Igor Witkowski

Igor Witkowski (ur. 1963 w Warszawie) to polski dziennikarz zajmujący się najnowszą techniką wojskową, historią II wojny światowej i ufologią.

 

W 1992 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika "Technika Wojskowa" i "Druga Wojna Światowa”, napisał ponad setkę artykułów i kilkanaście książek. Występował w audycjach telewizyjnych i radiowych związanych z tematami II wojny światowej, nazizmu czy też szeroko pojętego UFO. Współpracuje z Fundacją Nautilus.

 

Za swe największe osiągnięcie uważa "Nową prawdę o Wunderwaffe”, która stanowi kompleksowy opis projektów zbrojeniowych i naukowych Trzeciej Rzeszy i jak żadna inna podobna publikacja, została oparta na własnych poszukiwaniach autora w archiwach na trzech kontynentach, stanowiąc ukoronowanie kilkunastu lat pracy badawczej.

 

Warte odnotowania są jeszcze dwa zagadnienia, które opisywał Igor Witkowski: jego analizy dotyczące zagrożenia terrorystycznego oraz zainteresowanie historią naszej cywilizacji, w tym nieznanymi aspektami cywilizacji starożytnych. Jeśli chodzi o tą pierwszą grupę książek, to na zainteresowanie zasługuje zwłaszcza publikacja z 2010 roku zatytułowana "Jak bin Laden pokona Amerykę – plan wojny gospodarczej 2011/2012”.

 

Za najważniejszą publikację Witkowskiego dotyczącą cywilizacji starożytnych uważana jest z kolei książka "Oś świata” z roku 2009, która zawiera opis oparty na własnych badaniach autora w terenie, dotyczący boliwijskich ruin Puma Punku. Znajdują się tam bloki kamienne, których skopiowanie byłoby, zdaniem wielu specjalistów, niemożliwe nawet dzisiaj. "Oś świata” to jedyna książka na świecie, poświęcona głównie tej zagadce.

 

Jest też autorem kilku powieści: "Kod Adolfa Hitlera” (dwa tomy), "Podziemna reduta Hitlera” i "Siedem spojrzeń na srebrną relikwię”.

 • Uratowanie ludzkości wbrew niej samej

  Niniejsza książka uzupełnia kilka innych poświęconych wyzwaniom związanym z zachodzącą transformacją, a przede wszystkim „Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości”. Poświęcona jest ona problemom, na które ludzie nie byli wcześniej otwarci, a mianowicie roli blokad psychologicznych, jakie...
  Książka, op. miękka
  36,22 zł
  w magazynie
 • Mechanizm szoku religijnego i upadku Kościoła

  Jest to rozszerzone wznowienie niedostępnego już tomu 13 „Instrukcji przebudzenia”. Jego celem jest pokazanie, w najpełniejszy jak dotychczas sposób, tworzenia chrześcijaństwa w drodze ingerencji cywilizacji pozaziemskich, co stanowi podważenie wersji dogmatycznej. Nowością w tym tomie jest...
  Książka, op. miękka
  29,05 zł
  w magazynie
 • Prawdziwe źródła Polski

  Książka ta opisuje najnowsze ustalenia naukowców, które stawiają nasze wyobrażenia źródeł Polski na głowie. Według dotychczasowej, podręcznikowej wersji, Polska powstała dzięki temu, że plemię Mieszka w jakiś niejasny sposób łagodnie scaliło liczne plemiona zamieszkujące ogromny obszar. Okazało się...
  Książka, op. miękka
  31,90 zł
  w magazynie
 • Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości. Część 1

  Dla Ziemi (a dla Polski w szczególności) przygotowany został świetlany plan Nowego Renesansu, pozostawiającego renesans wcześniejszy daleko w tyle. Jest jednak pewien „haczyk”: pójście tą drogą wymaga zrozumienia przyczyn upadku dotychczasowego świata, a o prawdziwych przyczynach w ogóle się nie...
  Książka, op. miękka
  39,15 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Oś świata. Ślady najstarszej ziemskiej cywilizacji

  Książka poświęcona jest nieznanej, najstarszej ziemskiej cywilizacji. Zaprezentowano w niej dowody istnienia wymarłego ludu, który przed tysiącami lat podejmował przedsięwzięcia na skalę globalną. Dowody tworzą łańcuch śladów, którego osią jest linia łącząca główny ośrodek cywilizacji Doliny Indusu...
  Książka, op. miękka
  42,61 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Cywilizacja światła

  Jest to książka poświęcona przede wszystkim pozytywnym, konstruktywnym aspektom dokonujących się na Ziemi przemian. Nie powiela ona jednak wiążących się z tym wątków zawartych we wcześniejszych książkach. Najważniejsze w niej są: informacje na temat nowej duchowości i ścisłe powiązanie tej...
  Książka, op. miękka
  43,66 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nieznana historia ewolucji miłości

  Ludzkość czeka w najbliższym czasie największa przebudowa percepcji w całej jej historii. Zrozumienie mechanizmu ewolucji miłości jest jednym z najważniejszych kluczy do zbudowania lepszego świata, jako że ludzie w ogóle nie uświadamiają sobie dlaczego obecna miłość jest niedojrzała i że podlega...
  Książka, op. twarda
  70,18 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości? Tom 2

  Książka ta opisuje głównie zapomniane przekłamania chrześcijaństwa, co ukazuje zupełnie inny obraz Kościoła z pierwszych wieków jego istnienia, niż mit, który później zakorzeniono. Opis jest na tyle szczegółowy, że daje wgląd w szokujący poziom świadomości samych twórców Kościoła. Ponieważ...
  Książka, op. miękka
  38,73 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Antyduchowość 2. Przestroga przed nawrotem miłości niszczącej

  Książka ta kontynuuje opis osiemnastowiecznych patologii kościelnych, choć głównym tematem są patologie psychiki ludzi (miłości), bo naprawdę to one tworzyły zapotrzebowanie, jakie Kościół swymi osobliwymi praktykami jedynie realizował. Książka nosi podtytuł "Przestroga przed nawrotem miłości...
  Książka, op. twarda
  47,54 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Kolonia godność Outlet

  Jest to druga książka tego autora (po pozycji "Odessa i Hitler w Argentynie") opisująca nieznaną działalność diaspory niemieckiej w Ameryce Południowej po II wojnie światowej. O ile jednak ta poprzednia poświęcona była głównie Argentynie, to niniejsza opisuje kraj traktowany "po macoszemu", choć w...
  Książka, op. miękka
  36,31 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Kolonia godność

  Jest to druga książka tego autora (po pozycji "Odessa i Hitler w Argentynie") opisująca nieznaną działalność diaspory niemieckiej w Ameryce Południowej po II wojnie światowej. O ile jednak ta poprzednia poświęcona była głównie Argentynie, to niniejsza opisuje kraj traktowany "po macoszemu", choć w...
  Książka, op. miękka
  35,96 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Strategia przemian na Ziemi i Nowy Renesans

  Wznowiony został jako książka przygotowująca do zmian na Ziemi na poziomie podstawowym dawny 1. tom Instrukcji przebudzenia, teraz z tytułem będącym wcześniej podtytułem: Strategia przemian na Ziemi i nowy renesans. Mimo bowiem, że książka ta została napisana 10 lat temu, to jednak jej podstawowy...
  Książka, op. miękka
  38,66 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Germania – plany III Rzeczy na okres powojenny

  Książka ta porusza temat nieopisanej dotąd karty z historii najnowszej. Poświęcona jest monstrualnym planom Hitlera wobec świata, jakie miały zostać zrealizowane po zwycięstwie w Europie – począwszy od planów kolonizacji Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej, a skończywszy na projektach...
  Książka, op. miękka
  38,91 zł
  produkt niedostępny
 • Podziemne królestwo Hitlera

  Jest to jedyna w świecie kompleksowa analiza budownictwa podziemnego Trzeciej Rzeszy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Polsce. Została ona w większości oparta na odtajnionych dokumentach archiwalnych, ujawniając monstrualny plan tworzenia przemysłu podziemnego. Publikacja...
  Książka, op. miękka
  38,91 zł
  produkt niedostępny
 • Sztuka rozwoju w nowej epoce

  Książka ta stanowi uzupełnienie „Przemian na Ziemi”, przygotowane pod kątem praktycznych porad rozwojowych, poświęcone strategii wprowadzenia prawdziwego rozwoju człowieka ? jedynej, dzięki której jego horyzonty mogą zostać znacznie rozszerzone. Jest rozwinięciem, jednak zawierającym bardzo wiele...
  Książka, op. miękka
  31,55 zł
  produkt niedostępny