Ewa Kurek

Jedna z najważniejszych polskich badaczek stosunków polsko-żydowskich. Ewa Kurek, polska historyk, reżyserka, scenarzystka oraz autorka książek o tematyce historycznej, w tym głośnej publikacji "Jedwabne - anatomia kłamstwa".

Ewa Kurek urodziła się w 1951 roku w Kielcach. Studiowała historię w latach 1971-1977 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra uzyskała w roku 1979, zaś stopień doktora w 1989 roku. Redagowała i współwydawała podziemny "Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność FSC w Lublinie". Ma na swoim koncie współpracę nie tylko z redakcją podziemnych "Spotkań", jak również z polskimi i amerykańskimi redakcjami prasowymi i naukowymi.

Ewa Kyurek wykładała stosunki międzynarodowe w Toruńskiej Szkole Wyższej oraz politologię w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pracowała także na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach, wykładając tam dziennikarstwo oraz socjologię. Przez niektóre media określana jest jako osoba powiązana ze środowiskami prawicowymi, umniejszająca tragedię żydowską w gettach i prezentująca poglądy antysemickie.

W latach 1996-1998 stworzyła scenariusze i wyreżyserowała filmy dokumentalne dla TVP Lublin. Jest autorką licznych artykułów i kilku książek poświęconych drugiej wojnie światowej. Dwie z jej książek zostały przetłumaczone na język angielski i wydane w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła badania nad problemem stosunków polsko-żydowskich, których wyniki zaprezentowała na międzynarodowych kongresach naukowych oraz podczas wykładów w Jerozolimie i USA.

Ewa Kurek w swoim dorobku ma takie tytuły jak: Ucieczka z zesłania", "Gdy klasztor znaczył życie", "Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie...", "Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945", "Rosji rozumem nie pojmiesz?", "Polacy i Żydzi: problemy z historią", "Jedwabne - anatomia kłamstwa". Wraz z Wojciechem Sumlińskim i Tomaszem Budzyńskim jest także autorką książki "Powrót do Jedwabnego".