publikacje słynne. Odpowiadał także za paręnaście prac przeglądowych oraz kilka rozdziałów książkowych. Przygotował wiele artykułów, felietonów, udzielił licznych autoryzowanych wywiadów popularnonaukowych, zredagował kilkanaście książek. Wśród pozycji popularnonaukowych jego autorstwa warto wymienić "Dzień dzisiejszy i jutro neurobiologii", "Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice" oraz "Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg" czy "A w konopiach strach".