Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska jest polskim pedagogiem, a także kierowniczką Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na swoim koncie ma szereg pozycji naukowych, w tym podręczników, artykułów oraz skryptów akademickich.

Gruszczyk-Kolczyńska urodziła się w 1940 roku w Pruchnej. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W swojej pracy zawodowej skupia się przede wszystkim na pedagogice małego dziecka. Była promotorem licznych badaczy skupionych wokół pedagogiki oraz pokrewnych dziedzin. Wciąż czynnie angażuje się w rozwój naukowy młodych pracowników wspomnianego Instytutu, a także w wiele projektów badawczych czy wdrożeniowych.

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska przygotowała także popularne multimedialne programy edukacyjne dla dzieci, wykładów telewizyjnych i filmów dydaktycznych kierowanych do rodziców oraz nauczycieli. To ona odpowiada za serię książkową "Dziecięca matematyka". Wśród publikacji naukowych z jej dorobku można wymienić chociażby: "Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych", "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze".

Gruszczyk-Kolczyńska jest również współautorką takich publikacji, jak: "Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się", "Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu", "O dzieciach matematycznie uzdolnionych"  czy "Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci".