Henry David Thoreau

Thoreau jest uważany za jednego z najważniejszych pisarzy XIX wieku w Ameryce. Jego koncepcje indywidualizmu i osiągnięcia celów życiowych poprzez prostotę wpłynęły na wiele kolejnych pokoleń pisarzy i myślicieli.


Henry David Thoreau (1817-1862) był amerykańskim pisarzem, filozofem transcendentalistą, naturalistą i reformistą społecznym. Urodził się i wychował w Concord w stanie Massachusetts, gdzie spędził większość swojego życia. W 1837 roku ukończył studia na Harvard University.


Thoreau jest znany głównie ze względu na swoje eseistyczne i refleksyjne dzieła, w których krytykował społeczeństwo i zachęcał do indywidualizmu. W swoich książkach popierał obywatelskie nieposłuszeństwo jako formę walki z władzą oraz propagował poszanowanie środowiska naturalnego. Sam był fleksitarianinem. Nigdy nie założył rodziny, zmarł na gruźlicę.


Jego najbardziej znane dzieło, "Walden, czyli życie w lesie", opisuje jego dwuletnie życie w samotności nad brzegiem jeziora Walden, gdzie próbował zrozumieć prawdziwe znaczenie życia i przyrody. Książka ta stała się wzorem dla brytyjskich działaczy, późniejszych założycieli Partii Pracy. Jego inne słynne dzieła to "Rozważania wędrowców" i "Eseje". W rękopisach, które ukazały się po jego śmierci, Thoreau zajmował się także kwestiami nierówności społecznych, niewolnictwa i sprawiedliwości.


Thoreau był słabo znany za swojego życia, ale po śmierci jego wpływ na amerykańską literaturę i kulturę zaczął szybko wzrastać.


Jego książki były cenione przez wielu pisarzy, takich jak Ralph Waldo Emerson i William Butler Yeats.