Erich Fromm

Erich Fromm (1900-1980) to niemiecki filozof, psycholog i psychoanalityk. Wychowany w tradycyjnej żydowskiej rodzinie i od dziecka oswajany z pismami Starego Testamentu, w życiu dorosłym deklarował się jako ateista. Na wybór życiowej drogi i zainteresowanie psychologią i socjologią wpłynęły między innymi jego doświadczenia z lat I wojny światowej i zetknięcie się z nastrojami antyżydowskimi i szowinistycznymi w tym czasie.


Poszukując odpowiedzi na bolączki współczesnego świata i kondycji człowieka w zmieniającej się rzeczywistości, Fromm zwrócił się ku teoriom Karola Marksa i Zygmunta Freuda. W swoich pracach przeciwstawiał jednak biologizm w psychoanalizie Freuda swojej własnej teorii charakteru i osobowości społecznej. Zainteresowania Ericha Fromma związane były także z buddyzmem zen. Kształcił się w tym zakresie, a w swoich pracach powoływał się często na nauki Buddy.


Do najważniejszych dzieł Ericha Fromma należą “Ucieczka od wolności” (1941), "Niech stanie się człowiek” (1947), "Zdrowe społeczeństwo” (1955) i "O sztuce miłości” (1956). Sławę przyniosły mu prace "Rewolucja nadziei” (1968) i "Mieć czy być” (1976). Książki Ericha Fromma poświęcone są relacjom jednostki ze społeczeństwem, z którego się ona wywodzi, Fromm próbuje znaleźć w nich odpowiedź na bolączki i negatywne zjawiska społeczne pojawiające się w cywilizacji zachodnioeuropejskiej.


Erich Fromm pracował w Amerykańskim Instytucie Psychoanalitycznym (1941-1942), współkierował Instytutem Psychoanalitycznym im. Wiliama A. White’a w Nowym Jorku (od 1943), wykładała w Bennington College w stanie Vermont (1942-1951), był także profesorem psychologii Szkoły Medycznej przy Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku (1951) - tam też założył własny instytut psychoanalityczny.

 • Ucieczka od wolności

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak "Ucieczka od wolności", "Zapomniany język", "Patologia...
  Książka, op. miękka
  19,99 zł
  w magazynie
 • Życie między Mieć i Być. Ericha Fromma myśli...

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak Ucieczka od wolności, Zapomniany język, Patologia normalności,...
  Książka, op. miękka
  12,99 zł
  w magazynie
 • Anatomia ludzkiej destrukcyjności

  "Anatomia ludzkiej destrukcyjności" to jedna z najważniejszych książek XX wieku, której tematyką jest właśnie sam wiek XX. Fromm analizuje tu zagadnienie zła. "Anatomia ludzkiej destrukcyjności" ukazała się po raz pierwszy w roku 1973. Była więc pisana z perspektywy najbardziej krwawych i...
  Książka, op. twarda
  59,56 zł
  w magazynie
 • Zapomniany język

  Jedna z najważniejszych książek Ericha Fromma, amerykańskiego psychologa i filozofa pochodzenia niemieckiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórcy psychoanalizy humanistycznej. Jak pisze Mirosław Chałubiński, Fromm cele swojej humanistyki nazywa leczeniem duszy...
  Książka, op. miękka
  16,55 zł
  w magazynie
 • O sztuce istnienia

  Erich Fromm (1900-80) amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak "Ucieczka od wolności", "Zapomniany język", "Patologia normalności",...
  Książka, op. miękka
  18,99 zł
  w magazynie
 • Zdrowe społeczeństwo

  Niniejsza książka jest kontynuacją Ucieczki od wolności ? książki, którą napisałem ponad piętnaście lat temu. Próbowałem tam pokazać, że ruchy totalitarne odwołują się do głęboko w nas tkwiącego pragnienia ucieczki przed wolnością, jaką człowiek osiągnął we współczesnym świecie, że współczesny...
  Książka, op. miękka
  19,99 zł
  w magazynie
 • O nieposłuszeństwie i inne eseje

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak „Ucieczka od wolności”, „Zapomniany...
  Książka, op. miękka
  14,55 zł
  w magazynie
 • Mieć czy być?

  Dogłębna analiza kryzysu cywilizacji Zachodu i szczegółowy program społecznej i psychologicznej rewolucji mającej uratować zagrożoną planetę. Fromm wskazuje w tej książce na dwa typy egzystencji właściwe dla współczesnej cywilizacji. Pierwszy to dominujący w nowoczesnym społeczeństwie industrialnym...
  Książka, op. miękka
  30,63 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • O sztuce miłości

  Miłość jest sztuką, której można się nauczyć. O SZTUCE MIŁOŚCI nie prezentuje ani teorii osobowości ani teorii popędów. Książka ta ma być przede wszystkim doradcą pomocnym w rozważaniach kwestii jak żyć . Miłość, jak ją rozumie Fromm, to nie tyle uczucie, ile sposób zaangażowania wobec...
  Książka, op. miękka
  22,69 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty...

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak Ucieczka od wolności, Zapomniany język, Patologia normalności,...
  Książka, op. miękka
  18,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • eBook Ucieczka od wolności pdf mobi epub

  Ucieczka od wolności (1941) to część studium o strukturze charakteru współczesnego człowieka i o wzajemnej zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Fromm bada mechanizmy ucieczki od wolności, próbuje odpowiedzieć na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością...
  eBook, pdf, mobi, epub
  22,25 zł
  Plik do pobrania
 • eBook O sztuce miłości mobi epub

  Miłość jest sztuką, której można się nauczyć. O SZTUCE MIŁOŚCI nie prezentuje ani teorii osobowości ani teorii popędów. Książka ta ma być przede wszystkim doradcą pomocnym w rozważaniach kwestii jak żyć. Miłość, jak ją rozumie Fromm, to nie tyle uczucie, ile sposób zaangażowania wobec społeczeństwa...
  eBook, mobi, epub
  24,49 zł
  Plik do pobrania
 • Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki

  Erich Fromm (1900-80) amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak "Ucieczka od wolności", "Zapomniany język", "Patologia normalności",...
  Książka, op. miękka
  18,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Czy nadal kochamy życie?

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak Ucieczka od wolności, Zapomniany język, Patologia normalności,...
  Książka, op. miękka
  15,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Miłość, płeć i matriarchat

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak "Ucieczka od wolności", "Zapomniany język", "Patologia...
  Książka, op. miękka
  13,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Zerwać okowy iluzji. Moje spotkanie z myślą Marksa

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak "Ucieczka od wolności", "Zapomniany język", "Patologia...
  Książka, op. miękka
  13,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Psychoanaliza a religia

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Auto kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak Ucieczka od wolności, Zapomniany język, Patologia normalności,...
  Książka, op. miękka
  14,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Patologia normalności

  Na początku lat 50. Erich Fromm zajął się intensywnie zagadnieniem, czy człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie przemysłowym jest jeszcze zdrowy psychicznie. Z tego względu wykorzystywał różne zaproszenia na wykłady i odczyty do wypowiadania się na ten temat. Szczególnie jego nowy...
  Książka, op. miękka
  14,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Meandry kultury. Rewizja psychoanalizy

  Czas, postęp nauki, pojawienie się nowych teorii, rozwój, udoskonalenia czy - jak chce Fromm – rewizja klasycznej freudowskiej psychoanalizy stała się niezbędna i nieuchronna. Wyróżnić tu możemy nurt związany z A. Adlerem (psychologia indywidualna), C.G. Jungiem (psychologia analityczna) oraz...
  Książka, op. miękka
  14,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • O miłości do życia

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak "Ucieczka od wolności", "Zapomniany język", "Patologia...
  Książka, op. miękka
  16,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Pasje Zygmunta Freuda

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański psycholog i folozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak słynnych jak Ucieczka do wolności, O sztuce miłości czy Zapomniany język....
  Książka, op. miękka
  13,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • O byciu człowiekiem

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak „Ucieczka od wolności”, „Zapomniany...
  Książka, op. miękka
  14,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • eBook Mieć czy być mobi epub

  Erich Fromm (1900?1980) jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najwszechstronniejszych myślicieli XX wieku. W swoich pracach poruszał ważkie problemy filozoficzne i społeczne współczesnej cywilizacji, dotkniętej doświadczeniem drugiej wojny światowej. Do jego najgłośniejszych prac należy ....
  eBook, mobi, epub
  31,04 zł
  Plik do pobrania
 • Serce człowieka

  W tej książce autor próbuje odpowiedzieć na zasadnicze dla człowieka pytania: Co to jest dobro? Co to jest zło? Na ile człowiek zdolny jest do zła, na ile do dobra? Do jakiego stopnia zachowanie człowieka zdominowane jest przez instynkty, a do jakiego przez jego świadomość?
  Książka, op. miękka
  14,55 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Życie między Mieć i Być. Ericha Fromma myśli... Outlet

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórca psychoanalizy humanistycznej. Autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak Ucieczka od wolności, Zapomniany język, Patologia normalności,...
  Książka, op. miękka
  19,44 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • eBook O nieposłuszeństwie i inne eseje pdf mobi epub

  Po raz pierwszy w Polsce publikujemy tom esejów jednego z najwybitniejszych XX-wiecznych humanistów Ericha Fromma O nieposłuszeństwie i inne eseje. Erich Fromm był zawsze intelektualistą na wskroś niepokornym, pewnie także dlatego stał się jednym z intelektualnych guru pokolenia 1968. Ale nie to...
  eBook, pdf, mobi, epub
  14,60 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Patologia normalności pdf mobi epub

  Erich Fromm (1900-80) - amerykański psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, uczeń z zarazem wnikliwy krytyk Zygmunta Freuda, autor tak słynnych książek jak "Zapomniany język" i "Mieć czy być" rozważa w książce "Patologia normalności" zasadniczą dla...
  eBook, pdf, mobi, epub
  14,60 zł
  Plik do pobrania
 • eBook Psychoanaliza a religia pdf mobi epub

  Przez religię rozumie Fromm (który zresztą sam siebie określa mianem nie-teisty) każdy system poglądów określających myślenie i działanie, wspólny dla pewnej grupy, który dostarcza jednostce ram orientacji [w świecie] i przedmiotu czci. Religią są zatem podzielane przez daną społeczność wierzenia,...
  eBook, pdf, mobi, epub
  14,60 zł
  Plik do pobrania
 • Audiobook O sztuce miłości mp3

  Miłość jest sztuką, której można się nauczyć. O SZTUCE MIŁOŚCI nie prezentuje ani teorii osobowości ani teorii popędów. Książka ta ma być przede wszystkim doradcą pomocnym w rozważaniach kwestii jak żyć. Miłość, jak ją rozumie Fromm, to nie tyle uczucie, ile sposób zaangażowania wobec społeczeństwa...
  Audiobooki mp3
  31,41 zł
  Plik do pobrania
 • O byciu człowiekiem Outlet

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak „Ucieczka od wolności”, „Zapomniany...
  Książka, op. miękka
  13,37 zł
  wysyłka do 72 godzin